PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 61--69
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność - przełom w zarządzaniu organizacją wymiaru sprawiedliwości

Warianty tytułu
Social responsibility - a breakthrough in managing the organization of the judicature
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Responsibility Court (RC) to sąd, który jest świadomy swojej roli w społeczeństwie i w otoczeniu instytucjonalnym, oraz sąd, który podejmuje odpowiedzialne działania służące budowaniu jego wartości, społecznej odpowiedzialności i autorytetu. Celem artykułu jest wyjaśnienie, na ile działania propagowane przez biznes w ramach jego społecznej odpowiedzialności mogą być adaptowane przez wymiar sprawiedliwości, a ściślej przez poszczególne sądy. Podstawową metodę badawczą wykorzystaną w opracowaniu stanowią studia literaturowe, natomiast do analizy dobrej praktyki Sąd w otoczeniu społecznym, wykorzystano metodę studium przypadku. (abstrakt oryginalny)
EN
Responsibility Court (RC) is a court, which is aware of its role in society and institutional environment, and the court, which takes responsible actions to build its value, its social responsibility and authority. This article aims to explain, how the action promoted by business as part of its social responsibility, may be adapted by the judicature, and more precisely by different courts. The basic research method used in this work are the literature studies, and the case study method was applied to analyze the good practice "A court in a social surrounding". (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Banasik P. [2014 a], Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 4 (33).
 • Banasik P. [2014 b], Organizacja wymiaru sprawiedliwości w strukturze sieci publicznej - możliwe interakcje, "E-mentor", nr 2(59).
 • Banasik P. [2014 c], Wspólnoty praktyków w organizacji wymiaru sprawiedliwości - nowoczesny model doskonalenia zawodowego dla kadry zarządzającej sądownictwa, "E-mentor", nr 5(57).
 • Banasik P. [2015], Sieciowy transfer wiedzy w organizacji wymiaru sprawiedliwości, w: Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny, Banasik P. (red.), Gdańsk, Kowalewski & Wolf.
 • Banasik P., Niestrój J. [2014], Koncepcja dobrej praktyki Sąd w otoczeniu społecznym, opracowanej w ramach wdrożenia pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości, w ramach Projektu PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Warszawa 2014 (niepublikowane).
 • Błaś A. [2001], Zasada zaufania obywatela do państwa, w: Księga jubileuszowa Profesora M. Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Mastalski R. (red.), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 205-206.
 • Bolesta-Kukułka K. [2003], Decyzje menedżerskie, Warszawa, PWE, s. 72-107.
 • Chandler A.D. [1962], Strategy and Structure, Cambridge, Mass., The MIT Press, p. 107.
 • Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A. [2014], Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, "Organizacja i Kierowanie", nr 1(161).
 • 10. Eklington J. [1998], Cannibals with the Forks: The Triple Bottom Line of the 21st Century, Stoney Creek, CT New Society Publishers, za: Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu, Rutkowski K. (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Herman A. [2014], Wykorzystanie zarządzania przez wartości w "dobrym rządzeniu", "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2(31).
 • Jakubczyk K., Starnawska M. [2013], Społeczna odpowiedzialność - analiza porównawcza na podstawie statutów trzech uczelni trójmiejskich, w: Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem - wybrane aspekty, Mikulska A. (red.), Gdańsk, Politechnika Gdańska, s. 5.
 • Kargul A. [2012], Ekonomia instytucjonalna a zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa na tle innych nurtów nauk ekonomicznych, w: Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki, Pakulska T. (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Koontz H., O'Donnell C., Weihrich H. [1984], Management, New York, McGraw-Hill Book.
 • Koźmiński A.K. [1987] (red.), Współczesne koncepcje zarządzania, Warszawa, PWN, s. 379.
 • Kroik J., Skonieczny J. [2011], Odpowiedzialność społeczna - przełom w zarządzaniu współczesną organizacją, w: Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, Dworzecki Z., Nogalski B. (red.), Toruń, Wydawnictwo TNOiK, s. 248.
 • Laszlo, Ch. [2008], Firma zrównoważonego rozwoju, Warszawa, Studio EMKA.
 • Łudzińska K. [2009], Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej wpływ na budowę wartości, w: Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Szablewski A. (red.) Warszawa, Difin, s. 239.
 • Łudzińska K. [2010], Indeksy zrównoważonego rozwoju a wycena przedsiębiorstw przez rynki kapitałowe, w: Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, Szablewski A. (red.), Warszawa, Poltex.
 • Morawski L. [2003], Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa, Lexis Nexis.
 • Niczyporuk J. [2009], Sfera publiczna, w: Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, Blicharz J., Boć J. (red.), Wrocław, Kolonia Limited, s. 119.
 • Piontek B. [2002], Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Warszawa, PWN.
 • Sztompka P. [2007], Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków, Znak, s. 166.
 • Tabernacka M., Szadok-Bratuń A. [2012] (red.), Public Relations - wizerunek i komunikacja, Warszawa, Lex a Wolters Kluwer business, s. 50.
 • Tarasiewicz R. [2014], Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2(31).
 • Paliwoda-Metiolańska A. [2014], Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa, C.H. Beck, s. 28-30, 100-101.
 • Porter M.E., Kramer M.R. [2007], Strategia a społeczeństwo, "Harvard Business Review Polska", czerwiec.
 • Rojek-Nowosielska M. [2010], Społeczna odpowiedzialność organizacji - perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Wołczek P. [2010], Społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu strategicznym, w: Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych, Pisz Z., Wytrążak W. (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, s. 133-134, 136-137.
 • Zuzek D.K. [2012], Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 21, nr 2, s. 202.
 • Żemigała M. [2007], Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 66.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.