PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 (2) Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz. I) | 85--101
Tytuł artykułu

Kreativita v oblasti riadenia ľudského kapitálu

Autorzy
Warianty tytułu
Creativity in the Human Resources Management
Języki publikacji
SK
Abstrakty
Za všetkými pracovnými činnosťami v organizácii stoja ľudia a preto je nevyhnutné venovať im obrovskú pozornosť. Ľudskými zdrojmi sa chápe ľudský potenciál, či už manažéri alebo zamestnanci. Ľudské zdroje, zamestnanci, ktorí formujú víziu, misiu, filozofiu, kultúru a politiku organizácie, formulujú ciele, stratégie, organizačnú štruktúru a určujú cesty a spôsoby ich naplnenia či dosiahnutia, sa stávajú tým najdôležitejším strategickým zdrojom úspešného fungovania organizácií [Blašková, 1998: 9]. V súčasnosti je potrebné si uvedomiť skutočnosť, že akékoľvek zdroje konkurenčnej výhody sú výslednicou výnimočných inovačných a kreatívnych schopností a zručností zamestnancov organizácie. Pojem ľudské zdroje sa objavil začiatkom 80. rokov 20 storočia. Kvôli vzostupu významnosti manažmentu ľudských zdrojov nabral v súčasnej dobe popredný význam a dôležitosť. Využitím tohto termínu sa dnes kladie zvláštny dôraz na hodnotu zamestnancov. To vedie k nutnosti zvýšiť pozornosť na ľudské zdroje oproti ostatným zložkám činnosti organizácie. Ľudské zdroje organizácie predstavujú zamestnanci, ktoré svojou pracovnou činnosťou aktivizujú a využívajú ostatné zdroje organizácie a to: materiálové, finančné, informačné.(fragment tekstu)
EN
Good governance is a long series of consecutive correct decision. Similarly, management consists of a set of interlinked activities, which must be carried out in such a way, that the objective has been achieved, e.g.: analysis, planning, decision making, organization, people management, control, drawing conclusions and consequences. In the management process itself is important, that this process contains significant creative elements, it is not therefore a mechanical process and simply absorbing, but rather a highly specialized activity based on original use of resources and creativity for its intended purpose.(original abstract)
Twórcy
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Bibliografia
 • 1. Armstrong M.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing 2007.
 • 2. Bajzíková Ľ. a kol.: Manažment ľudských zdrojov. Bratislava: Univerzita Komenského 2009.
 • 3. Dědina J., Cejthamr V.: Management a organizační chování. Praha: Grada Publishing 2005.
 • 4. Gladkij I. a kol.: Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press 2003.
 • 5. Hangoni T., Imrichová A.: Manažment a jeho aplikácia v sociálnej práci. Gorlice: ELPIS 2010.
 • 6. Jakušová V.: Základy zdravotníckeho manažmentu. Martin: Osveta 2010.
 • 7. Juššíková Y.: Manažment v sociálnej práci. Považská Bystrica: 2011.
 • 8. Kachňáková A., Nachtmmanová O., Z. Joniaková Z.: Personálny manažment. Bratislava: Iura Edition 2008.
 • 9. Kapoun J.: Logistika pro manažéry. Praha: Ekopress 2008.
 • 10. Keketiová J., Mačkinová M., Vaverčáková M.: Személyes szolgáltatások nyújtása a szlovák szociálisintézményekben ["Új Utakon" Szociális gazdaság nemzetkozi konferencia szerkesztett eloadásai]. In: "Acta Medicinae Sociologica" 2013, roč. 4, č. 8-9.
 • 11. Kilíková M., Jakušová V.: Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve. Martin: Osveta 2008.
 • 12. Kilíková M.: Základy manažmentu v ošetrovateľstve I. Bratislava: Sapienta 2006.
 • 13. Koubek J.: Personální práce v malých a středních firmách. Praha: Grada Publishing 2007.
 • 14. Lewis J.P.: Fundamentals of project management. London: Amacom 2002.
 • 15. Mačkinová M., Gažová Z.: Manažment a komunikácia v sociálnej práci Skriptá. Bratislava: SZU 2014.
 • 16. Mačkinová M., Keketiová J.: Social Work in the Slovak Republic. "Soziale Arbeit" 2013, č.11.
 • 17. Mačkinová M., Keketiová J., Štiavnická D., Masaryk V.: Sociálny pracovník v sociálno- -zdravotnom zariadení. In: Mezinárodní vědecká konference Organizácia a management zdravotních a sociálních služeb. Praha: 2014.
 • 18. Maslow A.: Motivace a osobnosť. "Moderní zížení" 2010, roč. 2, č. 1.
 • 19. Mikuláštík M.: Manažerska psychologie. Praha: Grada Publishing 2007.
 • 20. Mydlíková E.: Manažment v sociálnej práci. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca 2004.
 • 21. Sedlák M.: Manažment. Bratislava: Elita 2000.
 • 22. Sedlák M.: Manažment. Bratislava: Iura Edition 2007.
 • 23. Sedlák M.: Manažment. Bratislava: Iura Edition 2009.
 • 24. Slovák P.: Opodstatnenosť výchovy k ľudským právam. In: Profilaktyka w przestrzeni publicznej. Red. I. Bieńkowska, I. Fajfer-Kruczek, M. Kitlińska-Król, I. Olszówka. Kraków: Wydawnictwo Scriptum 2013.
 • 25. Slovák P., Masaryk V., Tŭma J.: Psychologické aspekty přístupu k jedinci se zdravotním znevýhodněním. "Sociálně - zdravotnický horizont" 2014, roč. 1., č. 2.
 • 26. Shultz T.W.: Investments in Human Capital. "American Economic Review" 1961, nr 51.
 • 27. Vaverčáková M.: Manažment pre sociálnych pracovníkov. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave 2006.
 • 28. Vetráková M.: Komunikácia v práci manažéra. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta 2002.
 • 29. Wöhe G., Kislingerová E.: Úvod do podnikového hospodářství. Prel. Z. Maňasová. Praha: C.H. Beck 2007.
 • 30. Zaušková A.: Aplikácia modelu inovatívnosti na podmienky slovenských firiem DSP v rámci globálneho trhu. In: Inovace: Jediná účinná cesta k úspěchu v globální ekonomice: Sborník z mezinárodní konference. Praha. Turnov: Unipress 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.