PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 (2) Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz. I) | 116--133
Tytuł artykułu

Nové manažažerske technológie v zdravotnictve slovenskej republiky

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Technologies in Management in Healthy Slovak Republic
Języki publikacji
SK
Abstrakty
Podmienkou efektívneho fungovania všetkých zdravotníckych zariadení je osvojenie si moderného manažmentu. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia s dobrým manažmentom a s dobrou úrovňou riadenia prosperujú [Masaryk, Musilová, 2014]. Hlavným a kľúčovým faktorom efektívneho fungovania všetkých organizácií sú kvalifikovaní manažéri, ktorí musia mať potrebné vedomosti, skúsenosti a schopnosti, aby vedeli efektívne vykonávať manažérske činnosti. Pričom schopnosť každého zdravotníckeho zariadenia závisí hlavne od schopnosti rýchlo reagovať na vonkajšie vplyvy a podnety, ale aj od umenia prispôsobiť sa novým podmienkam prostredia. Súčasná riadiaca činnosť je charakterizovaná značnou informačnou náročnosťou a tvorivým uplatňovaním moderných poznatkov informatiky. Manažér pracuje s informáciami, ktoré súvisia s pracovnými problémomi a srôznymi situáciami na pracovisku, ako aj s odosielaním určitých informácií prijímateľom, ktorí sú s daným problémom spätí sprostredkovane.(fragment tekstu)
EN
Information technologies currently have an increasing impact on our life. They penetrated into our work as well as private life, became a part of the Healthcare and increasingly impact on improving the quality of human life. Therefore, an important role is currently played by promoting and coordinating the use of new technologies in order to spread them faster. The precondition for effective rationalization of Healthcare is in computerization of health. This discipline achieved great progress in the last century what is certainly partly deserved by information technology. Think of machines, such as CT or MRI, which are even automatic today. Communication technologies also play a big role. They enable possibility of instantly calling emergency and other services and therefore save the precious minutes in saving lives. Information and communication technologies simply play a key role in health care.(original abstract)
Twórcy
 • Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku
Bibliografia
 • 1. Čarnický Š., Vavrinčík P.: Informačné systémy a reinžiniering v podnikovom manažmente. Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM 2003.
 • 2. Informatika, informačné systémy a možnosti využívania informačných technológií. [online: http://www.atpjournal.sk/].
 • 3. Koncepcia informatizácie zdravotníctva SR. [online: http://www.health.gov.sk/redsys/rsi. nsf/0/78761f6ea125ef6cc125710e0024d2a7/$FILE/R oadMap_eHealth_V2AF_up.pdf].
 • 4. Mačkinová M ., Gažová Z.: Manažment a komunikácia v sociálnej práci. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita 2014.
 • 5. Mačkinová M., Musilová E.: Postavenie manažéra v zariadení sociálnych služieb. In: Sborník mezinárodní vědecké konference Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách. Praha: Vysoká škola aplikované psychologie 2013.
 • 6. Mačkinová M.: Manažment starostlivosti v domovoch sociálnych služieb. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Opieka, edukacia i resocjalizacja - wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej. Lubin: Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego v Lubinie 2012.
 • 7. Majtán M. et al.: Manažment. Bratislava: SPRINT 2003.
 • 8. Masaryk V., Musilová E.: Špecifiká ošetrovatel'ského procesu v chirurgických disciplínach. In: VI. Medzinárodná vedecká konferencia Horizonty starostlivosti o zdravie [CD- -ROM]. Bratislava: Slovenská Zdravotnicka Univezita 2014.
 • 9. Russev S., Závodný P., Trenčanský I., Polášek P., Ligač M.: Tvorba informačných systémov. Bratislava: Ekonóm 2000.
 • 10. Russev S., Závodný P., Grell M., Polášek P.: Návrh informačných systémov. Bratislava: Ekonóm 2002.
 • 11. Slovák P.: Sociálna práca a znižovanie vplyvu sociálno - patologických javov u ohrozenej skupiny mladistvých. In: Sociálna patológia a intervencia sociálnej práce. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Eds. A. Mátel, L. Janechová, L. Roman. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2011.
 • 12. Slovák P.: Sociálne prostredie, rozvoj osobnosti a duševné zdravie. In: Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Zborník z virtuálnej medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed. A. Kozoň a kol. Trenčín: SpoSoIntE 2014.
 • 13. Szymik E.: Samokształcenie nauczyciela akademickiego. W: Quo vadis. Vysokoškolský učitel. Eds. E. Tibenská, M. Sirotová. Trnava: Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.