PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (3) | 103--116
Tytuł artykułu

Unemployment among Young People as a Factor Determining Unregistered Labor Market

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bezrobocie wśród młodych ludzi jako czynnik decydujący o nielegalnym rynku pracy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zmiany jakie zachodzą na rynku pracy oraz ich społeczne i ekonomiczne skutki sprawiają, że współczesny rynek pracy staje się ważnym czynnikiem rozwoju społecznego i gospodarczego. Rosnący deficyt miejsc pracy, duża konkurencja i niestabilność zatrudnienia powodują, że człowiek, zwłaszcza młody, zmuszony jest do poszukiwania różnorodnych form pracy, w tym także pracy nieformalnej. W publikacji została opisana istota nieformalnego zatrudnienia, poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej, a także liczba bezrobotnych zarejestrowanych według struktury wiekowej w latach 2000-2013. Na podstawie danych statystycznych dokonano próby oceny wpływu poziomu bezrobocia wśród młodych osób na aktywność na nieformalnym rynku pracy w oparciu o metodę regresji liniowej. Zaprezentowano także fragmenty własnych badań ankietowych z lat 2007-2014 dotyczących szarej strefy, w tym pracy nieformalnej. W opracowaniu starano się ocenić zależność pomiędzy stopą bezrobocia oraz liczbą bezrobotnych osób w wieku od 15 do 34 lat a udziałem pracy nieformalnej w PKB, z drugiej zaś strony, w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe - wskazać przyczyny podejmowania pracy nieformalnej w opisywanej kategorii wiekowej. Za jeden z głównych determinantów pracy nieformalnej uważa się brak miejsc pracy w sektorze oficjalnym. Przyjmuje się, że większemu bezrobociu towarzyszy na ogół wyższy udział pracy na rynku nieformalnym. Dane statystyczne z lat 2000-2013 zdają się potwierdzać występującą zależność. W oparciu o metodę regresji liniowej wykazano iż stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych w dwóch kategoriach wiekowych (pon. 25 oraz 25-34 lata) wpływa na udział pracy nieformalnej w PKB i zależność ta jest wysoce istotna statystycznie. Także badania ankietowe wskazują, iż status bezrobotnego może mieć wpływ na decyzję o podjęciu pracy nieformalnej, chociaż nie jest to jedyna przyczyna skłaniająca do zatrudnienia w szarej gospodarce. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes which take place in the job market have a direct impact on the social and economic development of society. Instability, growing competition and the lack of new jobs force, especially young people to search for alternative ways of generating income and informal employment. In this article informal employment, the rate of unemployment in Poland and the European Union as well as the structure of unemployment based on age groups in the years 2000-2014 have been analyzed. Based on statistic data an attempt was made to assess the impact of unemployment among young people on the unregistered labor market on the basis of the linear regression method. The results of a self conducted research were presented for the years 2007-2014 regarding the gray economy. In this article an attempt was made to evaluate the relationship between the unemployment rate among young people in the age group between 15 to 34 and the share of informal labor in the GDP over all. The second objective of this article was to show the reasons why young people decide to search for unregistered labor. The main reason for seeking employment on the black labor market is the lack of legal employment, it is assumed that higher unemployment is often closely associated with unregistered labor and the willingness to seek for such employment. Statistical data collected for the years 2000-2013 proves this hypothesis. Based on the linear regression method the number of unemployed in the two age groups under 25 and 25-34 has a significant impact on the share of the unregistered labor in the Gross Domestic Product and its statistical correlation is very high. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
103--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • [1] Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2014 r., Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2015.
 • [2] Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2013 r., Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2013.
 • [3] Buehn A., Schneider F., Size and Development of Tax Evasion In the 38 OECD Countries: What do we (not) know?, CES info, Working Paper No. 4004, November 2012.
 • [4] Communication of the Commission on Undeclared Work, European Commission, COM (98)-219, Brussels 1998.
 • [5] Dla młodych własne mieszkanie to luksus, Sondaż Deutsche Bank PBC 2013, www. deutschebank.pl/ biuro-prasowe/ raporty-i-analizy Eurostat, publikacja 159/2013.
 • [6] Global Employment Trends 2012. Report International Labor Organization, 2012, s.92-93; www. ilo.org/ global/publications/books/global-employmenttrends.
 • [7] Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, GUS, Warszawa luty 2015.Komunikat prasowy dotyczący pracy nierejestrowanej oraz konsultacji ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracodawców, Komisja Europejska, 4 lipca 2013, Biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, 2013.
 • [8] Kostrubiec S., Praca nierejestrowana w Polsce w 1998 roku, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, 1999.
 • [9] Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 • [10] Państwowa Inspekcja Pracy, Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku, Warszawa 2010.
 • [11] Pasternak-Malicka M., Mentalność i moralność podatkowa a reakcje gospodarstw domowych na obowiązek podatkowy, Modern Management Review, Reserch Journal 20 (1/2013), Rzeszów 2013, s.87-99.
 • [12] Pasternak-Malicka M., Rola kodeksu karno-skarbowego i kontroli skarbowej w walce z szara strefą, Opodatkowanie Przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 708, Szczecin 2012, s.73-94.
 • [13] Pasternak-Malicka M., Uchylanie się od opodatkowania jako reakcja podatników na nieprzestrzeganie zasad podatkowych w polskim systemie podatkowym, red. T. Famulska, A. Walasik, Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Finanse publiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s.353-365.
 • [14] Pasternak-Malicka M., Zatrudnienie nierejestrowane w kontekście problematyki bezrobocia, [w:] Praca Polaków, pod red. B. Kłos, A. Grycuka, Biuro Analiz Sejmowych [16] Kancelarii Sejmu, Studia BAS, 4(36) 2013, Warszawa 2013.
 • [15] Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku, GUS, Warszawa 2005.
 • [16] Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 • [17] Schneider F., Bueth A., Montenegro C.E., Shadow Economies All over the Word. New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007, Working Paper 5356, lipiec 2010.
 • [18] Schneider F., Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 Countries; Jahannes Kepler University of Linz, Austria, 24 lipiec 2007.
 • [19] Schneider F., Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2012, Some New Facts, CES info 2011, www. shadow-economy-size-percentage-gpd.xls.
 • [20] Schneider F., Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2013, A Further Decline, http:// www.econ.jku.at/ members/ Schneider/files/publications/2013/ShadEcEurope31_Jan2013.pdf.
 • [21] Stecko J., Value categories and the choice of youths in contemporarytimes, Humanities and Social Sciences, z.22(2/2015), s.155-161.
 • [22] Torgler B., Schneider F., Shadow Economy, Tax Morale, Governance and Institutional Quality: A panel Analysis, IZA Discussion Paper Series 2007. Unemployment statistics, Eurostat styczeń 2014.
 • [23] Ustawa z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.