PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 29 | 24--32
Tytuł artykułu

Przekrój stanowiska Sądu Najwyższego Republiki Włoskiej w zakresie niezgodności orzeczenia nieważności małżeństwa z systemem prawa włoskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Overview of the Position of the Supreme Court of the Republic of Italy Concerning Inconsistency of the Decree of Nullity of Marriage with the Italian Legal System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Orzeczenie nieważności małżeństwa konkordatowego wydane na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Kościelnego i zatwierdzone dekretem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, na wniosek jednej lub obojga Stron stanowi podstawę do dalszego postępowania przed włoskim Sądem Apelacyjnym wydającym postanowienie o uznaniu wyroku zagranicznego. W tym sensie, nie wszystkie orzeczenia nieważności małżeństwa zostają automatycznie uznane w Republice Włoskiej przez Sąd Apelacyjny. Powodem takiego stanu rzeczy jest zakwestionowanie niektórych orzeczeń nieważności małżeństwa jako niezgodnych z włoskim systemem prawa. Bez wchodzenia w przedmiot postępowania kanonicznego, niektórym orzeczeniom nieważności małżeństwa zarzuca się m.in. naruszenie norm włoskiego prawa procesowego, kwestionuje się wykluczenie istotnego elementu małżeństwa przez jedną ze Stron czy też podważa się wydłużony okres pożycia małżeńskiego, co sprawia, że orzecznictwo Sądu Najwyższego Republiki Włoskiej stoi na stanowisku nie zatwierdzenia niektórych orzeczeń nieważności małżeństwa w systemie prawa włoskiego. Tym samym, pomimo wspólnej regulacji zawartej w Porozumieniu z 1984 r., zauważa się kolizję systemów prawnych w rozpatrywanym kontekście prawa małżeńskiego, co świadczy o pewnej niekompatybilności i brakach tego Porozumienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The decree of nullity of concordat marriage issued on the basis of a legally biding judgement of the Ecclesiastical Court and approved by the decision of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, on application of one or both parties constitutes the grounds for further proceedings before Italy's Appelate Tribunal issuing a ruling to recognize a foreign verdict. In this sense, not all decrees of nullity of marriage become automatically acknowledged in the Republic of Italy by the Appelate Tribunal. Some decrees of nullity of marriage are questioned as being inconsistent with the Italian legal system. Without considering the subject of canonical proceedings, some decrees of nullity of marriage are alleged to encroach the norms of Italy's legal procedure. What is questioned here is the exclusion of an essential element of matrimony by one of the parties or the prolonged period of marital life. As a result, the Supreme Court of the Republic of Italy takes a position of not accepting some decrees of nullity of marriage in the Italian legal system. So, despite a common regulation contained in the Agreement of 1984, one can observe a conflict of legal systems in the context of matrimonial law. This is evidence that the Agreement is incompatible and faulty. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Berlingo S., Casuscelli G., Codice del diritto ecclesiastico, Giuffrè Editore, V edizione aggiornata al 1 dicembre 2009, Milano 2009.
 • Caprarola G., Schemi di diritto ecclesiastico, Nel Diritto Editore, Roma 2014. Corte Di Cassazione, Sentenza n. 22827 del 12 marzo 2004, http://www.pensionilex.kataweb.it (stan na 2 października 2014).
 • Corte Di Cassazione, Sentenza n. 17767 del 21 agosto 2007, http://www.mappagoweb.com (stan na 30 września 2014).
 • Corte Di Cassazione, Sentenza n. 22677 del 8 novembre 2010, http://www.altalex.com (stan na 3 października 2014).
 • Corte Di Cassazione, Sentenza n. 1343 del 20 gennaio 2011, http://www.altalex.com (stan na 1 października 2014).
 • Corte Di Cassazione, Sentenza n. 16379 del 17 luglio 2014, http://www.altalex.com (stan na 1 października 2014).
 • Corte Costituzionale, Sentenza n. 18 del 22 gennaio 1982, http://www.cortecostituzionale.it (stan na 30 września 2014).
 • Del Giudice F., Compendio di diritto ecclesiastico. Chiese, culti e religioni nell'ordinamento italiano, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2014.
 • Góralski W., Dzierżon G., Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa, Kan. 1095, nn. 1-3 KPK, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2001.
 • Jan Paweł II, CODEX IURIS CANONICI, [w:] AAS, 75 (1983).
 • Parlamento Del Regno D'italia, Legge n. 847 del 27 maggio 1929, Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio, [w:] Gazzetta Ufficiale, n. 133 del 8 giugno 1929.
 • Parlamento Del Regno D'italia, Regio Decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930, Codice penale, [w:] Gazzetta Ufficiale, n. 251 del 26 ottobre 1930, z późn. zm.
 • Parlamento Del Regno D'italia, Regio Decreto n. 1443 del 28 ottobre 1940, Codice di procedura civile, [w:] Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940, z późn. zm.
 • Parlamento Del Regno D'italia., Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, Codice civile, [w:] Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942, n. 79, z późn. zm.
 • Parlamento Della Repubblica Italiana, Legge n. 121 del 25 marzo 1985, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, [w:] Gazzetta Ufficiale (Suppl. ord.), n. 85 del 10 aprile 1985.
 • Presidente Della Repubblica Italiana, Decreto n. 447 del 22 settembre 1988, Codice di procedura penale, [w:] Gazzetta Ufficiale, n. 250 del 24 ottobre 1988, Suppl. Ordinario n. 92, z późn, zm.
 • Velardi F., Petralia S., Compendio di diritto ecclesiastico, Nel Diritto Editore, Roma 2013.
 • Zgromadzenie Konstytucyjne, Konstytucja Republiki Włoskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.