PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 252 | 236
Tytuł artykułu

Model DNA firmy

Warianty tytułu
The Firm DNA Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy podjęto próbę stworzenia wspólnego mianownika dla obu tych podejść badawczych. Skonstruowanie modelu DNA firmy, zbudowanego na zasadzie analogii do DNA organizmów żywych, pozwoliło czerpać z teorii ewolucji i teorii gier. Analogie są zaskakujące i bardzo inspirujące. Skupiając się na ewolucyjnych zmianach zachodzących w  firmach i  korporacjach, autor próbuje wypełnić lukę pomiędzy badaniami dotyczącymi wyborów pojedynczego człowieka a ewolucją całych rynków. Stanowi to jedną z dwóch głównych hipotez pracy: tak jak w  przypadku człowieka mamy do czynienia z  inteligencją logiczno-analityczną oraz inteligencją emocjonalną i  często ta druga odpowiada za podjęte przez nas wybory, to podobnie jest na poziomie przedsiębiorstwa, które też cechuje się inteligencją emocjonalną i logiczno-analityczną. Starano się wykazać, że firmy pod wpływem inteligencji emocjonalnej (opisanej i zdefiniowanej przez autora pracy) podejmują wiele decyzji bez należytej analizy i rozwagi. Niektóre z nich są genialne, a  inne nierozsądne, prowadzące do strat. Niniejsza monografia jest w  istocie łącznikiem pomiędzy ekonomią behawioralną (tłumaczącą przyczyny podejmowania decyzji przez pojedyncze osoby) a ekonomią ewolucyjną (badającą zmiany rynku i  strategii z  darwinowskiego punktu widzenia). Budowa zaprezentowanego w  tej pracy modelu DNA firmy oraz genotypu firmy pozwala na teoretyczne i praktyczne badania zmian, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie, przy wykorzystaniu dobrze już znanych metod analizy mutacji genów żywych komórek. Mutacje organizmów żywych mogą być przypadkowe lub wymuszone. Podobnie jest z firmami, a wiele zmian dokonujących się wewnątrz przedsiębiorstwa jest efektem działania emocji i  podświadomości zarządzających nim menedżerów. Ewolucja przedsiębiorstwa, stanowiąca następnie element ewolucji całego rynku, wykazuje zatem bardzo silną korelację z  decyzjami pojedynczych osób na poziomie jednostki biznesowej, a  to jest już domeną ekonomii behawioralnej. Druga ważna część tej pracy to próba modyfikacji głównej tezy Miltona Friedmana o efektywności rynków. Z uwagi na specyfikę budowy mózgu ludzkiego niektóre decyzje biznesowe są irracjonalne i jest to nieuniknione. W historii ekonomii do czasu, gdy skutki tych irracjonalnych decyzji miały ograniczony zasięg, naturalne siły wymuszające efektywność rynku miały czas na dokonanie korekty, a gospodarka - na powrót do efektywności. Problem pojawił się wraz z globalizacją i rozwojem nowych technologii. Wadliwy produkt czy usługa są obecnie implementowane w skali globalnej, a skutki ich wdrożenia są także globalne. Bezlitosna i stale wzrastająca konkurencja powoduje, że przedsiębiorcy nie mają czasu na programy pilotażowe. W  niniejszej pracy autor przytacza przykłady wielu takich implementacji. Wielcy teoretycy ekonomii nie przewidywali efektów globalizacji, która, poza obniż- ką kosztów produkcji i likwidacją nędzy i ubóstwa w wielu regionach świata, prowadzi do kryzysów na niespotykaną skalę, znacznie łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Zatem w obecnej chwili teoria i praktyka nauk ekonomicznych powinny się skupić na wypracowaniu metod lepszego badania skutków szybkiego rozwoju, wprowadzaniu na globalną skalę nowych produktów, konstruowaniu lepszych metod prognozowania lub też wprowadzeniu regulacji minimalizujących ryzyko destabilizacji rynków w szybko rozwijającym się świecie ekonomicznym. Głównym celem niniejszej monografii jest przedstawienie podwójnego charakteru każdego przedsiębiorstwa, wykazanie, iż do sprawnego funkcjonowania i rozwoju firmy nie wystarczą solidne podstawy finansowe, know-how, rentowność czy zdobyte udziały w rynku. Równie ważne są miękkie elementy, jak: poziom zatrudnionej kadry, motywacja, atmosfera i stosunki międzyludzkie w pracy. Nie ma w tym oczywiście nic odkrywczego, gdyż od dawna wiadomo o kluczowej roli kadry zarzą- dzającej i personelu, lecz w tej pracy autor chciałby ściśle powiązać kwestie twardych elementów zarządzania związanych z przedsiębiorstwem (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow, regulacje wewnętrzne i zewnętrze związane z prowadzoną działalnością) z umiejętnościami miękkimi, które uwarunkowane są czynnikiem ludzkim. Dlatego też po przeprowadzeniu analizy piśmiennictwa na temat dokonań ekonomii ewolucyjnej i  behawioralnej w  monografii zbudowany zostanie model DNA firmy pozwalający wymienione wcześniej elementy twarde i  miękkie ująć w  sposób charakterystyczny właśnie dla myślenia z  perspektywy podejścia ewolucyjnego. Zbudowany model jest efektem wieloletnich obserwacji rynków finansowych, zachowań przedsiębiorstw. W  pracy przedstawiono wyniki prowadzonych w  tym obszarze badań służących do wypełnienia modelu DNA właściwymi cechami morfologicznymi, a  także do jego walidacji w  praktyce. Ponadto zamieszczono wiele skróconych studiów przypadków pozwalających na pełniejsze wyjaśnienie idei konstrukcji i funkcjonowania zbudowanego modelu.(fragment tekstu)
EN
The book presents the concept of finding a  connection between behavioural economic theories, mostly relating to specific, individual investment decisions, and evolutionary economic theories, which describe the reasons for changes in investment strategies and economic trends and entire branches of the economy emerging or vanishing in the context of the Darwinian struggle for survival and those more poorly adapted dying out. The author's research relates to changes occurring in a single firm (rather than a single decision-making person, studied by behavioural economics, or on a macro scale, the object of evolutionary economics). The first three chapters refresh the basic tenets of the theory of evolution (chapter 1) and contain a review of the classic and the contemporary economic theories (chapters 2 and 3). The further part of the book presents the firm DNA model conceptually built to resemble the actual DNA helix of living organisms. The firm DNA is understood literally here as a set of the firm's genes undergoing constant evolution, and not, as in the literature to date, metaphorically as a set of the firm's values, culture, internal organization, and mission. The author transfers Daniel Goleman's fundamental research into emotional intelligence to the firm level, establishing the notion of the emotional intelligence of a firm, for which one of the firm's DNA strands is responsible. The emotional intelligence of a firm (EQ) primarily consists of the staff and management, their mutual relations, the internal culture, and all other "soft" elements of the firm. Of course, all these parts undergo constant changes, both enforced (by outside factors) and spontaneous. Like in the theory of evolution, the changes may be favourable, increasing the firm's adaptation to the market, or unfavourable, reducing survival chances. It is the author's view that the role and significance of the firm's emotional intelligence is much larger than may have been presumed. With the assistance of Daniel Hahnemann's research, the author puts forward the claim that in fact most decisions from the operating level to the establishment of strategies are in large measure based on emotions and heuristics and less on the detached analysis of hard data. The second strand in the presented firm DNA helix model is responsible for logical intelligence (IQ): all the financial data describing the firm, its rules, and its organizational structure. Such data undergo daily changes as well, strengthening the firm's position (if, for instance, the firm posts a profit or increases its capital) or reducing its competitiveness (when a loss is recorded). Just like in the natural environment, every firm must have a high IQ and a high EQ plus the ability to mutate in order to adapt to changing outside factors. The author points out that in an era of huge market volatility and increasing market variability (as a result of the technological revolution) neoliberal views on the market's spontaneously achieving equilibriums become somewhat inadequate. It happens today that the time necessary for the recovery of an equilibrium is so long that another major disturbance occurs in the meantime. Under such conditions, the importance of heuristics and emotions strongly increases, because it allows virtually instantaneous decision-making. Sometimes the response time is more important than making the best choice.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
236
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Akerlof G.A., Shiller R.J., Zwierzęce instynkty, Studio Emka, Warszawa 2010.
 • Allen J.A., The influence of physical conditions in the genesis of species, "Radical Review" 1877, no. 1.
 • Andersson M., Sexual Selection, Princeton University Press, Princeton 1994.
 • Angel J., Comment letter to the SEC, April 2010, http://www.sec.gov/comments/s7-02-10/s70210-172.pdf.
 • Apple osiągnął kapitalizację powyżej 500 mld USD, http://www.bloomberg.com/news/2012-02-29/apple-valuation-tops-500-billion-as-company-readies-ipad-3-introduction.html, 08.2014.
 • Axelrod R., Hamilton W.D., The evolution of cooperation, "Science", New Series, March 27, 1981, vol. 211, no. 4489, http://www-personal.umich.edu/~axe/research/Axelrod%20and%20Hamilton%20EC%201981.pdf.
 • Bank Supervision Process, Comptroller's Handbook, September 2007, www.occ.gov/publications/publications.../bsp-2.pdf
 • Basel Committee on Banking Supervision, History of the Basel Committee and its Membership,BIS, 2004, http://www.bis.org/bcbs/history.htm.
 • Basii L., McMurrer D., Maximizing your return on people, "Harvard Business Review", March 2007.
 • Baskin K., Corporate DNA , Learning from Life, Butterworth-Heinemann, 1998.
 • Blume L.E., Easley D., Optimality and natural selection in markets, http://www.msfinance.ethz.ch/pdfs/6.pdf, 02.2013.
 • Bolibok P., Rekomendacje analityków a kursy akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2006, Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska, vol. XLII, 3, 2008.
 • Booz & Company, Organization Design & Organizational DNA, http://www.booz.com/global/home/what_we_do/services/ocl/ocl_service_areas/49036161.
 • Bracket M., Salovey P., Measuring emotional intelligence with the Mayer-Salovery-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT), Yale University, 2006.
 • Clayton Ch.M., Seeing What is Next, Harvard Business School Publishing Corporation, 2004.
 • Collins J., Level 5 Leadership, "Harvard Business Review", July-August 2005.
 • Collins J., Porras J.I., Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2008.
 • Colvin G., Changing of the guard. Some people think Jack Welch is irreplaceable. Not Welch. Here is the inside story of how he and the GE board selected his successor, Fortune, http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2001/01/08/294478/, 06.2013.
 • Czaja S., Teoriopoznawcze i  metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w  naukach o  zarządzaniu, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2011.
 • Czarnecki L., Biznes po prostu. Następny krok, MUZA, Warszawa 2012, s. 129-133.
 • Czarnecki L., Ryzyko w działalności bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie, Studio Emka, Warszawa 2010.
 • Czarnecki L., Staniszewski M., New speeds of competition: Transaction speed risk in the financial sector (artykuł w przygotowaniu do druku).
 • Damasio A., Descartes Error: Emotion, Reason and the Human Brain, Grosset Harper Perennial, New York 1995.
 • Danforth B.N., Emergence dynamics and bet hedging in a desert bee, Perdita portalis, Proceedings of the Royal Society, October 7, 1999, vol. 266, no. 1432, http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/266/1432/1985.full.pdf+htmldoi:10.1098/rspb.1999.0876 1
 • Davenport T.H., Competing on analytics, "Harvard Business Review", January 2006.
 • Dawkins R., The Selfish Gene, Oxford University Press, 1989.
 • Day I., Northern Rock to be sold by end of the year, "The Times", 26.04.2009.
 • DeMarco T., Lister T., People Ware: Productive and Teams, Dorset House Publishing Co, New York 1999.
 • Domżała T.M., Kliniczne podstawy badania i oceny bólu - wprowadzenie do tematu, Klinika Neurologiczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, 2007.
 • Druskat V.U., Wolff S.B., Building the Emotional Intelligence of groups, "Harvard Business Review", March 2001.
 • Duggan W., Strategic Intuition: The Creative Spark in Human Achievement, Columbia University Press, 2007.
 • Dyer J., Gregersen H., Christensen C.M., The Innovator's DNA, Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators, HBS Publishing 2011.
 • Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010.
 • Dziobek C., Pazarbasioglu C., Lessons from systemic bank restructuring, International Monetary Fund, May 1998, http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues14/.
 • Endler J., Natural Selection in the Wild, Princeton University Press, Princeton 1986.
 • Euler Hermes, Europe: Still looking for a second wind, Economic Outlook no. 1193 March 2013 | Macroeconomic, Risk and Insolvency Outlook, http://www.eulerhermes.pl/mediacenter/Lists/mediacenter-documents/13_1193_Macroeconomic-insolvencies-outlook_E.pdf, 06.2013.
 • Evstigneev I.V., Hens T., Schenk-Hoppe K.R., Evolutionary finance, http://www.bf.uzh.ch/publikationen/pdf/publ_1967.pdf.
 • Farmer Doyne J., A.W. Lo, Frontiers of finance: Evolution and efficient markets, http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/farmer99.pdf.
 • Farmer Doyne J., Market force, ecology and evolution, http://arxiv.org/abs/adap-org/9812005.
 • Fekete A.E., Economic Entropy, Revisionist Theory and History of Money, Financial Sense Editorials, San Diego, October 9, 2005.
 • Findings regarding the market events of May 6, 2010, Report of the staffs of the CFTC and SEC to the joint advisory committee on emerging regulatory issues, September 30, 2010, http://www.sec.gov/news/studies/2010/marketevents-report.pdf.
 • Fisher R.A., The Genetical Theory of Natural Selection, Oxford University Press, Oxford 1999.
 • Florida R., The Rise of Creative Class, Basic Books, New York 2002.
 • Fortune 500 - annual ranking of America's largest corporations, http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/, 07.2013.
 • Frank S.A., George Price's contributions to evolutionary genetics, "Journal of Theoretical Biology", 1995, 175.
 • Friedman M., A  Monetary History of the United States 1867-1960, Princeton University Press, Princeton 1963.
 • Friedman M., A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton 1957.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
 • Geist Ch.R., Encyclopedia of American Business History, Facts On File, New York 2006.
 • Giles Ch., Croft J., Burgess K., Tett G., Northern Rock borrows £3bn, "Financial Times", 21.09.2007.
 • Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 2007.
 • Goleman D., What makes a leader, "Harvard Business Review", 2004.
 • Grant Halvorson H., Higgins E.T., Do you play to win or to not lose?, "Harvard Business Review", March 2013.
 • Groysberg B., Kelly L.K., MacDonald B., The new path to the C-suite, "Harvard Business Review", March 2011, 89, no. 3.
 • Gulati R., How CEOs manage growth agendas, "Harvard Business Review", July-August 2004.
 • Gulati R., Mayo A., Nohria N., Management, Cengage Learning, USA 2014.
 • Hamel G., Valikangas L., The quest for resilience, "Harvard Business Review", September 2003.
 • Hamilton W.D., The genetical evolution of social behavior, "Journal Theor. Biology", 1964, no. 7, http://www.uvm.edu/~pdodds/teaching/courses/2009-08UVM-300/docs/others/everything/hamilton1964b.pdf.
 • Harsanyi J., Selten R., A General Theory of Equilibrium Selection in Games, MIT Press 1988.
 • Hayek von F.A., The Road to Serfdom, University of Chicago Press, Chicago 1944.
 • Hens T., Schenk-Hoppe K.R., Survival of the fittest on Wall Street, http://www.santafe.edu/media/workingpapers/99-06-039.pdf.
 • Historia S&P - www.standardandpoors.com. http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2001/01/08/294478/.
 • Iacocca L., An Autobiography, Bantam Books, 1984.
 • International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Bank for International Settlements 2006, www.bis.org/publ/bcbs128b.pdf.
 • Jajuga K., Miary ryzyka rynkowego - część trzecia, "Rynek Terminowy", 2000, nr 8.
 • Jajuga K., Podstawy analizy wartości ekstremalnych na rynkach finansowych, "Rynek Terminowy", 2001, nr 11.
 • Jaynes E.T., How should we use entropy in economics?, St. James College, Cambridge 1991, http://bayes.wustl.edu/etj/articles/entropy.in.economics.pdf
 • Jessop B., Sum N.-L., Beyond the Regulation Approach: Putting Capitalist Economies in Their Place, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2006.
 • Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina 2012.
 • Kahneman D., Thinking Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux, New York 2011.
 • Kahneman D., Thinking Fast and Slow, Penguin, London 2012.
 • Kahneman D., Tversky A., Prospect theory: An analysis of decision under risk, "Econometrica", March 1979, 47, no. 2.
 • Kahneman D., Tversky A., Choices, Values and Frames, Cambridge University Press, Russel Sage Foundation, 2000.
 • Kanter R.M., Leadership and the psychology of turnarounds, "Harvard Business Review", June 2003.
 • Kaplan R.S., D.P. Norton, Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Balanced Scorecard - Measures that drive performance, "Harvard Business Review" 1992, no. 70 (1).
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, "Harvard Business Review", January-February 1996.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i  pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Kim W.Ch., Mauborgne R., Strategia błękitnych oceanów, MT Biznes, Warszawa 2006.
 • Kotter J.P., Leading change, "Harvard Business Review", 2007.
 • Kotter J.P., What leaders really do, "Harvard Business Review", December 2001.
 • Koźmiński A.K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 • Kransdorff A., Corporate DNA, Using Organisational Memory to Improve Poor Decision-Making, Gower Publishing Limited, 2006.
 • Krzanowska H., Zarys mechanizmów ewolucji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kwaśnicki W., Ekonomia ewolucyjna - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej, referat na VII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2001.
 • Laeven L., Valencia F., Systemic banking crisis, IMF Working Paper 08/224, www.inf.org/external/abianpubs/ft/wp/2008/wp08224.pdf.
 • Layton L., Physician to be honored for historic decision on thalidomide, "Washington Post", 13.09.2010.
 • Leclerc R., Overvaluing Facebook, "Financial Post", 06.06.2012.
 • LeDouxJ., The Emotional Brain, Simon & Schuster, New York 1996.
 • LeDoux J., The emotional brain, fear and amygdala, http://eiworld.org/docs/fearbrain_amygdala_joeledoux.pdf.
 • Lensberg T., Schenk-Hoppe K.R., On the evolution of investment strategies and the Kelly rule - a Darwinian approach, http://www.nccr-finrisk.uzh.ch/media/pdf/wp/WP353_A1.pdf.
 • Levitt T., Marketing myopia, "Harvard Business Review", 2004, vol. 38.
 • Lo A.W., Fear, greed, and financial crises: A cognitive neurosciences perspective, http://ssm-vm026.mit.edu/finance/pdf/Lo-20120109d.pdf.
 • Lo A.W., The adaptive markets hypothesis: Market efficiency from an evolutionary perspective, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=602222.
 • Loewenstein G., Rick S., Cohen J.D., Neuroeconomics,"The Annual Review of Psychology" 2008,59.
 • Lopez J.A., Using CAMELS ratings to monitor Bank Conditions, Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter, June 11, 1999, http://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/1999/june/using-camels-ratings-to-monitor-bank-conditions/.
 • Lucas R., Econometric policy evaluation: A  critique, "Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy" 1976, no. 1.
 • Lukas R.E., Expectation and the neutrality of money, "Journal of Economic Theory" 1972, no. 4.
 • Łomnicki A., Strategia ewolucyjnie stabilna, "Kosmos", 1987, 36, nr 3.
 • Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.
 • Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, London 1947.
 • Mayer J., Salovey P., Emotional Intelligence, 1990, Baywood Publishing Co., Inc., http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EIAssets/EmotionalIntelligenceProper/EI1990%20Emotional%20Intelligence.pdf.
 • Mayo A.J., Nohria N., Liderzy amerykańskiego biznesu XX wieku - czas rekinów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 • McDonald's history, http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/our_company/mcdonalds_history_timeline.html.
 • Melzack R., Wall P.D., Pain mechanism: A  new theory, "Science", vol. 150, no. 3699, 19.11.1965, http://www.thera-bandacademy.com/elements/clients/docs/melzak1965_090707_160722.pdf.
 • Milgram S., Behavioral study of obedience, "Journal of Abnormal and Social Psychology" 1963, no. 67.
 • Mintz M., Heroine' of FDA keeps bad drug off market, Washington Post, 15.07. 1962.
 • Mirowski P., From mandelbrot to chaos in economics theory, "Southern Economics Journal" 1990, 57.
 • Montgomery C.A., Putting leadership back into strategy, "Harvard Business Review", January 2008.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 • Mudel M., Strategia wynagrodzeń, która doprowadziła do bankructwa banki z Wall Street, (Sedlak&Sedlak), www.interia.pl/raport/biznes.
 • Nadler R.S., Inteligencja emocjonalna w  biznesie. Praktyczne strategie współpracy z ludźmi, One Press 2011.
 • Nelson R., Winter S., Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, 1982.
 • Orrell D., Economyths. How the Science of Complex Systems is Transforming Economic Thought, Icon Books Ltd, 2010.
 • Pitelis Ch.N., A  Behavioral Resource-Based View of the Firm: The Synergy of Cyert and March (1963) and Penrose (1959), "Organization Science", May-June 2007, vol. 18, no. 3.
 • Płatkowski T., Wstęp do teorii gier, Uniwersytet Warszawski 2012, http://mst.mimuw.edu.pl/wyklady/wtg/wyklad.pdf.
 • Porter M.E., Kramer M.R., Creating shared value, "Harvard Business Review", January-February 2011.
 • Raporty Roczne Getin Holding SA za lata 2003-2009, www.getin.pl, 03.2013.
 • Ripa J., Olofsson H., Jonzén N., What is bet-hedging, really?, Proceedings of the Royal Society, April 22, 2010, vol. 277, no. 1685, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2842822/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418558

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.