PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 95 | 245--259
Tytuł artykułu

Znaczenie pracy nieformalnej dla ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w zależności od wieku

Warianty tytułu
The Importance of Informal Working for Rural Population with Precarious Income Depending on Age
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zaprezentowano problem pracy nieformalnej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach. Zwrócono uwagę na jej miejsce w głównych i dodatkowych źródłach dochodów. Artykuł koncentruje się na przyczynach podejmowania pracy nieformalnej oraz czynnikach wpływających na jej podjęcie. Zauważono, że przyczyny pracy nieformalnej mają głównie charakter ekonomiczny i związane są z chęcią uzyskania wyższych dochodów. Mimo przewagi finansowych aspektów podejmowania pracy "na czarno", zwrócono uwagę na brak wyboru niektórych grup w procesie podejmowania tej formy pracy, co wynika zarówno z przyczyn leżących po stronie pracownika (wykształcenie, niska mobilność), jak i po stronie pracodawców (chęć obniżenia kosztów pracy).(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the problem of informal work of the rural population with precarious income. Attention was drawn to her place in the main and additional sources of income. Article focuses on the reasons for taking up informal jobs, and factors affecting its adoption. It was noted that the causes of informal work are mainly economic in nature, and are related to the desire to obtain a higher income. Despite the financial aspects of taking advantage of the work "black", drew attention to the lack of choice of some groups in the process of making this form of work, which results both for reasons attributable to the employee (education, low mobility) and the employers (the desire to reduce labor costs).(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
95
Strony
245--259
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Aksman E., Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995- -2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Bednarski M., Szara strefa - rynek pracy - integracja społeczna, Optimum. Studia Ekonomiczne 2013/6 (66), s. 45-65.
 • Bednarski M., Zatrudnienie w szarej strefie a dobre rządzenie (good governance), w: A. Organiściak- Krzykowska, M. Janusz (red.), Dylematy rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2013, s. 68-77.
 • Domański S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Feld L., Schneider F., Survey on the Shadow Economy and Undeclared Work in OECD Countries, w: F. Schneider (red.), Handbook on the Shadow Economy, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2011 (mps.).
 • Kalinowski S., Aktywność ekonomiczna jako wyznacznik poziomu życia, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 2013/30, s. 198-209.
 • Kalinowski S., Problemy społeczno-ekonomiczne na wsi, w: Podstawy wiedzy o rolnictwie i agrobiznesie, praca zbiorowa, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 194-223.
 • Kingston P., Nock K., Time Together Among Dual-Earner Couples, American Sociology Review 1984/52/3, s. 391-400.
 • Kotowska I., Sztanderska U., Zmiany demograficzne a zmiany na rynku pracy w Polsce, w: E. Kotkowska, U. Sztanderska, I. Wóyciska (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Scholar, Warszawa 2007, s. 13-46.
 • Kryńska E., Szara strefa rynku pracy. Utrapienie gospodarcze czy ratunek społeczny?, w: S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS - GUS, Warszawa 2004, s. 345-358.
 • Kryńska E., Zatrudnienie nierejestrowane w oczach pracodawców, w: R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, IPiSS, Białystok - Warszawa 2009, s. 39-52.
 • Kucharski M., Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 • Mueller H., Wyss U., Atypical working hours and their impact on leisure - an official Swiss Time Use Study, Tourism Review 2003/62/1, s. 14-24.
 • Packard T., Koettl J., Montenegro C., In From the Shadow. Integrating Europe's Informal Labor, The World Bank, Washington 2012.
 • Pretty J., Ward H., Social capital and the environment, World Development 2001/29(2), s. 209-227.
 • Staszewska E., Przygotowanie zawodowe dorosłych, Praca i zabezpieczenie społeczne 2012/2, s. 26-31.
 • Styrc M., Transfery finansowe i opieki w nieformalnych sieciach wsparcia, w: I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Scholar, Warszawa 2007, s. 306-344.
 • Szukalski P., Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418578

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.