PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 95 | 301--315
Tytuł artykułu

Aspekty pojęciowe kapitału ludzkiego i jego znaczenie

Autorzy
Warianty tytułu
Conceptual Aspects of Human Capital and its Importance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Świat cały czas się zmienia, idzie do przodu. Dlatego Unia Europejska musi być gospodarką inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu. Obszary kapitału ludzkiego, wiedzy, edukacji, szczególnie na poziomie wyższym wymagają szczególnej uwagi. Edukacja i nauka determinuje procesy tworzenia i inwestowania w kapitał ludzki, co może pomóc we wzroście wiedzy i stworzenie konkurencyjnej gospodarki.Inwestowanie w kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju nowoczesnej gospodarki. Kwestia ta ma szczególne znaczenie dla toczącej się globalizacji i coraz bardziej wyraźnie określonej konkurencji na rynkach międzynarodowych. Dynamiczny rozwój obszarów związanych z przetwarzaniem informacji, informatyzacji, nowych i zaawansowanych technologii, niewątpliwie wymaga zaangażowania kapitału ludzkiego wysokiej jakości, który jest w dużej mierze pochodną wykształcenia i zdobytych kwalifikacji, wsparte praktycznymi umiejętnościami.(abstrakt oryginalny)
EN
Word is changing permanently that is why European Union have to become a smart, sustainable and inclusive economy. Areas of human capital, knowledge, education, especially at higher level need special attention. Education and science determine processes of creating and investing in human capital what could help to increase knowledge and create competitive economy.Investing in human capital is one of the most important factors determining the development of the modern economy. This issue has particular importance to the ongoing globalization and increasingly clearly defined competition in international markets. The dynamic development of areas related to the processing of information, informatization, new and advanced technologies, indisputably requires the involvement of high quality human capital, which is largely a derivative of education and gained qualifications, supported practical skills.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
95
Strony
301--315
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorantka
Bibliografia
 • Adamska M., Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Becker G.S., Human Capital, NBER, New York 1993.
 • Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 • Cichy K., Malaga K., Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, w: M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, SCHOLAR, Warszawa 2007, s. 5-46.
 • Czajka Z., Gospodarowanie kapitałem, Wyd. Uniw. w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 • Florczak W., Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, w: W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007, s. 112-172.
 • Florczak W., Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim, Ekonomista 2007/5, s. 651-673.
 • Kunasz M., Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, http://www.konferen-cja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Kunasz-Szczecin.pdf; stan na dzień 1.04.2014 r.
 • Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Markowska M., Kapitał ludzki a poziom rozwoju regionów UE - ujęcie dynamiczne, w: E. Skrzy-pek, A. Sokół (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 15-33.
 • OECD, The Well-being of Nations: the Role of Human and Social Capital, Executive Summary, OECD.
 • Oleksiuk A., Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce, Economicus, Szczecin 2009.
 • Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 • Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.
 • Schultz T.W., Investment in Human Capital, The Free Press, New York 1976.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418632

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.