PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 | 29--53
Tytuł artykułu

Paradoks Solowa i determinanty wdrożenia technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Solow paradox and the productive use of information and communication technology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie głównych argumentów, które wyjaśniają przyczyny paradoksu produktywności, sformułowanego przez R. Solowa w 1987 roku w związku z dynamicznym rozwojem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. W rezultacie, artykuł omawia warunki, jakie powinny zostać spełnione, aby coraz szersze wykorzystanie ICT faktycznie wspierało wzrost produktywności, w szczególności w krajach rozwijających się. Analiza ma charakter przeglądu literatury dotyczącej badań nad paradoksem Solowa. Jej wyniki wskazują, że ujawnienie się pozytywnego wpływu wdrożenia ICT na produktywność wymaga po pierwsze czasu, a po drugie - zaistnienia komplementarnych w stosunku do ICT inwestycji. Wśród czynników komplementarnych wymienia się zazwyczaj zmiany w organizacji pracy i procesach biznesowych, inwestycje w kapitał ludzki, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a także budowanie przyjaznego otoczenia instytucjonalnego dla przedsiębiorczości. Głównym wnioskiem z analiz, w kontekście możliwości wykorzystania inwestycji w ICT przez kraje rozwijające się do przyspieszenia procesów konwergencji, jest potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na czynniki komplementarne wobec ICT. Stanowią one kluczową determinantę produktywnego wykorzystania ICT - jak bowiem wskazują wyniki badań, aby osiągnąć korzyści z ICT nie wystarczy proste powiększanie zasobu kapitału ICT (poprzez inwestycję w sprzęt i oprogramowanie). Niezbędne są także inwestycje komplementarne - przede wszystkim w kapitał ludzki, wdrażanie zmian w organizacji pracy na poziomie przedsiębiorstw, czy inwestowanie w wartości niematerialne. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the main arguments that explain the causes for a productivity paradox formulated by American economist Robert M. Solow in 1987 in connection with the rapid development of information and communication technology. The paper discusses the conditions that need to be met to support the growth of productivity related to the use of ICT, particularly in developing countries. The analysis is based on a literature review focusing on the Solow paradox. It argues that there are two prerequisites to "see" a positive impact of ICT on productivity statistics: the time necessary for the completion of learning-by-doing processes, and the existence of ICT complementarities. ICT complementarities usually include changes in workplace organization and business processes, coupled with investment in human capital, foreign direct investment and the creation of an entrepreneurship-friendly institutional environment. The main conclusion from the analysis - in the context of how developing countries take advantage of ICT investment to accelerate the convergence process - is that special attention should be paid to ICT complementarities. They are a key determinant of a productive use of ICT. Research studies reviewed in the article show that it is not enough to simply invest in ICT capital stock (through investment in hardware and software) in order to materialize the benefits of ICT. Complementary investments are also necessary, mainly in human capital, changes in workplace organization at the enterprise level, and investment in intangible assets. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
29--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Acemoglu D. [2002], Technical Change, Inequality, and the Labor Market, "Journal of Economic Literature", vol. XL, s. 7-72.
 • Adamczyk P. [2008], Produktywność czynników wytwórczych w przemyśle spożywczym w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 71, s. 95-106.
 • Ark van B., Inklaar R., McGuckin R. H. [2003], ICT and Productivity in Europe and the United States. Where do the Differences Come From?, "CESifo Economic Studies", vol. 49, no. 3, s. 295-318.
 • Ark van B., O'Mahony M., Timmer M. P. [2008], The Productivity Gap between Europe and the United States: Trends and Causes, "The Journal of Economic Perspectives", vol. 22, no. 1, s. 25-44.
 • Autor D. H., Levy F., Murnane R. J. [2003], The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration, "The Quarterly Journal of Economics", November, s. 1279-1333.
 • Barro R. J., Sala-i-Martin X. [2004], Economic Growth, MIT Press, Cambridge.
 • Brynjolfsson E. [1993], The Productivity Paradox of Information Technology, "Communications of the ACM", vol. 36, no. 12, s. 67-77.
 • Brynjolfsson E. [2005], Seven Pillars of Productivity, "Optimize", May 2005.
 • Brynjolfsson E., Hitt L. M. [2003], Computing Productivity: Firm-Level Evidence, "The Review of Economics and Statistics", vol. 85, no. 4, s. 793-808.
 • Brynjolfsson E., Saunders A. [2010], Wired for Innovation. How Technology is Reshaping the Economy, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 • Brynjolfsson E., Yang S. [1996], Information Technology and Productivity: A Review of Literature, "Advances in Computers", no. 43, s. 179-214.
 • Cardona M., Kretschmer T., Strobel T. [2013], ICT and Productivity: Conclusions from the Empirical Literature, "Information Economics and Policy", vol. 25, no. 3, s. 109-125.
 • Caselli F., Coleman W. J. [2001], Cross-Country Technology Diffusion: The Case of Computers, "American Economic Review", vol. 91, no. 2, s. 328-335.
 • Colecchia A., Schreyer P. [2002], ICT Investment and Economic Growth in the 1990 s: Is the United States a Unique Case?: A Comparative Study of Nine OECD Countries, "Review of Economic Dynamics", vol. 5, no. 2, s. 408-442.
 • Dahl C., Kongsted H., Sørensen A. [2011], ICT and Productivity Growth in the 1990 s: Panel Data Evidence on Europe, "Empirical Economics", vol. 40, no. 1, s. 141-164.
 • Dańska-Borsiak B. [2011], Zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji według województw, "Wiadomości Statystyczne", nr 12, s. 13-27.
 • David P. [1990], The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective on the Modern Productivity Paradox, "American Economic Review", vol. 80, no. 2, s. 355-361.
 • David P. [2002], Understanding Digital Technology's Evolution and the Path of Measured Productivity Growth: Present and Future in the Mirror of the Past, w: Understanding the Digital Economy. Data, Tools, and Research, red. E. Brynjolfsson, B. Kahin, MIT Press, Cambridge, Massachusetts-London, s. 49-95.
 • Dedrick J., Kraemer K. L., Shih E. [2013], Information Technology and Productivity in Developed and Developing Countries, "Journal of Management Information Systems", vol. 30, no. 1, s. 97-122.
 • Dos Santos B. L., Peffers K., Mauer D. C. [1993], The Impact of Information Technology Investment Announcements on the Market Value of the Firm, "Information System Research", vol.4, no.1, s.1-23.
 • Draca M., Sadun R., van Reenen J. (2007), Productivity and ICT: A Review of the Evidence, w: The Oxford Handbook of Information and Communication Technologies, red. R. Mansell, Oxford University Press, s. 100-147.
 • Haltiwanger J., Jarmin R. S. [2002], Measuring the Digital Economy, w: Understanding the Digital Economy. Data, Tools, and Research, red. E. Brynjolfsson, B. Kahin, MIT Press, Cambridge, Massachusetts-London, s. 13-33.
 • Hitt L., Brynjolfsson E. [1996], Productivity, Business Profitability, and Consumer Surplus: Three Different Measures of Information Technology Value, "MIS Quarterly", vol. 20, no. 2, s. 121-142.
 • Hulten C. R. [2001], Total Factor Productivity. A Short Biography, w: The New Developments in Productivity Analysis, red. C. R. Hulten, E. R. Dean, M. J. Harper, University of Chicago Press, Chicago, s. 1-54.
 • Jarmołowicz W., Knapińska M. [2011], Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie", nr 9, s. 123-144.
 • Jorgeson D. W. [2001], Information Technology and the U. S. Economy, "American Economic Review", vol. 91, no. 1, s. 1-32.
 • Jorgenson D. W., Ho M. S., Stiroh K. J. [2008], A Retrospective Look at the U. S. Productivity Growth Resurgence, "Journal of Economic Perspectives", vol. 22, no. 1, s. 3-24.
 • Jorgenson D. W., Stiroh K. J. [1999], Information Technology and Growth, "American Economic Review", vol. 89, no. 2, s. 109-115.
 • Jorgenson D. W., Stiroh K. J. [2000], Raising the Speed Limit: U. S. Economic Growth in the Information Age, "Brookings Papers on Economic Activity", vol. 31, no. 1, s. 125-236.
 • Jorgenson D. W., Vu K. [2005], Information Technology and the World Economy, "Scandinavian Journal of Economics", vol. 107, no. 4, s. 631-650.
 • Jorgenson D. W., Vu K. [2010], Potential Growth of the World Economy, "Journal of Policy Modeling", vol. 32, s. 615-631.
 • Marszałek P. [2006], Trudności koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej we współczesnej gospodarce, "Gospodarka Narodowa", nr 9, s. 57-75.
 • Measuring Productivity. Measurement of Aggregate and Industry-Level Productivity Growth. OECD Manual [2001], OECD, Paris.
 • Milgrom P., Qian Y., Roberts J. [1991], Complementarities, Momentum, and the Evolution of Modern Manufacturing, "American Economic Review", vol. 81, no. 2, s. 84-88.
 • Milgrom P., Roberts J. [1990], The Economics of Modern Manufacturing: Technology, Strategy and Organization, "American Economic Review", vol. 80, no. 3, s. 511-528.
 • Milgrom P., Roberts J. [1995], Complementarities and fit Strategy, Structure, and Organizational Change in Manufacturing, "Journal of Accounting and Economics", vol. 19, no. 2-3, s. 179-208.
 • Moulton B. R. [2002], GDP and the Digital Economy: Keeping up with the Changes, w: Understanding the Digital Economy. Data, Tools, and Research, red. E. Brynjolfsson, B. Kahin, MIT Press, Cambridge, Massachusetts-London, s. 34-48.
 • Niebel T. [2014], ICT and Economic Growth - Comparing Developing, Emerging and Developed Countries, referat przedstawiony na IARIW 33 rd General Conference, Rotterdam, Holandia, 24-30 sierpnia.
 • Oliner S. D., Sichel D. E. [2000], The Resurgence of Growth in the Late 1990 s: Is Information Technology the Story?, "Journal of Economic Perspectives", vol. 14, no. 4, s. 3-22.
 • Piątkowski M. [2002], The New Economy and Economic Growth in Transition Economies: The Relevance of Institutional Infrastructure, "WIDER Discussion Papers", no. 62.
 • Reenen van J., Bloom N., Draca M., Kretschmer T., Sadun R. [2010], The Economic Impact of ICT, Centre for Economic Performance, London School of Economics.
 • Solow R. [1957], Technical Change and the Aggregate Production Function, "The Review of Economics and Statistics", vol. 39, no. 3, s. 312-320.
 • Solow R. [1987], We'd Better Watch Out, "New York Times Book Review", July 12.
 • Steinmueller W. E. [2001], ICTs and the Possibilities for Leapfrogging by Developing Countries, "International Labour Review", vol. 140, no. 22, s. 193-210.
 • Swan T. W. [1956], Economic Growth and Capital Accumulation, "Economic Record", vol. 32, no. 2, s. 334-361.
 • Tokarski T. [2009], Matematyczne modele wzrostu gospodarczego. Ujęcie neoklasyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Wojtyna A. [2009], Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB, "Gospodarka Narodowa", nr 9, s. 49-66.
 • Yang S., Brynjolfsson E. [2001], Intangible Assets and Growth Accounting: Evidence from Computer Investments, MIT Center for Digital Business, paper 136.
 • Yanikkaya H. [2003], Trade Openness and Economic Growth: A Cross-country Empirical Investigation, "Journal of Development Economics", vol. 72, no. 1, s. 57-89.
 • Żelazny R. [2003], Nowa gospodarka: mity i rzeczywistość. Od fascynacji do naukowego poznania, w: Problemy globalizacji gospodarki, red. T. Bernat, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin, s. 87-104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418640

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.