PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 | 73--97
Tytuł artykułu

Zmiany struktury zatrudnienia kobiet w Polsce w latach 2000-2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The employment of women in Poland and how it changed from 2000 to 2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza zawodowej i sektorowej segregacji kobiet na polskim rynku pracy w latach 2000-2013. Przeprowadzono analizę stopnia segregacji kobiet w przekroju wielkich i dużych grup zawodowych oraz w przekroju sekcji PKD. Podjęto też próbę odpowiedzi na pytanie, czy istotny wzrost liczby kobiet z wyższym wykształceniem na polskim rynku pracy przełożył się na zmiany ich struktury zatrudnienia. Przeprowadzone badania wskazują na występowanie zjawiska segregacji zawodowej i sektorowej w Polsce. Struktura zatrudnienia w Polsce wskazuje na dominację kobiet w zawodach i sekcjach uważanych za bardziej kobiece (opieka zdrowotna, edukacja) a dominację mężczyzn w zawodach i sektorach wymagających większego wysiłku fizycznego (budownictwo). Wydaje się zatem, że w dużym stopniu istniejący podział nie jest wynikiem dyskryminacji, a odzwierciedleniem zarówno psychofizycznych, jak i kulturowych uwarunkowań związanych z zatrudnianiem kobiet i mężczyzn. Wejście na rynek pracy dużej liczby kobiet z wyższym poziomem wykształcenia spowodowało wzrost odsetka kobiet pracujących w grupach wymagających wyższych kwalifikacji zawodowych oraz na stanowiskach kierowniczych. Jednocześnie można wskazać na dalszy wzrost koncentracji zatrudnienia kobiet w zawodach i sekcjach sfeminizowanych, a zatrudnienia mężczyzn w zawodach i sekcjach zmaskulinizowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to analyze occupational and sectoral gender segregation on the Polish labor market in 2000-2013. The paper analyzes gender segregation in employment in different occupational groups and business sectors as defined by the Polish Classification of Economic Activities (PKD). An attempt was made to determine how the structure of employment changed as a result of a significant increase in the number of women with a higher education on the Polish labor market. The analysis shows that women dominate in professions and sectors such as healthcare and education, while men dominate in professions and sectors that require more physical effort, such as construction. To a large extent, the existing division is not the result of discrimination, but reflects the psychological, physical and cultural aspects of employing women and men. As many educated women entered the labor market, the percentage of women working in professions requiring higher qualifications and holding managerial positions increased during the studied period. At the same time, the concentration of female employment in female-dominated professions and sectors increased further, and men continued to be employed in male-dominated professions and sectors. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
73--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Łódzki
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Narodowy Bank Polski
Bibliografia
 • Bergman B. R. [1971], The Effect on White Incomes of Discrimination in Employment, "Journal of Political Economy", vol. 79, no. 2, s. 294-313.
 • Bergman B. R. [1974], Occupational Segregation, Wages and Profits When Employers Discriminate by Race or Sex, "Eastern Economic Review", no. 1 (2/3), s. 103-110.
 • Bettio F., Verashchagina A. [2009], Gender Segregation in the Labour Market: Root Causes, Implications and Policy Responses in the EU, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 • Burchell B., Hardy V., Rubery J., Smith M. [2014], A New Method to Understand Occupational Gender Segregation in European Labour Markets, European Commission - Directorate-General for Justice.
 • Correll S. J., Benard S., Paik I. [2007], Getting a Job: Is There a Motherhood Penalty?, "American Journal of Sociology", vol. 112 (5), s. 1297-1339.
 • Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce. System aktywizacji zawodowej kobiet - "Kobieta pracująca" [2006], MPiPS, http://rownosc.info/media/uploads/diagnoza.pdf (12.07.2015).
 • Dolado J. J., Felgueroso F., Jimeno J. F. [2002], Recent Trends in Occupational Segregation by Gender: A Look Across the Atlantic, IZA Discussion Paper no. 524.
 • Domański H. [1992], Zadowolony niewolnik? Studium o nierównościach miedzy mężczyznami i kobietami w Polsce, PAN, Warszawa.
 • Duncan O. D., Duncan B. [1955], A Methodological Analysis of Segregation Indexes, "American Sociological Review", vol. 20 (2), s. 210-217.
 • Ehrenberg R. G., Smith R. S. [1994], Modern Labor Economics. Theory and Public Policy, Harper Collins, New York.
 • Johnson G., Stafford F. [1998], Alternative Approaches to Occupational Exclusion, w: Women's Work and Wages, I. Persson, Ch. Jonung, Routledge, New York.
 • Kalinowska-Nawrotek B. [2004], Nierówności płci na rynku pracy, "Polityka Społeczno-Ekonomiczna", nr 4, s. 343-357.
 • Kalinowska-Sufinowicz B. [2009], Szklany sufit, ruchome schody, lepka podłoga czyli kobiety na polskim rynku pracy, referat przedstawiony na konferencji: Rola kobiet w Wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego, Poznań, październik.
 • Kalinowska-Sufinowicz B. [2015], The Occupational Segregation on the Polish Labour Market in the Years 2004-2015, referat prezentowany na konferencji: "Wzrost gospodarczy - Rynek pracy - Innowacyjność gospodarki", Łódź, czerwiec.
 • Kałążna K. [2006], Pozycja kobiet na polskim rynku pracy. Uwarunkowania prawne i rzeczywistość, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 1, s. 73-99.
 • Karmel T., MacLachlan M. [1988], Occupational Sex Segregation - Increasing or Decreasing, "Economic Record", vol. 64, s. 187-195.
 • Kryńska E. [1999], Teoria i praktyka segmentacji rynku pracy - część I, "Rynek Pracy", nr 2 (86).
 • Kuropatwa A. [2014], Problem dyskryminacji kobiet - analiza wybranych teorii neoklasycznych opartych na założeniu o niekonkurencyjnych rynkach pracy, "Economic Review", vol. 20/4, "Acta Universitatis Wratislaviensis", no. 3623, Wrocław, s. 53-68.
 • Loveridge R., Moke A. L. [1979], Theories of Labour Market Segmentation, Hague - Boston - London.
 • Manning A., Swaffield J. [2008], The Gender Gap in Early- Career Wage Growth, "Economic Journal", 118, s.983-910.
 • McConnell C. R., Brue S. L. [1986], Contemporary Labor Economics, McGraw Hill Book Co., New York.
 • Morse D. [1969], The Peripheral Worker, Columbia University Press, London.
 • Reszke I. [1991], Nierówności płci w teoriach. Teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa.
 • Słoczyński T. [2008], Indywidualistyczne teorie dyskryminacji kobiet na rynku pracy, "Mishellanea", no. 4, s. 79-87.
 • Stiglitz J. E. [1973], Approaches to the Economics of Discrimination, "American Economic Review", vol. 63.
 • Zachorowska-Mazurkiewicz A. [2006], Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Polsce, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Załucka M. [2010], Nierówności i dyskryminacje związane z płcią kulturową. Kobieta na rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, MCCCIX, Prace Etnograficzne, z. 38, s. 147-155.
 • Zwiech P. [2013], Wertykalna segregacja płciowa w teoriach ekonomicznych na przykładzie państw Unii Europejskiej, "Ekonomia i Prawo", t. XII, nr 3, s. 425-439.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418644

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.