PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 2144--2151
Tytuł artykułu

Klastry jako potencjał rozwojowy regionu

Warianty tytułu
Clusters as a development potential of a region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęty został bardzo aktualny problem wpływu klastrów na rozwój oraz konkurencyjność regionu. Autorzy zwracają uwagę, że regiony, którym udało się rozwinąć dobrze funkcjonujące klastry, mogą uzyskiwać szereg korzyści; mogą stawać się bardziej konkurencyjne od regionów w których ich nie ma. W tym znaczeniu, struktury klastrowe traktowane być powinny jako "motory rozwoju i konkurencyjności regionalnej". Obok korzyści wynikających z funkcjonowania klastrów, podjęto zagadnienia: możliwości wystąpienia oddziaływań negatywnych oraz zrównoważonego rozwoju regionalnego. Artykuł powstał na bazie dogłębnych studiów literaturowych oraz empirycznych badań własnych. Zaprezentowany materiał stanowi syntezę obszernych wniosków i rekomendacji, które z nich wynikają.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article the authors have raised the subject of a very current problem of the impact of clusters on the development and competitiveness of the region. The authors point out that the regions which have managed to develop well-functioning clusters may receive a number of benefits: become more competitive than the regions which have not. In this sense, the cluster structures should be treated as the "accelerants for growth and regional competitiveness." Beside the benefits resulting from the operation of clusters, the issues of potential negative effects and sustainable regional development have been raised. This article is based on an in-depth study of literature and empirical research. The presented material is a synthesis of broad conclusions and recommendations which can be drawn from them.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2144--2151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki Rekomendacje dla Polski. Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje Nr 11. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Greffe X., The Role of the Social Economy and Local Development, [in:] Noya A., Clarence E. (eds.) The Social Economy. Building Inclusive Economies. OECD 2007.
 • Hauser J., Ekonomia społeczna i rozwój, Ekonomia Społeczna Teksty 2008, nr 12.
 • Jewtuchowicz A., Przygodzki Z., Rozwój klastrów w regionie łódzkim. Opracow. naukowe Katedry Gospodarki Regionalnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Kanter R.M., World Class, Simon & Schuster, New York 2005.
 • Kaźmierski J., Clusters as a Symptom of Developing Functions of Logistics in Region. Scientific Journal - Service Management, vol. VI, Szczecin 2010.
 • Kaźmierski J., Logistyka a rozwój regionu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Kuciński K., Lokalne uwarunkowania rozwoju regionalnego. SGH, Warszawa 2009.
 • Plawgo B., Citkowski M., Wpływ inicjatyw klastrowych na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw - studia przypadków, [w:] Birski A. (red.), Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość - szansą konkurencyjności. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn 2008.
 • Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations. Macmillan Press, Hampshire-London 1990.
 • Porter M. E., Grona a konkurencja, [w:] Porter M.E., Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 • Przybylska K., Polityka rozwoju klastrów. Zeszyty Naukowe WSE w Bochni, Bochnia 2011, nr 6.
 • Przygodzki Z., Procesy terytorializacji przedsiębiorstw - w poszukiwaniu zasobów specyficznych w regionie łódzkim. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2005.
 • Rosenfeld S. A., Just Clusters Economic development strategies that reach more people and places, A Synthhesis of Experiences, Supported by a grant from the Ford Foundation, September 2002.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu. Ekspertyza PARP, Radom 2007.
 • Sölvell O., Linqvist G., Ketels Ch., The Cluster Initiative Greenbook. Ivory Tower AB, Stockholm 2003.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025, źródła internetowe Ministerstwa Ochrony Środowiska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418682

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.