PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (3) | 137--151
Tytuł artykułu

Podhody k razrabotke koncepcii finansovo-èkonomičeskoj bezopasnosti predpriâtij v usloviâh reformirovaniâ železnodorožnogo sektora

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development Approaches to Financial and Economic Security Conception of Enterprises Under Railway Sector Reform
Bezpieczeństwo finansowe i ekonomiczne przedsiębiorstw sektora kolejowego
Języki publikacji
RU
Abstrakty
W artykule zostały omówione warunki funkcjonowania ukraińskiego transportu kolejowego i jego reformy na przykładzie PJSC "Ukraińska Kolej". Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych zaleceń co do podejścia w rozwoju koncepcji zabezpieczenia finansowego i gospodarczego, który umożliwia reformy ukraińskiego transportu kolejowego. Udowodniono, że rosnąca konkurencja, różnorodność zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, gospodarczych i przedsiębiorczych, niepewność otoczenia biznesu to cechy nowoczesnej gospodarki ukraińskiej. Problem finansowego i gospodarczego bezpieczeństwa każdego przedsiębiorstwa nie jest odosobniony i ściśle związany jest ze wspólnym systemem bezpieczeństwa ekonomicznego kraju. W artykule omówione warunki oraz typy przemian gospodarczych transportu kolejowego. Reformowanie ukraińskiego systemu transportu kolejowego jest dziś koniecznością. Jest to pierwszy krok w procesie adaptacji ukraińskiego transportu kolejowego do standardów Unii Europejskiej. Poza tym, tworzone są przejrzyste mechanizmy zapewniania firmom prywatnym wejście na rynek transportu kolejowego. W artykule autor przedstawił model zagrożenia ukraińskiego transportu kolejowego dla bezpieczeństwa ekonomicznego. Uwzględniając istniejące i potencjalne zagrożenia określono cele operacyjne i predykcyjnych systemów bezpieczeństwa ekonomicznego. Jest to pomocne przy doborze odpowiednich mechanizmów i instrumentów do jego realizacji. Stwierdzono, że w związku z reformami ukraińskiego transportu kolejowego, różnym konfiguracjom został poddany również transport wewnątrzregionalny, przez co potencjał polityczny, ekonomiczny i kulturalny w różnych regionach wzrośnie. (abstrakt oryginalny)
EN
The conditions of Ukrainian railway transportation and its reforming objects in terms of PJSC "Ukrainian Railway" are discussed in the article. The objective of the article are the theoretical approaches and practical recommendations in the concept development of financial and economic security that enables Ukrainian railway transportation reforms. It is substantiated that an increasing competition, the variety of economic and entrepreneurial internal and external risks, uncertainty of business environment are characteristics of modern Ukrainian economy. The problem of financial and economic security of each enterprise is singularized from the common system of country economic security. The terms and variations of rail transport facilities going private and going public were taken into detailed consideration in the undertaken study. It is set forth forcefully that Ukrainian railway transportation system reforming is an objective necessity today. It is the first step in the process of Ukrainian railway transportation adaptation to the European Union standards. Besides, the transparent mechanisms for provision of ability for private companies to enter the market of railway transportation are created. The author presented a threat model of Ukrainian railway transportation economic security. The author`s development approach to financial and economic security conception of enterprise is presented. It is presented in the form of the strategic management system by financial and economic security of enterprise. The consideration of existing and potential threats and risks determines the operational and predictive purposes of economic security system. It helps to make relevant mechanisms and instruments for its achievement. It has been argued that in consequence of Ukrainian railway transportation reforming the configuration of intraregional communications can be changed, and thus political, economic and cultural potential in a variety of regions will increase. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
137--151
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Państwowy Uniwersytet Transportu Kolejowego w Dniepropietrowsku
Bibliografia
 • [1] Васильців Т.Г., Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення, Монографія, Львів: Арал, 2008.
 • [2] Головкова Л.С., Сукупний економічний потенціал корпорації: формування тарозвиток, монографія, Запоріжжя: КПУ, 2009.
 • [3] Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки [Електронний ресурс].
 • [4] За вагон - хоть в огонь, [Электронный ресурс], Режим доступа: http://zadonbass.org/news/all/message_61499.
 • [5] Дикань В.Л., Дикань І.В., Воловельська, Економічна безпека підприємства: навчальний, посібник, Х.: УкрДАЗТ, 2011.
 • [6] Дикань В.Л., В.В. Компанієць, І.Л. Назаренко, Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту, підручник, Х.: УкрДАЗТ, 2013.
 • [7] Дикань В.Л., Українська модель економічної системи як нова концепція розвитку національної економіки, Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. Праць, Х.: УкрДАЗТ, 2013., 44, С. 11 - 17.
 • [8] Дикань В.Л., Розвиток промислового потенціалу українських підприємств, Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. Праць, Х.: УкрДАЗТ, 2014, № 46, С. 136 - 142.
 • [9] Момот А. В., Методичні підходи до визначення ефективності курсування швидкісних та високошвидкісних поїздів, Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2013, № 6, С. 45-62.
 • [10] Сичов В.О., Вектори реформування залізничної галузі України, Локомотив-информ, 2013, № 5, С. 25-31.
 • [11] Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий періо, К. : НІСД, 2011.
 • [12] Ткач А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія, К. : Центр учбової літератури, 2007.
 • [13] Ткач А., Специфікація прав власності як базисного економічного інституту ринкової інфраструктури, Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 75. - Донецьк: ДонНТУ, 2004 - С.229-236.
 • [14] Транспортна стратегія України на період до 2020 року, [Електронний ресурс], Режим Доступу: http://www.mintrans.gov.ua/uk/discussion/15621.html.
 • [15] http://www.segodnya.ua/economics/transport/skorostnye-zhd-perevozki-viyune-stali-rekordnymi-dlya-ukrainy-629677.html.
 • [16] http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009
 • [17] Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства підприємств, монографія, ВЛ, Дикань, ІЛ Назаренкр, Харків: УкрДАЗТ, 2010
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418738

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.