PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 16 | nr 1 | 55--69
Tytuł artykułu

An Assessment of the Implementation of Performance Budgeting in Poland with Reference to the Experiences of Other Countries

Warianty tytułu
Ocena implementacji budżetowania zadaniowego w Polsce na tle doświadczeń innych państw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Po ostatnim globalnym kryzysie finansowym, wydatkowanie środków publicznych ma miejsce w warunkach coraz większych ograniczeń budżetowych. Władze publiczne poszukują więc rozwiązań sprzyjających efektywnemu, skutecznemu i przejrzystemu dokonywaniu wydatków, zarówno na szczeblu państwa jak i samorządu terytorialnego. Jednym z takich narzędzi jest budżet zadaniowy, który nie jest jednak rozwiązaniem tanim i łatwym w praktycznym wykorzystaniu. Celem rozważań jest ocena implementacji budżetowania zadaniowego w Polsce oraz sformułowanie propozycji de lege ferenda. W ocenie tej wykorzystano również wybrane aspekty i wnioski płynące z doświadczeń innych państw. Główną tezą postawioną w podsumowaniu jest wskazanie, iż niezbyt słusznie i trafnie, wdrażanie budżetu zadaniowego ma miejsce w wielu państwach, w tym również w Polsce, najpierw na szczeblu państwa, a nie samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Since the last global financial crisis, public expenditures have been experiencing increasing budget constraints. Therefore, public authorities search for solutions that would foster efficient and transparent expenditures at both the national and local government levels. One of the tools at their disposal is the performance-based budget, which is not, however, cheap or easy to implement. The aim of this paper is an assessment of the implementation of performance budgeting in Poland, and a formulation of proposals de lege ferenda. The assessment discusses selected aspects and conclusions which emerge from the experiences of other countries. The main thesis, set forth in the conclusion of this article, is that in many countries, including Poland, the implementation of a performance-based budget takes place at the national level, not at the local government level, which seems to be questionable, or even incorrect. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
55--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Coombs H.M., Jenkins D.E. (1994), Public Sector Financial Management, Chapman & Hall, London.
 • European Commission (2009), Public Finances in EMU 2009, European Economy 5/2009, Luxembourg.
 • Hardt Ł., Maarten de Jong (2011), Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce (The performance budget as a tool to improve the quality of government in Poland), Sprawne Państwo, Program Ernst &Young, Warszawa.
 • Jordan M., Hackbart M. (2005), The Goals and Implementation Success of State Performance-Based Budgeting, Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, Vol. 17 (4).
 • Lubińska T., (ed. 2009), Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce (New public management - results and effectiveness. The performance budget in Poland), Difin, Warszawa.
 • Lubińska T. (ed. 2011), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (Directions in the modernisation of management of local self-government entites), Difin, Warszawa.
 • Ministry of Finance (2009), Opracowanie dotyczące wizyty przedstawicieli Ministerstwa Finansów na Słowacji (Report on the visit to Slovakia of representatives of the Ministry of Finance), Ministerstwo Finansów RP, 05.10.2012, http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=2062&wysw=2&sub=sub2
 • Misiąg W. (2005), Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego (Measuremnt of public tasks as the basis of budgetary planning), [in:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (ed.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Misiąg W. (2007), Bariery wdrażania budżetowania zadaniowego (Obstacles to the implementation of performance budgeting), [in:] Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (ed.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • OECD (2005a), Modernising Government: The Way Forward, OECD Publishing, Paris.
 • OECD (2005b), Using Performance Information for Managing and Budgeting: Challenges, Lessons and Opportunities, GOV/PGC/SBO(2005)3, OECD, Paris.
 • OECD (2005c), Reallocation: The Role of Budget Institutions, OECD Publishing, Paris.
 • OECD (2007), Performance Budgeting in OECD Countries, Paris.
 • Owsiak S. (2012), Węzłowe problemy i dylematy związane ze stosowaniem budżetu zadaniowego w Polsce (Thorny problems and dilemmas connected with the application of performance budgeting in Poland), [in:] Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, B. Woźniak, M. Postuła (ed.), SGH, Warszawa.
 • Raport Budżet Zadaniowy (Report on the Performance Budget) (2007), Tom I, Budżet Zadaniowy na rok 2008, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Reddick C. (2003), Testing Rival Theories of Budgetary Decision-Making in the US States, Financial Accountability & Management, Vol. 19 (4).
 • Robinson M., Last D. (2009), A basic model of performance-based budgeting, Technical Notes and Manuals, International Monetary Found.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.05.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa na 2013 r., Dz. U. RP z 05.06.2012, poz. 628.
 • Sprawozdanie za rok 2007 z wykonania pilotażu budżetu zadaniowego dla części budżetowych (2007 Report on the execution of the pilot performance budget for certain budgetary categories): Nauka i Szkolnictwo Wyższe (2008), część VI, [w:] Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 01.01 do 31.12 2007 r., Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa.
 • Ustawa o Finansach Publicznych (Public Finance Act) z 30.06.2005, Dz. U. Nr 249, poz. 2104.
 • Ustawa o Finansach Publicznych (Public Finance Act) z 27.08.2009, Dz. U. Nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa Budżetowa na rok 2012 (The Budgetary Act for 2012) (2011), Uzasadnienie tom II, tom III, Omówienie, Wydatki Państwa w Układzie Zadaniowym, Warszawa.
 • Woźniak B., Postuła M. (ed. 2012), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków (Performance budget as a method for rationalizing expenditures), SGH, Warszawa.
 • Young R.D. (2003), Performance-based budget systems, Public Policy and Practice, January 2003, USC Institute for Public Service and Policy Research, University of South Carolina.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418792

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.