PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 10, cz. 1 Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji | 361--373
Tytuł artykułu

Współczesne postrzeganie idei samorządności w pielęgniarskiej grupie zawodowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Modern Conception of the Idea of Autonomy in Nursing Professional Group
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pośród wielu zmian, które zaszły w ochronie zdrowia w konsekwencji przemian systemowych w naszym kraju [Kautsch 2010, s. 422], dokonała się także ta, która zdeterminowała współczesne funkcjonowanie pielęgniarskiej grupy zawodowej. Przyjęcie już przeszło dwadzieścia lat temu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych [Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178 z późn. zm.] umożliwiło w myśl regulacji konstytucyjnej [Konstytucja RP z 1997 r., art. 17] przekazanie samorządowi pielęgniarskiemu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki, dając tym samym wyraz wiarygodności oraz rzetelności prowadzenia jego spraw i podejmowania decyzji w jego imieniu [Buczkowska 2009, s. 102], co w połączeniu z innymi zmianami, wśród których znalazła się m.in. ta dotycząca systemu kształcenia zawodowego, doprowadziło do obecnej swobody wykonywania zawodu pielęgniarki "na własny rachunek". Współcześnie definiowana idea samorządności zawodowej nabiera zgoła innego znaczenia niż to, którym kierował się w chwili jej stanowienia ustawodawca. W jego założeniach instytucja samorządu zawodowego miała spełniać dwie zasadnicze funkcje: reprezentować na zewnątrz swoich członków, zarówno wobec obywateli, ich organizacji, jak i przed organami państwa, oraz zapewniać należyte wykonywanie zawodu, także - co istotne - w aspekcie jego ochrony. Taką też interpretację przyjmuje za nadal aktualną autorka opracowania. Jednak obserwacje środowiska pielęgniarskiego, przysłuchiwanie się coraz częściej pytaniom typu: "czy potrzebny nam samorząd?", a jeżeli tak, to "po co?" i "czy przynależność do niego ma być obligatoryjna, czy nie?" spowodowały podjęcie tej tematyki w poniższym opracowaniu, którego celem było dokonanie analizy postrzegania samorządności w pielęgniarskiej grupie zawodowej oraz próba określenia potencjalnych jej skutków w odniesieniu do systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Badanie zrealizowano w okresie luty-marzec 2013 r. (fragment tekstu)
EN
The Polish nursing over the last year have made significant changes for the means of its future, determined by the transformation of the vocational training system. An attempt to answer the question of whether they had an impact on the current understanding of self-government by the representatives of the profession of nursing, had led the author of this study to the formulation of the following research goal - analysis of the perception of the idea of autonomy in nursing occupational group and attempt to determine its potential effects on the entire health care system in Poland. Materials and methods. The study included 185 representatives of the profession of nursing. The diagnostic survey method was adopted, and the main instrument became the author's questionnaire. Results and conclusions. The results indicate that almost half of the respondents (48,1%) did not see the benefits of self - employment, every second (50,3%) negates the mandatory membership of a local nursing while not knowing the law on local self - educations (51,3%). Analysis of the results allowed us to formulate the final conclusion: the current perception of the idea of self-employment in only negative dimension among the representatives of the nursing group in Poland, can be read as an unwillingness to co-participation in public life. And thus may contribute to the marginalization of the importance and influence of the profession on the functioning of the entire health care system in Poland. (original abstract)
Twórcy
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Buczkowska E. (2011), Nie tylko działać, ale i marzyć, [w:] Krzyżanowska- Łagowska U., Idea samorządności. Wspomnienia - rozmowy - fakty, NIPiP, Warszawa.
  • Buczkowska E. (2009), Rola samorządu zawodowego i jego znaczenie w kształtowaniu autonomii zawodu, [w:] Materiały konferencyjne "Wizerunek pielęgniarki i położnej na tle nowych wyzwań w pielęgniarstwie polskim i europejskim", NIPiP, Warszawa, ss. 101-103.
  • Glińska J. (2010), Świadomość pielęgniarek na temat autonomii zawodowej, "Problemy pielęgniarstwa" t. 18, z. nr 4, ss. 477-482.
  • Kautsch M. (2010), Wyzwania stojące przed systemem opieki zdrowotnej w Polsce, [w:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
  • Krzyżanowska-Łagowska U. (2011), Idea samorządności. Wspomnienia - rozmowy - fakty, NIPiP, Warszawa.
  • Majewski A., (2013), Wikicytaty: człowiek, online 14 kwietnia 2013, http:// pl.wikiquote.org/wiki/Andrzej_Majewski
  • Rogala-Pawelczyk G. (2004), Elementy podstaw prawnych wykonywania zawodu pielęgniarki, [w:] Ślusarska B., Zarzycka D., K. Zahradniczek (red.), Podstawy pielęgniarstwa, Czelej, Lublin.
  • Rymar S., (2011), Dedykuję "Idei samorządności", [w:] Krzyżanowska-Łagowska U., Idea samorządności. Wspomnienia - rozmowy - fakty, NIPiP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418826

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.