PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 94 | 399--414
Tytuł artykułu

Szara strefa w handlu elektronicznym na przykładzie Allegro.pl

Autorzy
Warianty tytułu
Shadow Economy in E-commerce as an Example Allegr.pl
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mianem szarej strefy (lub gospodarki nieformalnej) określa się tę część gospodarki, która odbywa się w sposób niezarejestrowany i często nielegalny, bez opłacania należnych podatków i opłat na rzecz państwa. Elementami szarej gospodarki są zarówno praca "na czarno" nieopodatkowanego pracownika, jak funkcjonowanie uchylającej się od płacenia podatków firmy, nielegalna sprzedaż towarów lub wykonywane odpłatnie, ale bez zgłoszenia do odpowiednich organów i spełnienia wymogów podatkowych, usługi.Powszechny dostęp do Internetu spowodował przeniesienie się na wirtualny rynek działalności biznesowej, szczególnie handlu, który rozwija się na platformach aukcyjnych i elektronicznych pasażach. Z możliwości sprzedaży w Internecie korzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby prywatne, które najczęściej nie zgłaszają dochodu uzyskanego z tego tytułu do urzędu skarbowego, w ten sposób funkcjonując w szarej strefie. W roku 2013 osoby prywatne sprzedały na Allegro.pl blisko 47 mln towarów o wartości prawie 5 mld PLN.(abstrakt oryginalny)
EN
Called the shadow economy (or informal economy) is determined that part of the production, which takes place in an unregistered and often illegal, without paying taxes and fees to the state. Ele-ments of the hidden economy are both job "black" non-registered employee, as the functioning of repealing the company from paying taxes, illegal sale of goods or provided for a fee - but without notification to the authorities and to meet the tax requirements - services.Universal access to the Internet has caused the transfer to the virtual market business, espe-cially trade, which thrives on auction platforms and electronic passages. With the possibility of selling on the Internet is used not only entrepreneurs but also individuals who most often do not report income earned on this account to the tax office thus functioning in the gray zone. In 2013, individuals on Allegro.pl sold nearly 47 million of goods worth nearly 5 billion PLN.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
94
Strony
399--414
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Barszcz M., Szara strefa. Raport na temat najczęstszych oszustw podatkowych, Business Centre Club, Warszawa 2010.
 • Dymarski K., Segmentacja populacji a szacowany rozmiar szarej strefy, Gospodarka Narodowa, lipiec-sierpień 2013, s. 133-155.
 • Elings G.R., Gelin S., Anti-counterfeiting 2010, World Trademark Review; www.worldtrade-markreview.com; stan na dzień 27.08.2010 r.
 • Gołebiowski G., Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej, Współczesna Ekonomia 2007/1, s. 17-28; http://ce.vizja.pl/en/download-pdf/volume/1/issue/1/id/2; stan na dzień 15.12.2012 r.
 • Główny Urząd Statystyczny, Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2008-2011, Warszawa 2013.
 • Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B., Szara strefa w polskiej gospodarce, IBnGR, Warszawa 2014.
 • Mróz B., Szara strefa w Internecie: tendencje i kierunki rozwoju, Handel wewnętrzny 2011/3, s. 11-19.
 • Nędzyński K., Klucz do naprawy finansów publicznych jest ukryty w szarej strefie, Obserwator Finansowy 2013; http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/klucz-do-naprawy-finansow-publicznych-jest-ukryty-w-szarej-strefie/; stan na dzień 5.05.2014 r.
 • Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Małe przedsiębiorstwa w obliczu gospodarczego cienia, [w:] J. Ostaszewski (red.), Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2004, s. 17-28.
 • Raport e-commerce, http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/raport_ecommerce.pdf, stan na dzień 05.05.2014.
 • Schneider F., Shadow Economies of 145 Countries all over the World: What Do We Really Know?; http://ftp.iza.org/dp2315.pdf; stan na dzień 5.05.2014 r.
 • Szpecht P., Wzrasta piractwo na świecie, w Polsce nieco lepiej; www.komputerswiat.pl/blogi/blog-redakcyjny/2010/05/wzrasta-piractwo-na-swiecie; stan na dzień 14.04.2011 r.
 • Undeclared Work in the European Union. Fieldwork: May - June 2007. Publication: October 2007; http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_284_en.pdf; stan na dzień 5.05.2014 r.33 B.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418834

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.