PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 19 | 216--228
Tytuł artykułu

Zachowania twórcze w organizacjach wysokich technologii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Creative Behaviors in the High-Tech Organisations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę zachowań twórczych w kontekście efektywnego funkcjonowania i rozwoju organizacji wysokich technologii. Celem opracowania jest wskazanie czynników wpływających na pożądane w tych organizacjach twórcze zachowania. W artykule podkreślono wagę poszukiwania najlepszych rozwiązań, które pomogłyby odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób wspierać zachowania twórcze w organizacjach wysokich technologii, a w efekcie wzmacniać efektywność tych organizacji i procesów w nich zachodzących? (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the creative behaviors in the context of effective functioning and development of the high-tech organizations. This article aims to identify factors affecting creative behaviors, which are desirable in these organizations. The article emphasize how important is to look for the best solutions that would help to answer the question: how to support creative behaviors in high-tech organizations, and as a result how to enhance the effectiveness of these organizations and processes, which take place there. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
216--228
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Adamik A., Zakrzewska-Bielawska A., Rozwój przedsiębiorstw high-tech, [w:] Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech. Determinanty i dynamika, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2014.
 • 2. Amabile T.M., A Model of Creativity and Innovation in Organizations, [w:] Research in Or-ganizational Behavior, Vol. 10, red. B.M. Staw, L.L. Cumming, JAI Press, Greenwich 1988.
 • 3. Amabile T.M., How to Kill Creativity, "Harvard Business Review", September-October 1998.
 • 4. Bednarska-Wnuk I., Działania transgresyjne - pożądane zachowania kadry kierowniczej wobec wyzwań współczesności, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Za-rządzanie", z. 49, nr 1144, Politechnika Łódzka, Łódź 2013.
 • 5. Bednorz K., Klimat organizacyjny sprzyjający twórczości, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2014, Vol. 2, No. 10(271), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.
 • 6. Bojewska B., Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • 7. de Bono E., Lateral Thinking, Harmondsworth, Penguin 1970.
 • 8. Bratnicka K., Kultura organizacyjna i twórczość w przedsiębiorczych organizacjach - model koncepcyjny, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 11.
 • 9. Brzeziński M., Inżynieria kreatywnej organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębior-stwa" 2004, nr 8.
 • 10. Chesbrough H.W., Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 • 11. Coleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
 • 12. Dyduch W., Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • 13. Dyduch W., Bratnicki M., Corporate Entrepreneurship, Innovativeness and Performance in Post-Accession Economy Organizations, [w:] Creating Opportunities Through Innovation: Local Energy, Global Vision, The Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE), Dublin 2012.
 • 14. Ekvall G., Organizational Climate for Creativity and Innovation, "European Journal of Work and Organizational Psychology" 1996, Vol. 5(1).
 • 15. Hatzichronoglou T., Revision of the High-Technology Sector and Product Classification, "OECD Science, Technology and Industry Working Papers" 1997, Vol. 2.
 • 16. High-tech SMEs in Europe, Observatory of European SMEs 2002, No. 6, European Com-mission, Brussels 2003.
 • 17. Hyunjin Kwon, Changyol Ryu, Model of Technological Creativity Based on the Percep-tions of Technology-Related Experts, Daejeon Technical High School, Chungnam National University, Korea, dostęp: www.aichi-edu.ac.jp/intro/files/seika05_2
 • 18. Kaliszczak L., Kreatywność i innowacyjność w kształtowaniu wartości rynkowej oraz prze-wagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przedsiębiorstwo i Region" 2013, nr 5.
 • 19. Koncepcje zarządzania, red. M. Czerska, A. Szpitter, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 20. Kordel P., Przedsiębiorczość technologiczna w ujęciu konfiguracyjnym, [w:] Innowacje we współczesnej gospodarce, red. A. Świadek, J. Wiśniewska, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2014.
 • 21. Kordel P., Machnik-Słomka J., Przedsiębiorczość oraz twórczość technologiczna jako mechanizmy rozwojowe organizacji wysokich technologii, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2015, z. 80.
 • 22. Kozielecki J., Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.
 • 23. Kozielecki J., Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.
 • 24. Lipowska J., Zależność kreatywności pracowników od elementów środowiska pracy, "Za-rządzanie Zasobami Ludzkimi" 2013, nr 1.
 • 25. Luecke R., Zarządzanie kreatywnością i innowacją. Techniki twórczego myślenia, Harvard Business Essentials, MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2005.
 • 26. Łunarski J., Zarządzanie innowacjami. System zarządzania innowacjami, Oficyna Wydaw-nicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 • 27. Miller D., Configurations Revisited, "Strategic Management Journal" 1996, Vol. 17, No. 7.
 • 28. Nawrat D., Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedże-rów, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 4, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013.
 • 29. Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.
 • 30. Ratajczak-Mrozek M., Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech), "Przegląd Organizacji" 2011, nr 2.
 • 31. Shalley C.E., Zhou J., Oldham G.R., The Effects of Personal and Contextual Characteristics on Creativity: Where Should We Go from Here?, "Journal of Management" 2004, Vol. 30(6).
 • 32. Sloane P., Twórcze myślenie w zarządzaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • 33. Stachowicz J., Podejście sieciowe (paradygmat sieciowy) w naukach zarzadzania; założe-nia oraz konsekwencje dla praktyki zarządzania, [w:] Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, red. J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, A. Voronina, TNOiK "Dom Organizatora", Lublin-Toruń 2014.
 • 34. Weinzimmer L.G., Michel J.E., Franczak J.L., Creativity and Firm-Level Performance. The Mediating Effects of Action Orientation, "Journal of Managerial Issues" 2011, Vol. 21(1).
 • 35. West M.A., Sacramento C.A., Creativity and Innovation: the Role of Team and Organiza-tional Climate, [w:] Handbook of Organizational Creativity, ed. M.D. Mumford, Academic Press - Elsevier, London 2012.
 • 36. Woodman R., Sawyer J., Griffin R., Toward a Theory of Organizational Creativity, "Academy of Management Review" 1993, Vol. 18.
 • 37. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • 38. Yu-Chu Yeh, Jing-Jui Wu, The Cognitive Processes of Pupils Technological Creativity, "Creativity Research Journal" 2006, Vol. 18, No. 2.
 • 39. Zakrzewska-Bielawska A., Strategie przedsiębiorstw w sieci. Wyniki badań firm high-tech, [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 32(2), Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzy-chu, Wałbrzych 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418844

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.