PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 3155--3159
Tytuł artykułu

Modelowanie oraz symulacja pracy odbiorów o losowym poborze prądu w celu efektywnego wykorzystania elektroenergetycznej sieci zakładowej

Warianty tytułu
Modeling and simulation of loads with the random nature of the work for the efficient utilization of the electrical industrial network
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Specyfika działania odbiorów o losowym charakterze pracy powoduje, że obliczenia powinny uwzględniać statystyczny rozkład ich parametrów. Ponieważ obliczenia takie są szczególnie pracochłonne, konieczne jest opracowanie numerycznego algorytmu obliczeniowego. W artykule zaprezentowano realizację takiego zagadnienia w postaci modelu obliczeniowego sporządzonego dla odbioru typu zgrzewarka. Model zaimplementowano w postaci modułu rozszerzającego do program u "OeS", przeznaczonego do sieciowych analiz rozpływowo-zwarciowych. Moduł ten, o nazwie Zgrzewarki umożliwia m.in. modelowanie i symulację pracy dużych grup zgrzewarek w przemyśle motoryzacyjnym oraz analizę ich wpływu na elektryczną sieć przemysłową. Możliwa jest w szczególności analiza zmian trybu pracy zgrzewarek (np. parametrów zgrzewania oraz momentów wykonywania zgrzewów). Prezentowane rozwiązanie pozwala określać możliwości graniczne istniejącej sieci, kiedy należy odpowiedzieć na pytanie czy istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnych obciążalności istniejących elementów sieci oraz/lub dopuszczalnych spadków napięć w poszczególnych węzłach sieci. Wyposażenie programu "OeS" w moduł Zgrzewarki daje zatem możliwość wykonywania szczegółowych analiz sieci zakładowej w kontekście zmian produkcji czy planowanych modernizacji. Analizy takie mogą być wsparciem procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych lub remontowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The loads possessing the random nature of the work require that the calculation should take into account the statistical distribution of different parameters. Since the calculations are particularly time-consuming, it is necessary to develop a numeric algorithm. The paper presents the realization of this problem in the form of an calculation model of welding machine. The model was implemented in the form of an expansion module for the "OeS" application software, which is designed for electricity networks analysis in operational and fault states. This module, named Zgrzewarki (welders) allows, among other things, the modeling and simulation of large gro ups of welders (for example in the automotive industry) and the analysis of their impact on the electrical industrial network. In particular, it is possible to analyze the chan ges of operating mode of welding machines (eg. welding parameters and moments of performing weld). This solution allows to define the limits of capabilities in the existing network, when it is necessary to answer the question of whether there is a risk of exceeding the permissible current capacity of the existing network elements and/or allowable voltage drops in nodes. Fitting the "OeS" software with Zgrzewarki module gives the ability to perform detailed analysis of the electricity network in the context of changes in production or planned modernization. Such analyzes can support the decision making process in investment or repair.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3155--3159
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
  • Duda D., Sosiński R., Analiza obciążeń torów prądowych zasilających zgrzewarki z wykorzysta-niem programu "OeS". Mat. XIII Konf. Nauk.-Techn. "Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice", Poznań 2008, ss. 135 - 136.
  • Maźniewski K., Sosiński R., Siwy E., Komputerowe wspomaganie i wizualizacja elektro-energetycznych obliczeń sieciowych. Mat. IV Konf. Nauk.-Techn. "Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz 1999, ss. 277 - 280.
  • Maźniewski K., Sosiński R., Siwy E.: Komputerowe wspomaganie obliczeń w sieciach Elektrycz-nych - nowe możliwości programu "Obliczenia Sieciowe". Mat. V Konf. Nauk.-Techn. "Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz 2000, ss. 171 - 173.
  • Podręcznik użytkownika programu "OeS" wer. 4.x. - Obliczenia Sieciowe. www.ipcsc.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418880

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.