PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 247--258
Tytuł artykułu

Etyczne aspekty pracy z dzieckiem autystycznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ethical Aspects of Working with an Autistic Child
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z głównych problemów etycznych w opiece o terapii osób autystycz-nych jest kwestia poszanowania ich godności i podmiotowości. Współcześnie wyraźnie akcentuje się społeczno-kulturowy i etyczny aspekt niepełnosprawno-ści, ponieważ problem ten dotyczy grupy ludzi postrzeganych jako "innych" odbiegających swoim zachowaniem od norm ogólnie przyjętych. Zagadnienia moralne związane z ochroną i dobrem osób z autyzmem, stają się coraz częściej przedmiotem rozważań. Zadaniem i celem etyki jest dobro jednostki poprzez wybór takich zasad, norm i działań, które chronią relacje osobowe i przyczyniają się do podniesienia jakości życia tych osób. Zdaniem wybitnego etyka prof. Mieczysława Gogacza, celem etyki jest chro-nienie trwania relacji osobowych jako podstawowego środowiska osób, a przedmiotem są pryncypia (zasady, normy) wyboru działań chroniących relacje osobowe. Etyka ochrony osób słabszych "innych" to podstawa humanizmu i etyki zawodowej terapeutów, nauczycieli i wychowawców. Odpowiedzialność za te osoby jest elementem sprawiedliwości społecznej należącej do etyki. Pod-stawową normą wyboru postępowania chronionego jest mądrość wspierana kompetencjami i sumieniem. Człowiek kontaktując się z ludźmi tworzy relacje osobowe: poznawcze i decyzyjne np. Relacje życzliwości, akceptacji, współodpo-wiedzialności [Gogacz, 1991: 3].(fragment tekstu)
EN
One of the major ethical issues in the care of people with autism therapy is a matter of respect for their dignity and subjectivity. Today, clearly emphasizes the socio-cultural and ethical aspects of disability, since this concerns a group of people perceived as "different" with his behavior deviating from generally accepted standards. Moral Issues related to the protection and welfare of persons with autism, become in-creasingly the subject of discussion. The purpose and goal of ethics is the good of the individual through the selection of such rules, standards and measures to protect personal relationships and contribute to improving the quality of life of these people.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
247--258
Opis fizyczny
Twórcy
  • Adakemia im. Jana Długosza w Częstochowie
Bibliografia
  • [1] Gogacz M., Ku etyce chronienia osób (wokół podstaw etyki), Warszawa 1991.
  • [2] Gałkowski T., Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym, Warszawa 1995.
  • [3] Stefańska-Klar R., Autyzm jako źródło zasad etycznych w terapii, "Psychologia i Rzeczywistość" 2002/4, czasopismo internetowe.
  • [4] Stanowisko Zespołu do spraw etycznych aspektów terapii osób z autyzmem (w składzie A. Migałą, A. Perzanowska, M. Wroniszewski, W. Depczyński, J. Grochowska, E. Kowalewska, M. Wroniszewska), Warszawa 2004.
  • [5] Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1992.
  • [6] Olszewska B., (pod red.), Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, Łódź 2012.
  • [7] Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 1996.
  • [8] Kofta M., Jasińska-Kania A., Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418894

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.