PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 408 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych | 85--94
Tytuł artykułu

Regionalny system finansowania działalności innowacyjnej - ujęcie definicyjne i modelowe

Warianty tytułu
Regional System of Financing Innovation Activity - a Model and a Definitional Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za cel artykułu przyjęto opracowanie modelu Regionalnego Systemu Finansowania Działalności Innowacyjnej (RSFDI). Definicję i uproszczony obraz tej struktury poprzedza identyfikacja jej postulowanych właściwości. W ich świetle określa się zadania Regionalnego Centrum Koordynacji Działań Finansujących Innowacje (kluczowego podmiotu RSFDI) związane z kształtowaniem całościowego i uporządkowanego środowiska współpracy na rzecz pokrywania kosztów działalności innowacyjnej oraz oceną i finansowaniem nowych lub istotnie udoskonalonych rozwiązań. Tok tych rozważań zamyka propozycja uformowania terytorialnej grupy kapitałowej ukierunkowanej na finansowe wspieranie regionalnych procesów innowacyjnych(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article was to develop a model of the Regional System of Financing Innovation Activity (RSFDI in Polish). The definition and a simplified picture of the structure is preceded by the identification of its postulated properties. In the light of these properties, tasks of the Regional Coordination Centre for Financing Innovation Activity (RSFDI's key entity) are defined. The tasks are associated with the formation of a comprehensive and orderly cooperation environment to cover the cost of innovation activity, as well as the evaluation and financing of new or considerably improved solutions. These considerations are concluded with a proposal to form a territorial group of companies intended as a financial support for regional innovation processes(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Bąkowski A., 2008, Pomoc publiczna, [w:] Matusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  • Dolnośląska Strategia Innowacji przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/509/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 25 kwietnia 2005 r., Wrocław 2005, s. 37.
  • Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim przyjęta Uchwałą Nr XIX/218/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 7 lutego 2005 r., Szczecin 2005, s. 32.
  • Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 115/47, 9 maja 2008 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419014

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.