PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 17 | nr 3 | 101--122
Tytuł artykułu

Innovation Levels in the Economies of Central and Eastern Europe

Warianty tytułu
Innowacyjność gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wchodząc do Unii Europejskiej, kraje Europy Środkowo-Wschodniej (CEEC) uzyskały szanse na przyspieszone przekształcenie się w społeczeństwa oparte na wiedzy, mające nowoczesne, proinnowacyjne gospodarki, które swoją siłę i konkurencyjność budzą na rozwoju rodzimej myśli technicznej. Osiągnięcie tego wymaga jednak dużego wysiłku i radykalnych oraz głębokich zmian w porównaniu ze stanem dotychczasowym: sformułowania nowych priorytetów oraz celów strategicznych i sposobów ich realizacji (w tym strategii innowacyjnych), dokonania realokacji zasobów finansowych i rzeczowych, rozbudowy i unowocześnienia infrastruktury społecznej i technicznej. Są to wyzwania trudne, ale ich skuteczna realizacja jest niezbędna, aby CEEC uniknęły marginalizacji i stały się równoprawną częścią UE. Dane statystyczne przedstawione w artykule wskazują, że pozycja innowacyjna CEEC jest ciągle niekorzystna i relatywnie słaba, z wyjątkiem Słowenii i Estonii. W szczególnie trudnej sytuacji jest Polska, w której występuje najwięcej (obok Bułgarii i Rumunii) oznak stagnacji innowacyjnej na niskim poziomie. (abstrakt oryginalny)
EN
When the countries of Central and Eastern Europe entered the European Union, they were given the opportunity to become transformed into knowledge based societies, with modern, innovation-oriented economies which build their strength and competitiveness on the development of native technical solutions and concepts. To achieve this, however, requires a lot of effort and radical and profound changes in comparison with the previous situation. New priorities and strategic objectives and methods of their implementation (including innovation strategies) must be developed, financial and in-kind resources reallocated, and social and technical infrastructure must be expanded and modernized. These are difficult challenges, but their effective implementation is essential so that the CEECs can avoid marginalization and become equal partners within the EU. The statistical data presented in this paper indicates that the innovative position of the CEECs is still unfavourable and relatively weak, with the exception of Slovenia and Estonia. Poland is in a particularly difficult situation, with many signs of stagnation with respect to innovation, keeping it at a low level (next to Bulgaria and Romania). (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
101--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Baczko T. (red.) (2013), Raport o Innowacyjności Gospodarki Polski 2012, PAN, Warsaw.
 • European Innovation Scoreboard (2009) Comparative analysis of innovation performance, European Communities (2009), Luxembourg.
 • Gołębiowska-Tadaj D. (2013), Nowe modele współpracy między nauką, edukacją a biznesem. Rola przedsiębiorczości w integracji, ʻTrójkąta wiedzyʼ, a paper at the Ninth Congress of Polish Economists, PTE, Warsaw, 28-29 November 2013.
 • Innovation Union Scoreboard (2013); Enterprise and Industry European Commission, European Union, Brussels.
 • Kleer J. (2013), Rozwój imitacyjny: zalety i wady, a paper at the Ninth Congress of Polish Economists, PTE, Warsaw, 28-29 November 2013.
 • Krajewski S. (2009), Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, PTE, Warsaw.
 • Krajewski S. (2013), Innowacyjność polskiej gospodarki. Mity i fakty, a paper at the Ninth Congress of Polish Economists, PTE, Warsaw, 28-29 November 2013.
 • Marciniak S. (2013), Szkodliwość niektórych ocen polskiej innowacyjności, a paper at the Ninth Congress of Polish Economists, PTE, Warsaw, 28-29 November 2013.
 • Nauka i technika w 2012 r. (2013), GUS, Warsaw.
 • Statistical Yearbook of the Republic of Poland, (2013), GUS, Warsaw 2013.
 • Sarul J. (2013), Polska polityka gospodarcza po akcesji do Unii Europejskiej - wspieranie czy wypieranie innowacyjności, a paper at the Ninth Congress of Polish Economists, PTE Warsaw, 28-29 November 2013.
 • Weresa M. (2013a), Polska - raport o konkurencyjności 2013, SGH, Warsaw.
 • Weresa M. (2013b), Silne i słabe strony systemów innowacji krajów członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej, a paper for the conference 'Forms and methods of economic integration.' The Joint Commission of Economists of the Polish Academy of Sciences and RAN, Warsaw, 25-27 June 2013.
 • Wróblewski A.K. (2012), Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach, Studia BAS, No. 3(35).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419026

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.