PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 17 | nr 4 | 23--41
Tytuł artykułu

Selected Intangible Factors of Regional Development : an Analysis of Spatial Relationships

Warianty tytułu
Wybrane niematerialne czynniki rozwoju regionalnego : analiza zależności przestrzennych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ponieważ przestrzenne zróżnicowanie rozwoju uznawane jest za jeden z podstawowych problemów współczesnych gospodarek, podejmowane są liczne próby określenia warunków i czynników kształtujących ten proces. Wskazywane są między innymi czynniki niematerialne: kapitał ludzki i kapitał społeczny (Herbst (red.), 2007). Zasadniczym celem niniejszej pracy jest przestrzenna oraz przestrzenno-czasowa analiza zróżnicowania poziomów kapitału ludzkiego i społecznego. Dwa cele szczegółowe to: skonstruowanie syntetycznych mierników obu wymienionych rodzajów kapitału, oraz zbadanie interakcji przestrzennych między kapitałem ludzkim i kapitałem społecznym a poziomem PKB per capita. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego. Zauważono koncentrację podregionów o niskim poziomie kapitału ludzkiego, natomiast kapitał społeczny wykazuje tendencję do klastrowania się wartości dodatnich. Wykazano również występowanie dodatniej zależności między PKB per capita a poziomem kapitału ludzkiego, przy czym najwyższymi wartościami obu cech charakteryzują się największe miasta. Ponadto, występują podregiony dobrze rozwinięte gospodarczo (Łódź, Szczecin, Wrocław) otoczone niskimi wartościami kapitału ludzkiego i społecznego. Może to świadczyć o zjawisku wysysania przez te regiony kapitału z obszarów sąsiednich. Korelacja między PKB per capita i kapitałem społecznym jest w większości wypadków typu low-high. Podregiony, dla których to zjawisko występuje koncentrują się w Polsce wschodniej i południowej. (abstrakt oryginalny)
EN
As spatial diversity of economic development is one of the main problems of modern economies, researchers have attempted to define the conditions and factors influencing this phenomenon. Among others, two intangible factors are suggested: human capital and social capital (Herbst ed. 2007). The primary objective of this work is a spatial and spatio-temporal analysis of the diversification of human and social capital within the Polish NUTS 3 subregions. The two detailed targets are constructing composite indicator of both of the mentioned types of capital as well as examining spatial interactions between human capital, social capital and the GNP level per capita. The large diversification of human and social capital in the Polish subregions has been confirmed. Clusters of regions with low levels of human capital have been indicated, whereas in the case of social capital a grouping of its high values was observed. The research also confirmed the positive correlation between GNP per capita and human capital, with high values of both variables in the larget cities. Additionally, there are some subregions with high levels of economic development surrounded by low levels of human and social capital (Łódź, Szczecin, Wrocław). It is possible that high level of GNPpc in these regions was the incentive causing the relocation of human capital from the neighbouring regions. The correlation between GNPpc and social capital, where significant, is of the low-high type. These subregions are located in the east and south of Poland. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
23--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Bassanini A., Scarpetta S. (2001), Does Human Capital Matter for Growth in OECD Countries?: Evidence from Pooled Mean-Group Estimates, 'OECD Economics Department Working Papers', No. 282, OECD Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/424300244276.
 • Bartkowski J. (2007), Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [in:] M. Herbst (ed.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Becker G.S. (1964), Human Capital, Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, New York.
 • Benhabib J., Spiegel M. (1994), The role of human capital in economic development: Evidence from aggregate cross-country data, Journal of Monetary Economics 43.
 • Blume L., Sack D. (2008), Patterns of social capital in West German regions, 'European Urban and Regional Studies', 15 (3), pp. 229-248.
 • Coleman J.S. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, 'American Journal of Sociology', Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, pp. S95-S120.
 • Cote S. (2001), The Contribution of Human and Social Capital, 'Canadian Journal of Policy Research', vol. 2.
 • de la Fuente A. (2002), On the sources of convergence: A close look at the Spanish regions, European Economic Review European Economic Review 46 (2002), pp. 569-599.
 • Działek J. (2009), Social Capital and Economic Growth in Polish Regions, Munich Personal RePEc Archive, Paper No.18287; http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18287/1/MPRA_paper_18287.pdf (dostęp: 22.05.2014).
 • Działek J. (2011), Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Florczak W. (2006), Miary kapitału ludzkiego w badaniach ekonomicznych i społecznych, 'Wiadomości Statystyczne', nr 12.
 • Field J. (2005), Social capital and lifelong learning, Bristol, Policy Press.
 • Herbst M. (red.) (2007) Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Janc K. (2009), Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, 'Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego', UWr, 8, Wrocław.
 • Kapitał ludzki w Polsce w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Gdańsk, 2012.
 • Knack S., Keefer P. (1997), Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation, 'The Quarterly Journal of Economics', Vol. 112, no. 4.
 • Portes A. (1998), Social Capital: its Origins and Application in Modern Sociology, 'Annual Review of Sociology', vol. 24.
 • Sztaudynger J.J. (2005), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, PWN, Warszawa.
 • Trigilia C. (2001), Social capital and local development, 'European Journal of Social Theory', 4, pp. 427-442.
 • The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, OECD , (2001), dostępne: http://www.oecd.org/dataoecd/36/40/33703702.pdf. [accessed 15.05.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419054

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.