PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 17 | nr 4 | 71--86
Tytuł artykułu

Health Inequalities Across the European Union Regions : a Beta-Convergence Approach

Autorzy
Warianty tytułu
Nierówności zdrowotne wśród regionów Unii Europejskiej : podejście beta-konwergencji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Unia Europejska stoi obecnie przed poważnym problemem, jakim są znaczne nierówności zdrowotne między państwami członkowskimi oraz wewnątrz tych państw. Prowadzone są działania na rzecz na osiągania spójności gospodarczej i społecznej, których ważnym elementem jest wyrównywanie nierówności zdrowotnych pomiędzy regionami UE. Niniejsza praca poświęcona jest zbadaniu nierówności zdrowotnych (mierzonych przeciętnym dalszym trwaniem życia) wśród regionów Unii Europejskiej poziomu NUTS II. W celu oceny konwergencji umieralności zaaplikowano wpracowane na gruncie teorii wzrostu gospodarczego narzędzia. Zastosowanie modelu konwergencji absolutnej pozwoli na stwierdzenie zmniejszania bądź pogłębiania się regionalnych nierówności zdrowotnych. Główna hipoteza badawcza brzmi: czy regiony o niższych początkowych wartościach długości życia doświadczyły większych wzrostów w oczekiwanej długości życia. Aby zweryfikować hipotezę o beta-konwergencji wykorzystano przestrzenne modele ekonometryczne, które ponadto pozwalają uwzględnić zależność geograficzną wśród badanych regionów. Ze względu na heterogeniczność badanych jednostek przestrzennych weryfikacji poddano także hipotezę o beta-konwergencji klubowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The European Union is currently facing a serious problem concerning the occurrence of significant health inequalities observed between particular member states as well as within these states. Substantial efforts are being made to achieve an economic and social cohesion and the reduction of health inequalities between the EU regions is an important element of this process. This work is devoted to the study of the variations of health status (measured by life expectancy) across the EU regions of NUTS II level. We apply existing tools developed in economic growth literature to study a mortality convergence. Using the idea of unconditional convergence model developed for economic growth, we can confirm a decrease or increase of regional health inequalities. The main research hypothesis is as follows: whether regions with lower initial life expectancies have experienced the largest increases in life expectancies. To verify the hypothesis of beta-convergence we use spatial econometric models which additionally allow to take the geographic dependence among the surveyed regions into consideration. Due to the heterogeneity of the surveyed spatial units we also verify the hypothesis of the club beta-convergence. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
71--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Aghion P., Howitt P. (1992), A model of growth through creative destruction, ʻEconometricaʼ, vol. 60(2), pp. 323-351.
 • Anselin L. (1994), Exploratory spatial data analysis and geographic information systems, [in:] Painho M. (ed.) ʻNew tools for spatial analysisʼ, Luxembourg, Eurostat, pp. 45-54.
 • Anselin L. (1988), Spatial econometrics: methods and models, Kluwer Academic Publishers.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X. (1992), Convergence, ʻJournal of Political Economyʼ, No. 100, pp. 223-251.
 • Arora S. (2001), Health, Human Productivity and Long-Term Growth, Journal of Economic History, "The Journal of Economic History", Vol. 61, Issue 03, pp. 699-749.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X. (1990), Economic Growth and Convergence across the United States, Working Paper 3419, National Bureau of Economic Research, New York.
 • Baumol W.J. (1986), Productivity growth, convergence, and welfare: What the long-run data show, The American Economic Review, No. 76(5), pp. 1072-1085.
 • Baumont C., Ertur C., Le Gallo J. (2003), Spatial Convergence Clubs and European Regional Growth, [in:] Fingleton B. (ed.), European Regional Growth. Advances in Spatial Science, Springer-Verlag, Berlin, pp. 136-151.
 • THE WHITE BOOK (2007), Together for the sake of health. Strategic approach for EU for the years 2008-2013, Commission of the European Communities, Brussels.
 • d'Albis H., Esso L.J., Pifarre i Arolas H. (2012), Mortality Convergence Across High-Income Countries: An aconometric Approach, CES Working Papers [Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne].
 • Eckey H-F., Dreger H., Türck M. (2006), European Regional Convergence in a Human Capital Augmented Solow Model, Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge, No. 88, available at: http://hdl.handle.net/10419/32145 [access: 01.06.2014].
 • Edwards R., Tuljapurkar S. (2005), Inequality in life spans and a new perspective on mortality convergence across industrialized countries, 'Population and Development Review', No. 31(4), pp. 645- 74.
 • Europe 2020. Strategy for intelligent and sustainable development supporting social inclusion, (2010), The European Commission, Brussels.
 • Fingleton B. (2003), European Regional Growth. Advances in Spatial Science, Springer-Verlag, Berlin.
 • Fischer M.M., Stirböck C. (2006), Pan-European Regional Income Growth and Club-Convergence. Insights from a Spatial Econometric Perspective, 'Annals of Regional Science', No. 40, pp. 693-721.
 • Gächter M., Theurl E. (2011), Health status convergence at the local level: empirical evidence from Austria, 'International Journal for Equity in Health', No. 10:34.
 • Holland W., Mossialos E., Belcher P., Berkel B. (2002), Polityka zdrowia publicznego w krajach Unii Europejskiej, Warszawa. [Public health policy in European Union countries, Warsaw].
 • Illsley R., Le Grand J. (1993), Regional inequalities in mortality, 'Journal of Epidemiology and Community Health' 47.
 • Jankowiak M. (2010), Konwergencja ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej, [w:] "Polityka Społeczna", nr 7(436) 2010, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. [Health protection convergence in the European Union countries, [in:] "Social Policy", no. 7(436) 2010, Institute of Labour and Social Affairs].
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Solidarity in Health, reduction of inequalities in EU (2009), Commission of the European Communities, SEK(2009) 1396, Brussels.
 • Kusideł E. (2013), Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo UŁ.
 • Macroeconomics and health: investing in health for economic development (2001), Report of the Commission on Macroeconomics and Health WHO, Geneva, report available at the website: http://whqlibdoc.who.int/publications/2001/924154550X.pdf (2.08.2008).
 • Markowska M., Strahl D. (2012), Evaluation of European Union Regions Convergence Regarding Innovation, 'ARGUMENTA OECONOMICA', No. 1 (28), pp. 41-67.
 • Mayer-Foulkes D. (2001), Convergence Clubs in Cross-Country Life Expectancy Dynamics, Discussion Paper 2001/134, WIDER Development Conference, 25-26 May 2001, Helsinki.
 • Moran P.A.P. (1950), Notes on Continuous Stochastic Phenomena, Biometrika 37, pp. 17-23.
 • Pietrzak B. (2012), Wykorzystanie przestrzennego modelu regresji przełącznikowej w analizie regionalnej konwergencji w Polsce, 'Ekonomia i Prawo', T. 11, No. 4, pp. 167-185.
 • Preston S. (1975), The Changing Relation between Mortality and Level of Economic Development, Population Studies, 29(2), pp. 231-248.
 • Solow R.M. (1956), A contribution to the theory of economic growth, 'The Quarterly Journal of Economics', No 70(1), pp. 65-94.
 • Statistical Data of Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
 • Statistical Data of ISTAT: http://www.istat.it/en/
 • Suchecka J. (2014), Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Suchecki B. (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419084

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.