PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 17 | nr 4 | 87--104
Tytuł artykułu

Application of Input-Output Analysis in the Health Care

Warianty tytułu
Zastosowanie analiz input-output w sektorze opieki zdrowotnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wspieranie się analizami ekonomicznymi w badaniach stanu systemu opieki zdrowotnej, dziś już nie dziwi nikogo. Trendy, jakie rysują się na przestrzeni lat fluktuują przez techniki oceny programów zdrowotnych - pod kątem ich efektywności, kosztów lub użyteczności świadczeń dla pacjentów, poprzez metody oceny skłonności do współpłacenia za świadczenia zdrowotne oraz zapotrzebowania na świadczenia medyczne. Wiele miejsca poświęca się analizom kształtu systemu opieki zdrowotnej: wysokości składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, zmianie sposobów zarządzania systemem, zarówno na szczeblu mikro, jak i makro, czy procesom restrukturyzacyjnym. Każda metoda, która pozwala wykazać zależności, wskazać słabe/mocne punkty systemu opieki zdrowotnej jest mile widziana przez twórców polityki zdrowotnej. Celem artykułu jest próba zastosowanie modeli typu input-output w analizach stanu sektora opieki zdrowotnej w Polsce. Budowa takich modeli input-output bazuje na danych obserwowanych dla wyszczególnionego, różnie definiowanego obszaru - może dotyczyć, kraju, regionu, gminy, itp., stąd przy odpowiedniej konstrukcji bazy danych możliwe jest zbadanie przepływów świadczeń zdrowotnych w kategoriach finansowych - na przykład wyrażonych w złotych. Część artykułu zostanie poświęcona rozważaniom teoretycznym nad modelami wykorzystania modeli input-output oraz problemów, które ich wykorzystanie może przysporzyć. (abstrakt oryginalny)
EN
Usage of the economic analysis in the study of the performance of health care system does not surprise anyone nowadays. Trends that are drawn over the years fluctuate from the technology assessment of health programs - in terms of efficiency, costs or utility for patients, through methods to establishing copayment for health services and the demand for medical services. Much of the interest is devoted to analysis of the shape of the health care system: the amount of contributions to the National Health Fund, the managing the system, both at the micro and macro level, or restructuring. Any method that allows to show dependencies, identify weaknesses/strengths of the health care system is appreciated by health policy makers. The aim of this article is an attempt of the use of models of input-output type in the analysis of the performance of the health care sector in Poland. The construction of input-output model is based on the observed data for the specified, variously defined area - it may concern: country, region, municipality, etc., hence with the appropriate designed database, it may be possible to examine the flow of health benefits - for example, expressed in zlotys. Part of the article is dedicated to theoretical aspects of the input-output models and the problems this usage can cause. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
87--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Isard W., Bramhall D.F. (1960), Gravity, potential and spatial interaction models, [in:] Isard W. (ed.), Methods of regional analysis, Cambridge, Mass: MIT Press, pp. 493-568.
 • Jewczak M., Żółtaszek A. (2011a), Spatial Shift-Share analysis as a health policy tool, [in:] Suchecki B. (ed.), Spatial econometrics and regional economic analysis, Folia Oeconomica 252, University of Lodz Press, Lodz.
 • Jewczak M., Żółtaszek A. (2011b), Ocena efektywności technicznej podmiotów sektora opieki zdrowotnej w Polsce w latach 1999-2009 w ujęciu przestrzenno-czasowym, [in:] Glinka B., Hansel P. (eds.), Problemy Zarządzania nr 3/2011, University of Warsaw Press, Warsaw.
 • Miller R., Blair P. (2009), Input-Output Analysis. Foundations and Extensions, Cambridge University Press, New York.
 • Sargento A.L.M. (2009), Regional input-output tables and models, Universidade de Coimbra, Portugal, published on-line: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/10120/3/Regional%20io%20tables%20and%20models_cd%20pdf%20file.pdf [access date: 06.06.2014].
 • Schneider M. (ed. - project coordinator) (2001), A System of Health Accounts in Poland, Warsaw, Health Care Services Development Project IBRD, Loan Number 3466-POL.
 • Suchecka J. (2009), Metody oceny efektywności technicznej szpitali [in:] Holly R., Suchecka J. (eds.), Szpital publiczny w polski systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, Lodz-Warsaw.
 • Suchecki B. (ed.) (2010), Ekonometria Przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H.Beck Press, Warsaw.
 • Tomaszewicz Ł. (1994), Metody analizy input-output, PWE, Warsaw.
 • Vincova K. (2005), Using DEA model to measure efficiency, [in:] Analysis of aspect of competitiveness and readiness of selected Slovak Companies for EU membership, Kosice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419088

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.