PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 17 | nr 4 | 105--120
Tytuł artykułu

Impact of the Manufacturing Sector on the Export Competitiveness of European Countries - a Spatial Panel Analysis

Warianty tytułu
Wpływ sektora przemysłu przetwórczego na konkurencyjność eksportu wybranych krajów Unii Europejskiej - przestrzenna analiza panelowa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest określenie, przy użyciu przestrzennego modelu panelowego, w jaki sposób zmiany w konkurencyjności eksportu wybranych gospodarek Unii Europejskiej, mierzone wielkością eksportu i eksportu netto, zależą od zmian w konkurencyjności przemysłu przetwórczego. Determinanty konkurencyjności eksportu zostały wybrane w świetle dorobku teorii handlu międzynarodowego, teorii wzrostu i teorii innowacji. W szczególności, autorzy chcieli zbadać, w jakim stopniu wielkość popytu zagranicznego, wielkość popytu krajowego, poziom jednostkowych kosztów pracy, stopień otwartości na rynki zagraniczne, wydajność pracy i zużycie pośrednie w sektorze przemysłowym wpływają na konkurencyjność eksportu wybranych gospodarek europejskich. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na istotnie statystyczne zależności przestrzenne w modelowaniu konkurencyjności eksportu. Analiza wskazała również na nieznacznie odmienne determinanty konkurencyjności eksportu mierzonego wielkością wywozu (jednostkowe koszty pracy, popyt krajowy, popyt zagraniczny) i analizowanego przez pryzmat eksportu netto (jednostkowe koszty pracy, popyt zagraniczny, zużycie pośrednie). (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to determine how changes in the export competitiveness of the EU economy (measured by exports and net exports) depend on changes in the competitiveness of processing industries, on the basis of manufacturing data from 19 EU countries over years 1995-2009 and using a spatial panel data model. The determinants of export competitiveness are selected in the light of predictions from international trade theory, growth theory and the theory of innovation. In particular, the paper explores how the size of foreign demand, the value of domestic demand, the level of ULC in the sector, the degree of openness of the sector to foreign markets, labour productivity and intermediate consumption in a sector affect the export competitiveness of the European economies selected. The results from spatial data models lead to a conclusion about the statistical significance of spatial dependencies in export competitiveness modelling. The analysis indicates the different determinants of export competitiveness, both if it is measured by export value and if it measured by net exports. The authors hope that the results will be a voice in the discussion on enhancing the competitiveness of European industrial sec tors. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
105--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gdansk University of Technology, Poland
 • Gdansk University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Aiginger K. (2009), Speed of Change and Growth of Manufacturing, Austrian Institute of Economic Research, Vienna.
 • Amendola G., Dosi G., Papagni E. (1993), The Dynamics of International Competitiveness, 'Weltwirtschaftiches Archiv', no. 131.
 • Amendola G., Guerrieri P., Padoan P.C. (1992), International Patterns of Technological Accumulation and Trade, 'JOICE', no. (1).3.
 • Anselin L., Le Gallo J., Jayet H. (2008), Spatial Panel Econometrics, [in:] L. Matyas, P. Sevestre The Econometrics of Panel Data. Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice (3rd Edition), Springer-Verlag, Berlin.
 • Baldwin R. (2003), Openness and Growth: What's the Empirical Relationship, 'NBER Working Paper', Cambridge, no. 9578.
 • Baltagi B. (2008), Econometric Analysis of Panel Data, Wiley, Chichester.
 • Boltho A. (1996), The Assessment: International Competitiveness, 'Oxford Review of Economic Policy', no.12.
 • Carneiro J., Rocha Â., Silva J., (2007), A Critical Analysis of Measurement Models of Export Performance, 'Brazilian Administration Review', no. 4(2).
 • Ciccone A., Alcala F. (2004), Trade and Productivity, 'Quarterly Journal of Economics', no. 119(2).
 • Clemens M., Williamson J. (2004), Why did the Tariff-Growth Correlation Change after 1950?, 'Journal of Economic Growth', no. 9.
 • Coe D., Helpman E. (1995), International R&D Spillovers, 'European Economic Review', no. 39.
 • Deardorff A. (1980), The General Validity of the Law of International Competitiveness, 'Journal of Political Economy', no. 88.
 • Dollar D., Kraay A. (2003), Institutions, Trade, and Growth, 'Journal of Monetary Economics', no. 50.
 • Elhorst J.P. (2003), Specification and Estimation of Spatial Panel Data Models, 'International Regional Science Review', no. 26.
 • European Competitiveness Report (2000) European Commission, aei.pitt.edu/45429.
 • Fagerberg J. (1988), International Competitiveness, 'The Economic Journal', no. 98.
 • Farole T., Reis J.G., Wagle S. (2010), Analyzing Trade Competitiveness - A Diagnostics Approach, The World Bank, Washington DC.
 • Ghose D., Kharas H. (1993), International Competitiveness. The demand for Exports and Real Effective Rates in Developing Countries, 'Journal of Development Economics', no. 41.
 • Global Competitiveness Report 2011-2012, (2012), World Economic Forum, www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
 • Global Competitiveness Report 2012-2013, (2013), World Economic Forum, www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2012-2013.
 • Greenhalgh Ch., Taylor P. (1990), Innovation and Export Values and Prices, CEPR Discussion Papers no. 487.
 • Greenhalgh Ch., Taylor P., Wilson R. (1994), Innovation and Export Values and Process - a Disaggregated Study, Oxford Economic Papers, no. 46.
 • Grossman G., Helpman E. (1991), Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge.
 • Helpman E., Krugman P. (1985), Market Structure and Foreign Trade, MIT Press, Cambridge.
 • Hilke J., Nelson P. (1987), International Competitiveness and the Trade Deficit, Bureau of Economic Staff Report to the Federal Trade Commission, Washington.
 • Hirsch S., Bijaoui I. (1985), R&D Intensity and Export Performance: A Micro View, 'Weltwirtschaftlisches Archiev', no.12.
 • Ketels Ch. (2010), Export Competitiveness: Reversing the Logic, Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School.
 • Krugman P. (1981), Intra-industry Specialization and the Gains from Trade, 'Journal of Political Economy', no. 89.
 • Krugman P. (1990), Increasing Returns and Economic Geography, 'NBER Working Papers' Cambridge, no. 3275.
 • Lall S., Kumar P. (1981), Firm-level Export Performance in an Inward-looking Economy: The Indian Engineering Industry, 'World Development', no. 9.
 • Lenz A.J. (1991), Beyond Blue Economic Horizons: U.S. Trade Performance and International Competitiveness in the 1990s, Praeger, New York.
 • Nair M., Madhavan K., Vengedasalam D. (2006), The Effect of Trade Openness on Manufacturing Industry in Malaysia: Strategies to Enhance its Competitiveness, 'International Journal of Management'; no 23(4).
 • Parry R. (1994), U.S. Trade Deficit and International Competitiveness, 'Business Economics', no. 29.
 • Peters D. (2010), Price competitiveness in Central and Eastern Europe, www.boeckler.de/pdf/p_imk_studies_1_2010.
 • Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London.
 • Rodriquez F., Rodick D. (2000), Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic's Guide to the Cross-National Evidence, [in:] B. Bernanke and K. Rogoff (ed.), NBER Macroeconomics Annual 2000, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Soete L. (1981), A General Test of Technological Gap Trade Theory, 'Weltwirtschaftiches Archiv', vol. 117.
 • Suchecki B. (2012), Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Technology and the Economy: the Key Relationships (1992), OECD, Paris.
 • The Report of the President's Commission on Competitiveness, (1984), President's Commission on Competitiveness, written for the Reagan administration, www.presidency.ucsb.edu
 • Tinbergen J. (1962), Shaping the World Economy, The Twentieth Century Fund, New York.
 • UNIDO's Industrial Development Report 2012-2013, (2013), www.unido.org/fileadmin/user_media/Research_and_Statistics/UNIDO_IDR_2013_English_overview.pdf
 • Wagner J. (2007), Exports and Productivity: A Survey of the Evidence from Firm-Level Data, 'The World Economy', no. 30(1).
 • Wakelin K. (1998), Innovation and Export Behavior at the Firm Level, 'Research Policy', no. 26.
 • Wysokińska Z. (2001), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Warszawa, PWN.
 • Yuqing X. (2011), How the iPhone Widens the US Trade Deficit with China, http://www.adbi.org/working-paper2010/12/14/4236.iphone.widens.us.trade.deficit.prc/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419094

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.