PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 8 | 50--59
Tytuł artykułu

Polityka ekologiczna w wybranych zakładach przemysłu tłuszczowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ecological Politics at Chosen Units of the Manufacture of Edible Fats and Oils
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W kreowaniu działalności przedsiębiorstw w globalnej gospodarce przypisuje się organizacjom coraz więcej ról zewnętrznych i do odpowiedzialności za produkcję dóbr i usług, za tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy, dodaje się odpowiedzialność za środowisko naturalne. Programy działalności przedsiębiorstw przemysłu tłuszczowego obejmują również zagadnienia polityki ekologicznej. Przedsiębiorstwa tego przemysłu zmierzają do wykreowania organizacji nowego typu, w których oprócz zadań ekonomicznych, będą realizowane społeczne oraz humanistyczne wartości w stopniu umożliwiającym przetrwanie i dalszy ich rozwój. Branża będąca przedmiotem powyższych rozważań charakteryzuje się swoistą specyfiką, przede wszystkim sezonowością, ze względu na podstawowy surowiec służący do produkcji. Proces produkcyjny obejmuje wiele skomplikowanych procesów technologicznych, z których najważniejsze to tłoczenie i rafinacja oleju. W zależności od przeznaczenia oleju stosuje się różne zabiegi techniczne. Produkcja olejów jadalnych stanowi jedną z osiemnastu sektorów przemysłu spożywczego. Rynek tłuszczów roślinnych, a zarazem olejów jadalnych, w Polsce charakteryzuje się dużą koncentracją produkcji88. Modernizacja i restrukturyzacja, jaka miała miejsce w latach dziewięćdziesiątych, była możliwa dzięki sprawnie przeprowadzonej prywatyzacji oraz napływowi kapitału zagranicznego89, co niewątpliwie wpłynęło na obecny stan zakładów zajmujących się produkcją olejów jadalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In creating the activity of companies in the global economy more and more outside roles are assigning themselves to organizations and, for creating and the maintenance of jobs, a responsibility is being added to liabilities for the production of goods and services behind the natural environment. Programs of the activity of companies of the manufacture of edible fats and oils also include issues of the ecological politics. Enterprises of this industry aim at promoting the organization of the new type, in which apart from economical tasks, there will be social and humanistic values carried out in the step enabling to survive and more distant of their development. The industry being a subject of above dissertations is characterized by a specific specificity, above all with seasonal character on account of the basic raw material being used for a production. A production process is spreading through a lot of technological complex processes, from which most important these are pressing and the refining of oil. Depending on allocating oil different technical treatments are applicable. The production of edible oils constitutes one from eighteen sectors of the food industry. The marketplace of vegetable fats, and at the same time edible oils in Poland is characterized big concentration of the production. The modernization and the restructuring which took place in the nineties, were possible thanks to the efficiently conducted privatization and the inflow of the foreign capital what undoubtedly affected the current state of units dealing with the production of edible oils. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Chechelski P., Inwestycje zagraniczne w polskim przemyśle spożywczym, Wyd. Sigma-Not, Przemysł Spożywczy 8/2005.
 • 2. Komuda Ł., Rynek tłuszczów roślinnych, Wyd. Top Consulting, Agro Trendy, Warszawa 2/2004.
 • 3. Kotler Ph., Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2005.
 • 4. Mazurek-Łopacińska K.: Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, Wyd. PWE Warszawa 2002.
 • 5. Ofertowicz K., Uruchamianie sprzedaży czyli szkoła przetrwania dla sprzedawców, Wyd. Difin, Warszawa 1999.
 • 6. Otto J., Marketing relacji, koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • 7. http://www.pspo.com.pl/publikacje/94.pdf.
 • 8. Przybyłowski K., Hartley S. W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Wyd. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • 9. Seroka-Stolka O., Czynniki implementacji dobrych praktyk środowiskowych w małych i średnich przedsiębiorstw "Journal of Ecology and Heath", 2012 nr 2.
 • 10. Seroka-Stolka O., Rozwój przedsiębiorstw w oparciu o przedsiębiorczość ekologiczną, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie Nr 6, Częstochowa 2012.
 • 11. Seroka-Stolka O., Świadomość ekologiczna przedsiębiorców z sektora MŚP, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie Nr 5, Częstochowa 2012.
 • 12. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (DzU z 2001 r. Nr 62, poz. 628).
 • 13. http://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-C12.
 • 14. http://www.eko-pak.com.pl/665- 49899bac47fdc.html.
 • 15. http://falco.edu.pl/pl/management-systems2/2-uncategorised/251-total-safety.
 • 16. http://www.segregacjaodpadow.eco.pl/broszura.pdf.
 • 17. http://www.recykling.pl/recykling/index/page/oznakowania_opakowan.
 • 18. http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/124/pet_czyli_poli_tereftalan_etylenu_produkcja_zastosowanie_recykling.html.
 • 19. http://www.oikos.cna.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=54:recykling-oraz-ekoznaki-na- produktach-&catid=38:edukacja&Itemid=70.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419188

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.