PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 408 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych | 172--183
Tytuł artykułu

Dolnośląsko-czeska współpraca transgraniczna samorządu regionalnego

Warianty tytułu
Lower Silesian-Czech cross-Border Co-Operation of Regional Self-Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje zagadnienie prowadzonej od kilkunastu lat transgranicznej współpracy samorządu województwa dolnośląskiego i regionów Republiki Czeskiej. Współpraca ta przybiera różne formy, a jej zakres obejmuje wiele wspólnie odczuwanych problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych. To współpraca wieloaspektowa i wielodziedzinowa wspomagana finansowo głównie przez programy europejskiej współpracy terytorialnej. Jej rezultatami są obustronne wymierne korzyści związane ze wspólną realizacją wielu projektów, podejmowaniem wielu wspólnych inicjatyw i wymianą doświadczeń(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problem of cross-border co-operation, which has been continued for several years between Lower Silesian and Czech regional self-governments. The discussed co-operation takes various forms and its scope covers numerous, commonly experienced social, economic, spatial or environmental problems. It is a multifaceted and multidisciplinary co-operation, financially supported primarily by the programmes covering the European territorial co-operation. It results in bilateral, measurable advantages resulting from the joined implementation of numerous projects, undertaking many common initiatives and the exchange of experiences(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ciok S., 2000, Pogranicze zachodnie Polski w perspektywie integracji europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1.
 • Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych, 2004, SERG, Gronau.
 • Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi, Dz.U. 1993, nr 61, poz. 287.
 • Gorzelak G., 2002, Polskie regiony w procesie integracji europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2-3.
 • Gorzym-Wilkowski W.A., 2008, Transgraniczny aspekt planowania przestrzennego - rola statystyki publicznej, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 60, Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów transgranicznych, GUS, Warszawa.
 • Handbook on Transfrontier Co-operation for Local and Regional Authorities in Europe, 1996, Council of Europe, Strasbourg.
 • Jałowiecki B., Smętkowski M., 2004, Małe projekty euroregionalne, [w:] Gorzelak G., Bachtler J., Kasprzyk M. (red.), Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej. Doświadczenia polsko-niemieckie, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Krok K., 2007, Współpraca przygraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego, [w:] Gorzelak G. (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Scholar, Warszawa.
 • Mierosławska A., 2004, Czynniki aktywizujące i hamujące rozwój współpracy transgranicznej, Samorząd Terytorialny, nr 3.
 • Miszczuk A., 2008, Ewolucja funkcji granicy i pogranicza a statystyka regionalna - próba ujęcia modelowego, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 60, Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów transgranicznych, GUS, Warszawa.
 • Mogiła Z., Zaleski J., Zathey M., 2011, Wykorzystanie przygranicznego położenia terenów znajdujących się w zachodniej części Polski dla rozwoju społeczno-gospodarczego (ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), Wrocław.
 • Obrębalski M., 2011, Trójstyk 2020 - Perspektywy rozwoju pogranicza Saksonia - Północne Czechy - Dolny Śląsk, Friedrich Ebert Stiftung, Jelenia Góra.
 • Olejniczak K., 2007, Rola programu współpracy przygranicznej PHARE w rozwoju lokalnym województw zachodnich, [w:] Gorzelak G. (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Scholar, Warszawa.
 • Proniewski M., 2008, Europejska współpraca międzynarodowa i przygraniczna w gospodarce regionalnej i lokalnej, [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.
 • Przybyła Z., 2007, Zagadnienia współpracy zagranicznej samorządu terytorialnego, [w:] Klamut M. (red.), Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, PWN, Warszawa.
 • Razem w Europie. Współpraca ponad granicami - doświadczenia i perspektywy, 2014, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zm.
 • Ustawa z 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, Dz.U. 2008, nr 218, poz. 1390 z późn. zm.
 • Ustawa z 15 września 2000 roku o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, Dz.U. 2000, nr 91, poz. 1009 z późn. zm.
 • Uchwała nr XLII/660/09 z 18 czerwca 2009 roku Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia "Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego".
 • Zieliński M., 1997, Współpraca transgraniczna między władzami lokalnymi państw Unii Europejskiej, [w:] Mika C. (red.), Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419414

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.