PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 408 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych | 261--269
Tytuł artykułu

Znaczenie bliskości dla występowania efektu synergii w powiązaniach funkcjonalnych jednostek przestrzennych

Warianty tytułu
Importance of Proximity for a Synergy Effect in Functional Relationships Between Spatial Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono związki pomiędzy różnymi kategoriami (typami, rodzajami) bliskości a powiązaniami funkcjonalnymi jednostek przestrzennych, ze szczególnym uwzględnieniem efektu synergii występującego w tych powiązaniach. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie, w jakich warunkach pojawia się efekt synergii i jakie są jego związki z bliskością, a także, w jakich warunkach pozostałe typy bliskości mogą skutecznie zastępować bliskość geograficzną (fizyczną). Artykuł ma charakter przeglądowy, przedstawiono w nim wybrane wyniki badań z zakresu oddziaływania poszczególnych kategorii bliskości na rozwój gospodarki przestrzennej. Wnioskując, wskazano, że nowoczesny typ gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach i kreatywności będzie zazwyczaj sprzyjał synergizmowi w podejmowanych działaniach. Bliskość geograficzna może być w określonych warunkach (przede wszystkim w sieciach) skutecznie zastępowana innymi jej rodzajami. Nie ma natomiast prostego przełożenia pomiędzy stopniem bliskości a siłą oddziaływania efektu synergii(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the author discusses the relationships between proximity dimensions and spatial units' functional links, with particular emphasis on the synergies occurring in these relationships. The author tries to answer the question, under what conditions there is a synergy effect and what its connections with proximity are, as well as the conditions under which other proximity dimensions can effectively substitute for geographical (physical) proximity. The paper is a review of the results of research on various dimensions of proximity and their impact on spatial development. The author indicates that the modern type of economy - based on knowledge, innovation and creativity - will be beneficial for synergism. Geographical proximity can, in certain circumstances (especially in networks), successfully replace its other dimensions. There is no simple relation between the degree of proximity and the strength of the impact of synergies(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamiec M., Spendel Z., 2009, Synergia nie powstaje z niczego. Warunki i narzędzia kształtowania synergii w nowoczesnych formach organizacji, Prace Wydziału Nauk Społecznych nr 131, Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania, red. Z. Uchnast, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Lublin-Nowy Sącz, s. 29-34.
 • Balland P.A., Boschma R., Frenken K., 2013, Proximity and Innovation: From Statics to Dynamics, Papers in Evolutionary Economic Geography, no. 13-14, Utrecht University, Utrecht, s. 1-25.
 • Boschma R., 2005, Proximity and innovation: a critical assessment, Regional Studies, no. 39, s. 61-74.
 • Boschma R., Frenken K., 2006, Why is economic geography not an evolutionary science? Towards an evolutionary economic geography, Journal of Economic Geography, no. 6(3/2006), s. 273-302.
 • Boschma R., Martin R. (eds.), 2010, The Handbook of Evolutionary Economic Geography, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA.
 • Buss L.W., 1987, The Evolution of Individuality, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 • Cappellin R., 2003, Territorial knowledge management: towards a metrics of the cognitive dimension of agglomeration economies, International Journal of Technology Management, vol. 26, nos. 2-4, s. 303-325.
 • Cappellin R., 2007, The territorial dimension of the knowledge economy: collective learning, spatial changes, and regional and urban policies, American Behavioral Scientist, vol. 50, no. 7, s. 897-921.
 • Cooke P., 2006, Bliskość, wiedza i powstawanie innowacji, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(24)/, s. 21-47.
 • Cooke P., Martin R. (eds.), 2006, Clusters & Regional Development, Routledge, Hampshire.
 • Cooke P., Piccaluga A. (eds.), 2005, Regional Economies as Knowledge Laboratories, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Evans P., 2006, Government action, social capital and development: reviewing the evidence on synergy, World Development, vol. 24, no. 6, s. 1119-1132.
 • Fontes M., 2005, Distant networking: The knowledge acquisition strategies of 'out-cluster' biotechno-logy firms, European Planning Studies, vol. 13(6/2005), s. 899-920.
 • Gaczek W.M., 2013, Znaczenie bliskości dla przepływów wiedzy, procesów uczenia się i innowacji, [w:] Gaczek W.M. (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 51-66.
 • http://sjp.pwn.pl/szukaj/blisko%C5%9B%C4%87 (30.07.2014).
 • http://sjp.pwn.pl/slownik/2576856/1 (30.07.2014).
 • Lagendijk A., Oinas P. (eds.), 2005, Proximity, Distance and Diversity, Issues on Economic Interaction and Local Development, Aldershot, Ashgate.
 • Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., 2012, Wiedza - Kapitał ludzki - Innowacje, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 • Orlando M.J., 2004, Measuring spillovers from industrial R&D: on the importance of geographic and technological proximity, RAND Journal of Economics, no. 35(4), s. 777-786.
 • Owen-Smith J., Powell W.W., 2004, Knowledge networks as channels and conduits: the effects of spillovers in the Boston biotechnology community, Organization Science, no. 15, s. 5-21.
 • Perechuda K., 2007, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rallet A., Torre A., 1999, Is geographical proximity necessary in the innovation networks in the Era of Global Economy?, GeoJournal, no. 49, s. 373-380.
 • Rallet A., Torre A., 2001, Proximité géographique ou proximité organisationnelle? Une analyse spatiale des coopérations technologiques dans les réseaux localisés d'innovation, Economie Appliquée, no. 1, s. 147-171.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., 1992, Kierowanie, przeł. A. Ehrlich, PWE, Warszawa.
 • Veltz P., 2005, Business services in the global service economy. Symposium international sur l'économie des services, Tianjin (Chine), juin, http://www.veltz.fr/pierre_veltz/pierre_veltz_articles.html (20.01.2011).
 • Wong-González P., 2001, New strategies for transborder regional development, [w:] Edgington D.W., Fernandez A.L., Hoshino C. (eds.), New Regions - Concepts, Issues, and Practices, New Regional Development Paradigms, vol. 2, Greenwood Press, United Nations Centre of Regional Development, Westport Connecticut, London, s. 57-72.
 • Zakrzewska-Półtorak A., 2012, Rozwój regionalny w globalizującej się gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zeller C., 2004, North Atlantic innovative relations of Swiss pharmaceuticals and the proximities with regional biotech areas, Economic Geography, no. 80, s. 83-111.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419452

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.