PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 40 T.2 Problemy współczesnej ekonomii | 33--43
Tytuł artykułu

Rozwój zrównoważony jako wyzwanie dla Unii Europejskiej w warunkach globalnej gospodarki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainable Development as a Challenge for the European Union Under the Global Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z wyzwań globalnej gospodarki XXI wieku jest taka redefinicja modelu jej rozwoju, by sprzyjał on ograniczeniu postępującego rozwarstwienia społecznego i gospodarczego. Kryzys finansowy ostatnich lat uwypuklił bowiem nierównowagę w systemie gospodarka - środowisko - społeczeństwo. W tej sytuacji rozwój zrównoważony (RZ) traktowany jest jako alternatywa dla innych koncepcji rozwoju, na poziomie państw narodowych, regionalnych ugrupowań integracyjnych oraz gospodarki światowej jako całości. Celem opracowania jest próba oceny spójności działań podejmowanych w ramach zrównoważonego rozwoju na poziomie Unii Europejskiej na tle globalnych inicjatyw RZ. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że ze względu na znaczące dysproporcje rozwojowe koncepcja Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju (Commission on Sustainable Development - CSD) monitorująca postęp w zakresie RZ sprawdza się w większym stopniu, niż konkretne wskaźniki ilościowe, np. Milenijne Cele Rozwoju (Millennium Development Goals - MDGs). (abstrakt oryginalny)
EN
One of the challenges of the global economy of the twenty-first century is a redefinition of its development model, which favors the progressive reduction of social and economic inequalities. The recent financial crisis has highlighted the imbalance in the economy - environment - society system. In that situation the sustainable development (SD) is considered as an alternative to other concepts of development at multiple levels, namely, the state level, regional integration associations level and also at the global economy level. The aim of the study is to assess the coherence of SD activities of EU, compared to similar global initiatives. The analysis shows that due to significant development disparities, the CSD concept, is more efficient in monitoring the progress of SD than specific quantitative indicators of the MDGs. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Commission staff working document, Progress Made on the Millennium Development Goals and Key Challenges for the Road Ahead, accompanying the communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Twelve-point EU Action Plan in Support of the Millennium Development Goals, SEC(2010) 418 final, Brussels, 21.4.2010.
 • Czech K., Nowy wymiar strategii zrównoważonego rozwoju na przykładzie Francji, w: Transformacja gospodarki - poziom krajowy i międzynarodowy, red. B. Kos, Studia Ekonomiczne nr 90, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
 • EU ODA Levels in 2012 and Towards 2015, Information Note to the EU Member States, Council of the EU General Secretariat, 063/13 DEVGEN, 4.04.2013.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 3.03.2010.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4411192/4411431/Europe_2020_Targets.pdf (dostęp 10.04.2015).
 • http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators (dostęp 10.04.2015).
 • https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal (dostęp 10.04.2015).
 • Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies, UN New York, October 2007.
 • Jankowska-Kłapkowska A., Założenia do scenariuszy ekologicznie zrównoważonego rozwoju gospodarki krajowej, "Ekonomia i Środowisko" 1997, nr 22.
 • Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego z dnia 12 kwietnia 2005 r., Przyspieszenie postępów w realizacji milenijnych celów rozwoju - wkład Unii Europejskiej, KOM(2005) 132 wersja ostateczna, http:// europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/ r12533_pl.htm (dostęp 10.04.2015).
 • Millennium Development Goals: 2014 Progress Chart, www.un.org/millenniumgoals/2014%20 MDG%20report/MDG%202014%20Progress%20Chart_English.pdf (dostęp 10.04.2015).
 • Przegląd strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju (EU SDS) - odnowiona strategia, Rada UE, 10917/06, Bruksela 26.06.2006.
 • Rezultaty szczytu w Rio, Unia Europejska.org, www.uniaeuropejska.org/rezultaty-szczytu-w-rio (dostęp 10.04.2015).
 • Smardon R.C., A Comparison of Local Agenda 21 Implementation in North American, European and Indian Cities, "Management of Environmental Quality: An International Journal" 2008, Vol. 19.
 • Sustainable Development in the European Union, 2009 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy, EUROSTAT statistical books, KE, Bruksela 2009.
 • UN Conference on Environment and Development 1992, United Nations, NY 1997.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419550

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.