PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 50 | nr 1 | 529--536
Tytuł artykułu

Ulga z tytułu nabycia nowych technologii - mankamenty konstrukcji i propozycje modyfikacji

Warianty tytułu
Tax Relief for the New Technologies - the Disadvantages of the Regulations and the Proposition of its Modification
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska osiąga jeden z najniższych wskaźników nakładów na działalność R&D w stosunku do PKB w Unii Europejskiej. Konieczne jest zatem dążenie do zwiększania wydatków na R&D i poprawy efektywności procesów innowacyjnych w Polsce. W tym celu wskazane jest stosowanie między innymi zachęt podatkowych z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. W artykule omówiono funkcjonującą obecnie w Polsce ulgę na nabycie nowych technologii oraz przedstawiono dane dotyczące beneficjentów i przeciętnej wielkości odliczenia z tytułu ulgi. Celem opracowania było wskazanie mankamentów konstrukcji tej ulgi oraz przedstawienie propozycji zmian w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland achieved one of the lowest rates of expenditure on R&D activities in relation to GDP in the European Union. Effective tax incentives need to be created in order to stimulate research and development activities. In the article, the author presents the Polish tax regulations about the tax relief of the new technologies and indicates that the interest of this tax incentive is very low. The aim of the article is to present the main reasons of the taxpayers' dislike for the technology relief and the propositions of the legal modification. (original abstract)
Rocznik
Tom
50
Numer
Strony
529--536
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Deloitte, Badania i rozwój w Polsce. Raport 2014, Warszawa 2014a, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_randd_report_2014.pdf [data dostępu: 08.06.2015].
 • Deloitte, Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r., Warszawa 2014b, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_PrzegladZachetPodatkowych_BR_2014.pdf [data dostępu: 08.06.2015].
 • European Commision, Innovation Union Scoreboard, Brussels 2014, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm [data dostępu: 07.06.2015].
 • Eurostat, Online statistical database, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=t2020_20&toolbox=type [data dostępu: 08.06.2015].
 • GUS, Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r., Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-badawcza--i-rozwojowa-w-polsce-w-2013-r-,8,3.html [data dostępu: 07.06.2015].
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 sierpnia 2012 r., sygn. ITPB3/423-248/12/PS, http://sip.mf.gov.pl/sip [data dostępu: 07.06.2015].
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 lipca 2014 r., sygn. IPTPB3/423-114/14-2/GG, http://sip.mf.gov.pl/sip/ [data dostępu: 07.06.2015].
 • Komisja Europejska, Dokument roboczy służb Komisji. Sprawozdanie krajowe - Polska 2015, Bruksela 2015, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_poland_pl.pdf [data dostępu: 04.06.2015].
 • Komisja Europejska, Strategia Europa 2020, Bruksela 2010, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf [data dostępu: 04.06.2015].
 • MF, Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007-2013, 2014a, www.mf.gov.pl [data dostępu: 04.06.2015].
 • MF, Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2007-2013, 2014b, www.mf.gov.pl [data dostępu: 04.06.2015].
 • Ministerstwo Gospodarki, Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r., Warszawa 2014, www.mg.gov.pl/node/20481 [data dostępu: 06.06.2015].
 • Obońska A. (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014, http://sip.legalis.pl/documentview.seam?documentId=mjxw62zoge4dkmbvg44tanzoobqxalrshazdamzvhe4a [data dostępu: 09.06.2015].
 • Odpowiedź na interpelację nr 19907, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=592C7590 [data dostępu: 09.06.2015].
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, druk 3286.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U., nr 179, poz. 1484).
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (ustawa przekazana do podpisu Prezydenta).
 • Zwierzyński R., Ulga podatkowa na zakup nowych technologii jako szansa dla przedsiębiorcy, "Nauki o Zarządzaniu" 2013, nr 1(14).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419770

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.