PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 105--117
Tytuł artykułu

Nevyslovené otázky pacientov s onkologickým ochorením

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Unspoken questions of patients with cancer
Języki publikacji
SK
Abstrakty
Komunikácia s pacientom, ktorá je efektívne využitá, pôsobí na pacienta ako liek. Komunikácia je potrebná vo všetkých zložkách liečebno-preventívnej staro-stlivosti, či už ide o prvý kontakt, alebo o dlhodobú starostlivosť. Od zdrav-otníckych pracovníkov sa očakáva, aby okrem odborných medicínskych poznat-kov mali aj poznatky zo psychológie, etiky a sociológie. Každý pacient je bio-psycho-sociálna bytosť s vlastnými prioritami, potrebami, problémami a ochore-niami, a preto aj každý reaguje v tej istej situácii inak. V tomto zmysle hovoríme o holistickom prístupe k pacientovi. Tieto požiadavky sa premietajú aj do zručnosti pri komunikovaní s pacientom a pri informovaní pacienta. Mali by sme vedieť odhadnúť, aké informácie od nás pacient očakáva, ako mu ich podávať, aby im porozumel, a čo je potrebné, aby vedel. Samozrejme, že pri nepríjemných in-formáciách, ktoré musíme oznámiť pacientovi, mali by sme pristupovať taktne a empaticky, v správne vytvorenej atmosfére, aby daná informácia čo najmenej pacienta devalvovala. V oblasti komunikácie v ošetrovateľstve sa máme stále čo učiť a svoje vedomosti neustále rozširovať, nakoľko máme v nej veľké rezervy. Takže informácie o komunikácii v ošetrovateľskej starostlivosti sú prevažne na teoretickej úrovni. Z vedy v ošetrovateľstve sa ďalej rozvíjajú vzdelávacie pro-gramy realizované na stredných zdravotníckych školách a na vysokých školách - katedrách ošetrovateľstva, aj na odborných seminároch a školeniach. Je preto v záujme ošetrovateľskej praxe, aby sa v prvom rade rozvíjala veda o ošetrova-teľstve. Sestry ako medzičlánok medzi lekármi a pacientami v budúcnosti sa budú musieť viac zintegrovať s prácou lekárov i s utrpením pacientov. Podľa miestnych možností vytvoriť podmienky, aby pacienti mali lepšie predstavy jed-nak o tom, čo sa majú a môžu sestier a lekárov pýtať a čo sa ich budú sestry a lekári pýtať, ako aj to, že majú mať k nim plnú dôveru so svojimi ťažkosťami a nemyslieť si, že ich tým obťažujú, aby ich tak sestry a lekári mohli lepšie pocho-piť, vyhovieť ich potrebám a uspokojiť ich aj v ich psychickom rozpoložení. Onkologické ochorenie je jednou z najnáročnejších situácií, ktoré môžu nastať v živote jednotlivca i rodiny. Je veľkou záťažou ako fyzickou, tak i psychickou, mení situáciu prežívania a spolunažívania, vyžaduje veľa zmien a adaptácie, a prináša mnoho otázok, na ktoré v momente stanovenia diagnózy nie je ľahké nájsť jednoznačnú odpoveď [Gulášová, 2008].(fragment tekstu)
EN
Cancer is also now linked with the idea incurable and inevitable death. It can accept the reality of the cancer is a gradual process, which is the result not only of will or volition. And are not confined patient. As regards the patient as a way to make their disease process depends on several factors. Those are the main character and personality of the patient, his ability to cope with stressful situations, current life situation as well as the degree of support for family or friends. Communication with cancer patients is one of the most important skills of any health care professional. Is different and also specific to each client's stage of development responses to the disease. Above all, however, is crucial to establishing mutual trust necessary to a successful partnership with nurse and patients. The authors of this paper dealing unspoken question from cancer patients. One of the most common causes for unspoken questions lies, that after the announcement of diagnosis and waking necessary therapeutic measures, the patient suddenly so under the impression that it needs some time to make your situation much thought .(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava, Vysoká škola polytechnická, Jihlava, Katedra ošetřovatelství
 • Urologická klinika sCentrom pre transplantácie obličiek, FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava,
autor
 • Urologická klinika sCentrom pre transplantácie obličiek, FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava,
Bibliografia
 • [1] Gulášová, I. 2008. Telesné, psychické, sociálne a duchovné aspekty onkologických ochorení. Martin, Osveta, 2008, 99s., ISBN 978-80-8063-305-9
 • [2] Gulášová, I. 2008. Bolesť ako ošetrovateľský problém. Martin, Osveta, 2008, 95s., ISBN 978-80-8063-288-5
 • [3] Hagen, H.. 1990. Na slovíčko pán doktor, 1990, Fontana, s.r.o. Šamorín, strán 164. ISBN 80-900492-5-7.
 • [4] Křivohlavý, J. 2002. Psychologie nemoci. Praha, Grada, 2002. 198 s., ISBN 80-247-0179-0
 • [5] Kyasová, M., Chalupová, J. 2001. Práva pacientov a ich akceptovanie v podmienkach súčasnej praxe. Revue profesionálnej sestry, 2001, 8, s.49
 • [6] Linhartová, V. 2007. Praktická komunikace v medicíně. Praha, Grada, 2007, 152s., ISBN 978-80-247-1784-5
 • [7] Vacínová, M., Langová, M. 2011. Vybrané kapitoly z psychológie. Český Těšín, 2011, 159 s., ISBN 978-80-7459-014-6
 • [8] http://zsf.osu.cz/dokumenty/sbornik04/gulasova.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419784

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.