PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 183--195
Tytuł artykułu

Mládež dneška

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Youth of Today
Języki publikacji
SK
Abstrakty
Mladí ľudia vyrastajú v rôznych podmienkach a stretávajú sa vo svojom detstve a dospievaní s rôznymi životnými situácia mi. "Napriek veľmi rozdiel-nym situáciám, v ktorých žijú, mladí ľudia vo veľkej miere zdieľajú rovnaké hodnoty a ambície, ale tiež čelia rovnakým ťažkostiam."1 Robert T. Kiyosaki vo svojej knihe Bohatý otec chudobný otec pre mladých deťom a mládeži píše: "Pre-dovšetkým si buďte vedomí jednej veci. Ste bystrí! Chcel som, aby ste si to uve-domili na samom začiatku. Keď som vyrastal, môj otec mi vysvetlil, že každý človek sa rodí bystrý - že každé dieťa má nejaké zvláštne nadanie. Páčila sa mi tá predstava. Hoci som v škole neprospieval vždy dobre, akosi som vedel, že príčina nie je vo mne. Nebol som hlúpy. Učil som sa však inak, ako odo mňa učitelia v škole očakávali. Otec ma viedol k dobrému vzťahu k učeniu a hľadaniu naj-lepšieho učenia. Keby to nerobil, mohol som na strednej škole prepadnúť a pravdepodobne by som nebol na svoj finančný život pripravený. Zrejme by som nemal toľko sebadôvery, aby som sa stal takým, kým som dnes. Všetci sa učíme inak. Vtip je v nájdení spôsobu, akým sa učíme najlepšie. Keď sa vám to podarí, objavíte svoje vlastné nadanie."2 Nadanie neprichádza samo od seba, je potrebné ho objaviť a neustále ho zdokonaľovať.(fragment tekstu)
EN
The impact of globalization and technological development causes big problems for young people and they are becoming passive recipients of news, information and live in a virtual world. These problems are related to problems with personal development, will-ingness to work together and personal growth. Young people face the problem of unem-ployment in all European Union. How is possible to deal with these problems of passivity, unemployment and lack of skills for active life? These are the questions that worry not only youth, but also future generations. The article places emphasis on personality devel-opment, accountability, support, positive thinking, willingness to work together and vol-unteering.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
183--195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Bibliografia
 • [1] Berryová, L. M. 1998. Psychológia v práci. Bratislava: Vydavateľstvo Ikar, 2009. 693 s. ISBN 978-80-551-1842-0.
 • [2] Czarneczki, P. S. 2013. Praca socjalna. Warszawa: Difin SA, 2013. 262 s. ISBN 978-83-7641-771-4.
 • [3] Dancák, P. 2009. Personalistický rozmer vo filozofii 20. storočia. Vydanie prvé. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009. 138 s. ISBN 978-80-8068-990-2.
 • [4] Dawidziuk S., (red. nauk) Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, rozwój innowacji w gospodarce, systemy podatkowe (wybrane zagadnienia) Wyd. WSM Warszawa 2009.
 • [5] Dawidziuk S., Entrepreneurship - towards dreams, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2014, ss Sustainable development - scientific debut 2013, red. Stanisław Dawidziuk, Henryk A. Kretek, Anatolij Kuzmińskij, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2014.
 • [6] Dawidziuk S., Kreatywność w metodzie Montessori i współczesnym systemie edukacyjnym [w:] Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym, red., Izabela Kust, Joanna Michalak-Dawidziuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2014.
 • [7] Dawidziuk S., Magisterské, bakalářské a inženýrské práce. Metodická příručka pro studenty. Vysoké školy manažerské ve Varšavě, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Karvina-Nové Město 2014.
 • [8] Dawidziuk S., Przedsiębiorczość białkiem rozwoju społeczno-gospodarczego, wyd. WSM Warszawa, 2011.
 • [9] Dawidziuk S., Przedsiębiorczość droga do sukcesu w biznesie, Wyd. WSM - SIG Warszawa 1999.
 • [10] Dawidziuk S., Rola marketingu w działalności politycznej w: Zeszyty Naukowe WSM SIG Nr 1, Wyd. WSM SIG 1998 r., s. 103-116.
 • [11] Dawidziuk S., Zarys dydaktyki ogólnej z elementami metodyki szkoły wyższej (wybrane zagadnienia): Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM, 2008.
 • [12] Hrubčo, M. Konzervativizmus ako viera v zázrak? Sloboda z kresťanskej perspektívy. [online]. [citované: 2013.11.14] Dostupné na internete: [online]. http://www.prave-spektrum.sk/article.php?147.
 • [13] Kiyosaki, R.T. - Lechterova, S.L. 2006. Bohatý otec chudobný otec pre mladých. Čo vás škola o peniazoch nenaučí. Vydanie prvé. Bratislava: Vydavateľstvo Motýľ, 2006. 132 s. ISBN 80-89199-42-9.
 • [14] Kmecová, J. Investovanie v sociálnej práci. Vydanie: prvé. Prešov: DARE, o. z., 2011. ISBN: 978-80-970757-0-5.
 • [15] Kompas Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. 2006. Vydání první. Praha: Česká národní agentura MLÁDEŽ, 2006. 422 s. ISBN 80-7203-827-3.
 • [16] Košturiak, J. 2010. Úvahy na každý deň. Zamyslenia a otázky o manažmente, podnikaní a živote. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo v Bratislave, 2010. 151 s. ISBN 978-80-89231-74-4.
 • [17] Matoušek, O. - Koláčková, J. - Kodymová, P. 2005. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a príce s nimi. Praha: Poltár, 2010. Vyd. 2. 352 s. ISBN 978-80-7367-818-0.
 • [18] Maxwell, J. C. 2001. 17 zákonov tímovej práce. Bratislava: Slovo života in-ternational Bratislava, 2009. 268 s. ISBN 978-80-89165-21-6.
 • [19] Mondin, B. Dejiny filozofie (XIX. A XX. storočie) 2. Diel.
 • [20] Nový Impulz Pre Európsku Mládež. 2002. [online]. Bratislava: Iuventa, 2002. [cit.2013.11.15] Dostupné na internete: http://www.iuventa.sk/ files/documents/Publik%C3%A1cie/Mladeznicka%20politika%20v%20SR/100-biela-kniha-o-mladezi-sj.pdf. ISBN: 92-894-2189-4.
 • [21] Schavel, M. - Čišecký, F. - Oláh, M. 2010. Sociálna prevencia. Dotlač. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2010. 145 s. ISBN 978-80-89271-22-1.
 • [22] Słomski, W. 2006. Úvod do filozofie Emmanuela Mouniera. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2006. 138 s. ISBN 80-8068-450-2.
 • [23] Stolárik, S. 2008. Svedectvo bez slov. Prvé vydanie. Košice: Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2008. 141 s. ISBN 978-80-89138-89-0.
 • [24] Stolárik, S. 2010. Niekoľko poznámok k personalizmu ako aj pokus o načrtnutie personalizmu nádeje. In Personalizmus a súčasnosť I. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra filozofie a regionalistiky, 2010. ISBN 978-80-555-0135.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419804

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.