PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 Ochrona praw człowieka w polityce i prawie Rady Europy i Unii Europejskiej 1953-2013 | 25--43
Tytuł artykułu

Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez organy władzy publicznej Republiki Federalnej Niemiec. Studium przypadku

Warianty tytułu
Application of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms by the German State Bodies. A Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wskazane powyżej postanowienie zawiera istotne stwierdzenia dotyczące rangi Konwencji w niemieckim systemie prawnym oraz stosunkowo szczegółowe zasady jej stosowania przez niemieckiego organy władzy państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem sądów. Zacytowane powyżej tezy wskazują na otwarcie niemieckiego systemu prawnego na Konwencję, ale o charakterze warunkowym. Z tych powodów wydaje się, że omówienie postanowienia pozwoli na ukazanie faktycznego znaczenie Konwencji w Republice Federalnej Niemiec. Poniżej krótko zostaną przedstawione informacje dotyczące miejsca Konwencji w prawie niemieckim, a następnie omówione szeroko postanowienie: okoliczności faktyczne sprawy oraz najważniejsze tezy uzasadnienia. Ta część tekstu, w którym przedstawiano najważniejsze tezy uzasadnienia, bazuje w dużej mierze na tłumaczeniu in extenso postanowienia FTK, ale jest to podyktowane chęcią przedstawienia prawniczego toku rozumowania sędziów z Karlsruhe, które doprowadziło do uznania z jednej strony, że orzeczenia sądu krajowego jest sprzeczne z niemiecką Ustawą Zasadniczą (dalej: UZ), a z drugiej strony do sformułowania szeregu warunków stosowania Konwencji przez sądy niemieckie. W podsumowaniu zostaną ukazane poglądy doktryny niemieckiej dotyczące stosowania Konwencji w kontekście omawianego postanowienia, a także refleksje autorki z tym związane.(fragment tekstu)
EN
The order of the Second Senate of the German Federal Constitutional Court (the FCCt) of 14 October 2004 is a good example for a functioning of European legal community in an interpretation by German courts. Analyzing of effects of the European Court on Human Rights' (the ECHR) decision in the Görgülü case on application of law by the state bodies, the FCCt emphasizes an openness of the German legal order towards the European law but parallel forms some legal restrictions on it, as it also does in European Union cases. On one hand in the German legal system, the European Convention on Human Rights (the Convention) in the interpretation of the ECHR has the status of a federal statute, and it must be taken into account in the interpretation of domestic law, including fundamental rights and constitutional guarantees. The authorities and courts of the Federal Republic of Germany are therefore obliged, under certain conditions, to take account of the Convention as interpreted by the ECHR in making their decisions. On the other hand this commitment takes effect only within the democratic and constitutional system of the Basic Law. The standard of protection of basic rights guaranteed by the Basic Law forms an important part of this constitutional system. What is more the state bodies must take into consideration effects of the ECHR's decision on the national legal system. It means that taking into account decisions of the ECHR is possible only within the scope of the applicable law of procedure and the state bodies must evaluate decision's effects, in particular in family law, the law concerning aliens, and also in the law on the protection of personality. It is worth to mention that an influence of the Görgülü case may be seen also in German legislation. In 2006 the German Code of Civil Procedure was changed. According to the section 580 of the above mentioned Code an action for retrial of the case may be brought: 8. Where the European Court of Human Rights has established that the Convention or its protocols have been violated, and where the judgment is based on this violation.(original abstract)
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bibliografia
 • Dz.U z 1995 r. Nr 36 poz.175 z późn. zm.
 • E. Łętowska, Korzystny dla skarżącego wyrok ETPCz jako podstawa skargi o wznowienie postępowania, "Europejski Przegląd Sądowy" 2006, nr 1, s. 45.
 • Postanowienie II Senatu FTK z 14.10.2004, nr akt 2 BvR 1481/04, www.bverfg.de/entscheidungen/rs20041014_2bvr148104.html [20.05.2013].
 • Bundesgesetzblatt [niemiecki Związkowy Dziennik Ustaw, dalej BGBl.], II, s. 685.
 • BGBl II 1954, s. 14.
 • J. Meyer-Ledwig, Europäische Menschenrechtskonvention. Handkommentar, 2011, Einleitung, nb. 32.
 • EMRK Artikel 1 Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte, nb. 4.
 • J. Barcz, System prawny RFN wobec norm prawa międzynarodowego. Doktryna i praktyka konstytucyjna, Warszawa 1986, s. 60 i nast.
 • Schädler Vorbemerkung zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, [w:] Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, red. R. Hannig, Monachium 2008, nb. 4.
 • Valerius, BeckOK Art. 1 EMRK, [w:] Strafprozessordnung. Beckascher Online-Kommentar, red. J.P. Graf, Monachium 2012, nb. 2 i nast.
 • J. Meyer-Ledwig, Europäische Menschenrechtskonvention..., Artikel 46 Verbindlichkeit und Durchführung der Urteile, nb. 17 i nast; Valerius, BeckOK EMRK Art. 1..., nb. 4 i nast.
 • Orzeczenie Związkowego Trybunału Administracyjnego, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2000, s. 811.
 • Wyrok z 26.02.2004, nr 74969/01, www.hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61646 [29.05.2013].
 • "Neue Juristische Woche" 2004, nr 47, s. 3397 i nast.
 • J. Meyer-Ladewig, Artikel 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, nb. 55.
 • Wyrok ETrPrCz z 08.07.2003, nr 15227/03, Lyons przeciwko Wlk. Brytanii, Papamichalopoulos i inni przeciwko Grecji, były król Grecji przeciwko Grecji.
 • J. Meyer-Ladewig, H. Petzold, Die Bindung deutscher Gerichte an Urteile des EGMR - Neues aus Straßburg und Karlsruhe, "Neue Juristische Wochenschrift" 2005, nr 1-2, s. 18.
 • Verwaltungsverfahrensgesetz, tekst jednolity ogłoszony 23.01.2003, BGBl. I, s. 102, zmieniony przez ustawę z 14.08.2009, BGBl. I, s. 2827.
 • Wyrok ETrPrCz z 24.06.2004, nr 59320/00, Hanower przeciwko Niemcom.
 • Solange, Die Bindung deutscher Gerichte an Urteile des EGMR - Neues aus Straßburg und Karlsruhe, "Neue Juristische Wochenschrift" 2005, nr 1-2, s. 19).
 • M. Bainczyk, Pomiędzy otwartością a kontrolą ultra vires - orzeczenie niemieckiego Bundesverfassungsgericht dotyczące skutków wyroku TS w sprawie Mangold II, "Europejski Przegląd Sądowy"2013, nr 5, s. 33.
 • W. Sadurski, "Solange, chapter 3": Constitutional courts in central Europe - Democracy- European Union, "European Law Journal" 2008, nr 1, s. 21.
 • G. Lübbe-Wolff, EctHR and national jurisdiction - The case, "Humboldt Forum Recht" 2006, nr 12, s. 140.
 • J. Meyer-Ledwig, Europäische Menschenrechtskonvention..., Artikel 46 Verbindlichkeit und Durchführung der Urteile, nb. 28
 • J. Meyer-Ladewig, H. Petzold, Die Bindung deutscher Gerichte an Urteile des EGMR..., s. 17. BGBl I 2006, 3416 (3421).
 • ZPO w brzmieniu obwieszczenia z 5 grudnia 2005 r., BGBl I, s. 3202, ostatnio zmieniony BGBl. 2013 I, s. 935.
 • J. Braun, Restitutionsklage wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention, "Neue Juristische Woche" 2007, nr 23, s. 1620.
 • E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegła, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005.
 • E. Łętowska, Między Scyllą i Charybdą - sędzia polski między Strasburgiem a Luksemburgiem, "Europejski Przegląd Sądowy" 2005, nr 10, s. 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419808

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.