PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 197--213
Tytuł artykułu

Muzycy kościelni w Kościele rzymskokatolickim po Soborze Watykańskim II

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Musicians Church in the Roman Catholic Church After Vatican II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Muzycy kścielni mają swoje niezastąpione miejsce w liturgii, obrzędach, oraz w duchownych i kulturalnych czynnościach i przedsięwzięciach Koscioła Kato-lickiego. Przez całe wieki wyjątkowo pracowici, nieprzeciętnie utalentowani in-terpretatorzy, upiększali liturgię, wzbogacali akcję liturgiczną, obrzędy i kulturę sakralną. Wielu organistów na Słowacji wypelniało swoją chrześcijańską arty-styczną misję również w czasach byawałego reżimu, który utrzymywał cenzurę ideologiczną i ograniczał wolność wyznanaia. Po upadku żelaznej kurtyny po-wstała czasopprzestrzeń w której organiści, śpiewacy, psalmiści i dyrygenci mogą swobodnie rozwijać swój talent i w pierwszym rzędzie pogłębiać przeżycia du-chowe wiernych z nabożeństw, koncertów muzyki kościelnej i obrzędów kościel-nych.(fragment tekstu)
EN
The musicians have their irreplaceable kścielni place in the liturgy, rites, and in the clergy and cultural activities and projects of the Church Catholic. For centuries, extreme-ly hardworking, exceptionally talented interpreters, embellished liturgy, enriched the liturgical action, rituals and sacred culture. Many organists in Slovakia filled his Chris-tian artistic mission in times of byawałego regime, which remained ideological censorship and limited freedom wyznanaia. After the fall of the Iron Curtain was established czasop-przestrzeń in which organists, singers, psalmists and conductors are free to develop their talent and primarily deepen the spiritual experience of the faithful of the church services, concerts, church music and church rituals.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
197--213
Opis fizyczny
Twórcy
 • ISM Slovakia
 • ISM Slovakia
Bibliografia
 • [1] Lekcionár I. Na Nedele A Sviatky. 2. vydanie. Bratislava : vydavateľstvo VESNA pre SSV v Trnave, 1990. 850 s. ISBN 80-85128-23-3.
 • [2] Rímsky Misál Obnovený Podľa Rozhodnutia Druhého Vatikánskeho Koncilu. Uvedený Do Platnosti Pápežom Pavlom VI. Typis polygotis Vaticanis, 1981.
 • [3] Slovenská Liturgická Komisia. Liturgický spevník I. Bratislava: Typis Poly-Glotis Vaticanis, 1990. ISBN 80-968115-5-X.
 • [4] Akimjak, A.: Liturgika II. Dejiny Liturgie. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996.
 • [5] Akimjak, A.: Lektor, žalmista a kantor v obnovenej liturgii. Vysokoškolské skriptá. Ružom-berok, 2000.
 • [6] Bagin, A.: Apoštoli Slovanov. Trnava : SSV, 1987.
 • [7] Baranová, E.: Hudobná edukácia v základnej škole. Zaujímavosti a zákonitosti hudobnej edukácie. Banská Bystrica : TRIAN, 2007. ISBN 978- 80-8083-403-6.
 • [8] Gelineau, J.: Czy dazymy do uzyskania nowych form spie i muzyki liturgicznej. In: Con-cilium. Wydawnictwo polskie, 1970, nr. 1 - 5.
 • [9] Konečný, A.: Hudobná stránka liturgie. In: Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu. Trnava, 1992, roč. 2, č. 6 - 7.
 • [10] Kopnický, M.: Klasika a moderna v liturgickej hudbe. In: Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy. Ružomberok: Vydavateľstvo Verbum Katolíckej univerzity, 2011. ISBN 978- 80-8084-683-1.
 • [11] Lexmann, J.: Základné pojmy liturgického spevu a duchovnej hudby. Vysokoškolské skriptá. Bratislava: Cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 1984.
 • [12] Malovec, E.: Medzispevy vo svätej omši. Trnava : SSV, 1971.
 • [13] Pawlak, I.: Schola, kantor i psalteryzsta w historii Kosciola. Katowice, 1983.
 • [14] Piazecki, Z.: Rola spiewow w liturgii w swietle Sacrosanctum Concilium. In: Atenum Kaplanskie. Wroclaw, 1960, roč. 72, zv. 427.
 • [15] Pilch, B.: Melodie spiewow miedzy czytaniami po Soborze Watykanskim II. w polskich spiewnikach katolickich. Rukopis magisterskej práce. Lublin, 1993.
 • [16] Prosnak, J.: Z dziejow nauczania muzyki i spiewu w osrodkach klasztornych i diecezjalnych w Polsce do wieku XIX. In: Stan badaň nad muzyka religijna w kulturze polskiej. Warszava, red. J. Pikulika, 1973.
 • [17] Rak, R.: Služba oltarza. Katowice, 1982.
 • [18] Sehnal, J.: Jak by měl vypadat duchovní spěvník dnešní doby. Praha: Opus musicum, 1991.
 • [19] Skop, G.: Formacja liturgiczno - muszycna psalterzystow. In: Collectanea Theologiaca. Warszawa, 1973, roč. 43, zv. 3.
 • [20] Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Dirigent. Vyhľadané 17. 3. 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419810

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.