PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 40 T.2 Problemy współczesnej ekonomii | 289--298
Tytuł artykułu

Kształtowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Choroszcz

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Waste and Wastewater Management in the Community on the Example of Urban And Rural Commune Choroszcz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska opracowała wiele aktów prawnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Uwzględniają one wymagania stawiane przez Unię Europejską. Problemy gospodarki wodnej i ściekowej można rozwiązać, realizując systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków lub budując indywidualne urządzenia. Zapewnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków spoczywa na gminach. Dopiero w przypadku niemożliwości budowy zbiorczych systemów kanalizacyjnych rozpatruje się stosowanie systemów kanalizacji bezodpływowej lub przydomowych oczyszczalni ścieków.(abstrakt oryginalny)
EN
Poland has developed regulations of concerning the protection of waters. They take into account the requirements of the European Union. Problems of water and wastewater can be solved by implementing the collective water supply and collective sewage or through the construction of individual devices. Ensuring public water supply and sewage collective is under responsibility of communities. In the case when the realization of collective sewerage systems is not possible, we can to building individual sewage treatment systems.(original abstract)
Twórcy
autor
  • Politechnika Białostocka
Bibliografia
  • Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku w sprawie ustanowienia ram dla działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej.
  • Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
  • Obszary wiejskie w Polsce, GUS, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Warszawa-Olsztyn 2011.
  • Rauba K., Kryterium społeczne realizacji inwestycji ochrony wód w gminie, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" 2015, nr 54.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690).
  • Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014, Urząd Statystyczny w Białymstoku.
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU z 2001 r., nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 1994 r., nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419876

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.