PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 8 | nr 4 | 107--118
Tytuł artykułu

The Development of Organic Production in Ukraine and Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rozwój organicznej produkcji na Ukrainie i w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest przeprowadzenie porównawczej analizy rozwoju organicznej produkcji na Ukrainie i w Polsce oraz opracowanie praktycznych rekomendacji dla rozwoju danej produkcji w Ukrainie. W pracy zastosowano ogólnoteoretyczne metody naukowego poznania, w szczególności metodę dialektyczną, analizę systemową oraz fundamentalne zasady teorii ekonomicznej. Wykorzystano również metodę porównawczą i metodę analizy strukturalnej. Produkcja organiczna charakteryzuje się dynamicznym rozwojem na świecie. Na Ukrainie rynek organicznej produkcji znajduje się w stadium kształtowania. Analiza pokazała, że w ciągu ostatnich trzech lat obserwuje się tendencję nasycenia wewnętrznego rynku własną organiczną produkcją kosztem przerobu surowca z importu. Liczba gospodarstw organicznych w Polsce wielokrotnie przekracza liczbę analogicznych gospodarstw w Ukrainie. W badanym okresie liczba gospodarstw w Ukrainie wzrosła 5-krotnie, a w Polsce - 12-krotnie. Rynek produktów organicznych na Ukrainie jest w fazie kształtowania się. Wśród produktów organicznych na krajowym rynku pojawiły się takie produkty jak: pieczywo, płatki, dżem, soki, syropy, suszone owoce, herbata, miód. W Polsce do najbardziej popularnych produktów organicznych należy mięso, drób i produkty mleczne. Wprowadzenie na Ukrainie produkcji organicznej będzie sprzyjało: odtworzeniu urodzajności gruntów i zachowaniu środowiska naturalnego; rozwojowi wiejskich terytoriów i podniesieniu poziomu życia ludności wiejskiej; podwyższeniu efektywności i dochodowości produkcji rolniczej; wypełnianiu rynku spożywczego zdrową jakościowo produkcją; umocnieniu eksportowego potencjału państwa; poprawie wizerunku Ukrainy jako producenta i eksportera wysokojakościowej zdrowej żywności; zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na Ukrainie; polepszaniu ogólnego dobrobytu społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the work is to conduct a comparative analysis of development of organic production in Ukraine and Poland as well as to elaborate practical recommendations for the development of the given production type in Ukraine. The methods applied within the articles are those of general theoretical scientific acquired knowledge, and in particular, the dialectic method, system analysis and fundamental principles of economic theory. The comparative method and the method of structural analysis have been also applied. Organic production is characterized by a dynamic development worldwide. In Ukraine, the organic production market is at the stadium of being formed. The analysis has revealed that within the last three years a tendency of internal saturation of the market with its own organic production at the expense of the raw material demand from import has been observed. The number of organic farms in Poland has multiple times exceeded the number of analogical farms in Ukraine. In the researched period the number of farms in Ukraine increased 5 times while in Poland-12 times. The market of organic products in Ukraine is in the phase of being shaped. Among the organic products on the national market one may spot such products as: bread, cereal, jams, juices, dried fruits, tea, honey. In Poland, the most popular organic products include meat, poultry and dairy products. The introduction of organic production in Ukraine will support: reconstruction of land fertility and preservation of natural environment; increase of effectiveness and profitability of agricultural production; filling the food market with healthy quality food production; strengthening agricultural production, strengthening export potential of the country; improving the image of Ukraine as producer and exporter of high quality food products; ensuing food safety in Ukraine; bettering the general state of wellbeing within the society. (original abstract)
Rocznik
Tom
8
Numer
Strony
107--118
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Lutsk Cooperative College Lviv Commercial Academy / Łuckie Spółdzielcze Kolegium Lwowskiej Komercyjnej Akademii; Lesya Ukrainka Eastern European National University / Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesii Ukrainki
Bibliografia
 • Huber B. (2013), The World of Organic Agriculture: Regulations and Certification Emerging Trends. Research Institute of Organic Agriculture. http:orgprints.org/22324/7/huber-2013-standards.pdf, (data dostępu: 08.04.2014).
 • Kropyvko M., Kovalova О. (2010), Ecological Diversification of the Agricultural Earth Use is in Ukraine. Economy of Ukraine No. 7, pp. 78-85.
 • Ministry of Agriculture and Rural Development of Poland, organic farming unit (2013). www.minrol.gov.pl/pol/Jakosczywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne-w-Polsce, (data dostępu: 08.04.2014).
 • Moreau C. (2013), The French Organic Sector. BIOFACH, Nuremberg, http: orgprints.org/22345/13/moreau-2013_ BiofachODN_french_market_AgenceBio.pdf (data dostępu: 08.04.2014).
 • Niggli U. (2008), Advantages of Organic Farming: Environment and Economical Characteristics / ІІ Round of countries of Eastern Europe table «Organic agriculture and legislative providing», Kyiv, http:orgprints.org/15019/08/niggli-2009- advantages-oa.pdf (data dostępu: 08.04.2014).
 • Organic in Ukraine (2010), Federation of organic motion in Ukraine. http://www.organic.com.ua/uk/ homepage/2010-01-26-13-42-29, (data dostępu: 08.04.2014).
 • State purposeful program the development of Ukrainian village for a period to 2015 year. (2007). http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1158-2007-%D0%BF, (data dostępu: 08.04.2014).
 • Switzerland F., Schaack D. (2013), The European Market for Organic Food. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) Agricultural Information Company (AMI), Bonn, Germany BioFach Congress. Nürnberg, Session «The European Market for Organic Food». http://orgprints.org/22345/19/willer-2013-session-european-market.pdf, (data dostępu: 08.04.2014).
 • The law of Ukraine. (2014), On production and circulation of organic agricultural products and raw material. http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/425-18, (data dostępu: 08.04.2014).
 • The Possibilities Of State Support For Organic Agriculture Development (2013), Swiss-Ukrainian project «The development of organic market in Ukraine». - (Electronic resource). http://www.ukraine.fibl.org/fileadmin/documents-ukraine/ PossibilitiesOfStateSupport.pdf, (data dostępu: 08.04.2014).
 • The World of Organic Agriculture: Key Indicators and Leading Countries (2013), FiBL & IFOAM. http://www.organic-world.net/fileadmin/documents/yearbook/2013/web-fibl-ifoam-2013-25-34.pdf, (data dostępu: 08.04.2014).
 • Ukraine Will Become One of World Leaders from the Production of Organic Good (2013), Informatively is an analytical bulletin of КМU. September. http://www.info-kmu.com.ua/2013-09-04-000000am/article/15902467.html, (data dostępu: 08.04.2014).
 • Willer H., Lernoud J. (2013), Organic Agriculture Worldwide. Key results from the FiBL-IFOAM Survey on Organic Аgriculture Worldwide Part 1: Global data and survey background / Research Institute of Organic Agriculture (FIBL), http://orgprints. org/22349/16/fibl-ifoam-2013-global-data-2011.pdf, (data dostępu: 08.04.2014).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419906

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.