PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 145 | 9--31
Tytuł artykułu

Koncepcja zarządzania przez wartości

Warianty tytułu
Managing By Values Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Model zarządzania przez wartości (Managing by Values, MBV) tworzy ramy działania dla współczesnych liderów i menedżerów. Podejście to rozwija się od kilku dekad głównie pod względem teoretycznym za sprawą kilku autorów, w tym S. L. Dolana i  jego współautorów oraz K.  Blancharda i  M.  O'Connora. Teoria MBV stanowi istotne usprawnienie procesu zarządzania w tym powszechnie wykorzystywanego podejścia VBM i uwzględnia realia współczesności. Ciągłe, nieliniowe zmiany, niepewność skłaniają decydentów do odwoływania się do kategorii bardziej fundamentalnych, a taką są wartości. MBV stanowi istotny wkład w teorię zarządzania, gdyż proponuje konkretne rozwiązania inkorporowania wartości w działalność przedsiębiorstwa , a taką są wartości. MBV stanowi istotny wkład w teorię zarządzania, gdyż proponuje konkretne rozwiązania inkorporowania wartości w działalność przedsiębiorstwa. Teoria stanowi ważny krok naprzód w teorii zarządzania, konkretyzujący wcześniejsze ogólne rozważania na temat wartości i roli kultury organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The model of Managing by Values - MBV creates an operational framework for the contemporary leaders and managers. This approach has been theoretically developing for a few decades thanks to several authors, including S. L. Dolan and his co-authors as well as K. Blanchard and M. O'Connor. The MBV theory is an important improvement of the process of management, including the commonly applied VBM approach and accounts for the contemporary reality. Continuous, non-linear changes and uncertainty make decision makers inclined to refer to more fundamental categories, i.e. the values. MBV constitutes a crucial contribution to the theory of management as it proposes explicit solutions to the problem of value incorporation in the corporate operation. The theory is a step forward in the theory of management, concretizing the earlier general considerations on the value and role of organisational culture. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Blanchard K., O' Connor M., Managing by Values, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1997.
 • Dolan S. L., Garcia S., Managing by Values, "Journal of Management Development" 2002, 21, 2.
 • Dolan S. L., Garcia S., Managing by Values: A corporate guide to living, being alive and making a living in the 21st century, Palgrave Macmillan, New York 2006.
 • Dolan S. L., Richley B., Garcia S., Lingham T., Managing by Values, European Business Forum 2008, 32.
 • Dolan S. L., Coaching by Values: A guide to success in the life of business and the business of life, Universe Publishing, Bloomington 2011.
 • Driscoll D., Hoffmann W. M., Ethics matters. How to implement values-driven management, Center for Business Ethics, Bentley College, Waltham 2000.
 • Fitzpatrick R. L., A Literature Review Exploring Values Alignment as a Proactive Approach to Conflict Management, 2007 http://www.minessence.net/intranet1/data/articles/ LiteratureReview ExploringValuesAlignment_000.pdf
 • Gonciarski W., Zarządzanie drugiej generacji, http://www.wse.waw.pl/aa materialy%dydaktyczne/E_Nowoczesne_koncepcje_i_metody_zarzadzania_w_logistyce.pdf
 • Grant R. M., Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, and Applications, 6th ed., John Wiley & Sons, Chichester 2008.
 • Hamel G., Kosmiczne wyzwania w dziedzinie zarządzania, "Harvard Business Review Polska" 2009, maj, s. 83-83.
 • Haspeslagh P., Noda T., Boulos F., It's not just about the numbers, "Harvard Business Review" 2001, July-August, s. 65-73.
 • http://www.centerformbv.com/
 • http://www.mbvsuite.com/home.html
 • Jaakson K., Management by values: the analysis of influencing aspects and its theoretical and practical implications, University of Tartu, Estonia, doctoral disertation, September 2009, http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/14186/jaakson_krista.pdf
 • Kasiewicz S., Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu finansowego, http://www.rf.edu.pl/uploads/media/S_Kasiewicz_02.pdf
 • Lachowski S., Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.
 • Meyer P.J., Attitude Is Everything: If You Want to Succeed Above and Beyond, The Meyer Resource Group, Incorporated, 2003.
 • Mierzwińska L., Zarządzanie przez wartości jako koncepcja łącząca paradygmat ekonomiczny i etyczny we współczesnej organizacji, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności ekonomiczno-społecznej. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt 34, Rzeszów 2013.
 • O'Reilly C. A., Chatman J. A., Culture as social control: Corporations, cults, and commitment, "Research in Organizational Behaviour" 1996, vol. 18, s. 157-200, http://faculty.haas.berkeley.edu/chatman/papers/30_CultureAsSocialControl.pdf
 • Peters T. J., Waterman R. H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Medium, Warszawa 2000.
 • Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Raich M., Dolan S. L., Klimek J., Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa, Difin, Warszawa 2011.
 • Rokeach M., The Nature of Human Values, "Political Science Quarterly" 1974, vol. 89, no. 2, s. 399-401.
 • Schein E. H., The role of the founder in creating organizational culture, Organizational Dynamics 1983, Summer, s. 13-28, http://www3.uma.pt/filipejmsousa/emp/Schein, 1983.pdfs
 • Stoner J. A. F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419924

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.