PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 145 | 115--137
Tytuł artykułu

Procedura restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (resolution) jako jeden z filarów unii bankowej w ramach UE

Autorzy
Warianty tytułu
Procedure of Restructuring and Resolution of Credit Institutions and Investment Companies as a Pillar of the Banking Union within EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W początkowej części artykułu przeanalizowano przesłanki wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie uporządkowanej likwidacji podmiotów działających na rynku finansowym. Następnie zostały omówione ramy prawno-instytucjonalne procedury resolution i jej umiejscowienie w strukturze unii bankowej. W kolejnej części omówiono zakres podmiotowy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, przesłanki tej procedury, jej przebieg oraz stosowane instrumenty. W następnej części artykułu podjęto próbę oceny rozwiązań w zakresie resolution zastosowanych w UE. Tezą postawioną w artykule jest stwierdzenie, że procedura ta niesie wiele korzyści (w szczególności sprzyja stabilności systemu finansowego i ochronie finansów publicznych, zapewnia klientom instytucji kredytowych oraz firm inwestycyjnych ciągłość dostępu do świadczonych przez te podmioty usług, jak również charakteryzuje się większą sprawnością w porównaniu do tradycyjnej upadłości), jednak niesie za sobą również pewne ryzyko (szczególnie związane z instrumentem umorzenia lub konwersji długu) oraz kontrowersje (np. ingerencja w prawa akcjonariuszy bądź udziałowców lub wzrost obciążeń dla podmiotów sektora finansowego). (abstrakt oryginalny)
EN
The first part of the article analyses the premises for the introduction of new solutions in the area of resolution of entities operating on the financial market. The second part is devoted to the legal and institutional framework of the procedure of resolution and its place in the structure of the banking union. The third part discusses the subject scope of restructuring, premise for the procedure, its course as well as the applied instruments. The fourth part includes an attempt to evaluate solutions in the area of resolution applied in the EU. The thesis advanced in the article is the statement that the procedure brings a number of advantages (in particular, it favours the stability of the financial system and public finance protection, it ensures the continuity of access to services provided by these entities to the customers of credit institutions and investment companies, and it proves to be more efficient in comparison with a traditional bankruptcy). However, it also carries certain risks (primarily related to the instrument of remission or debt conversion) and courts controversies (e.g. interference in the shareholders rights or a rising burden of the financial sector entities). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--137
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r.
 • Dyrektywy Parlamentumentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU.
 • Rozporządzenia Parlmentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.Urz. UE 2014 L 173.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz. Urz. UE 2014 L 225.
 • Commission Delegated Regulation (EU) 2015/63 of 21 October 2014 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to resolution financing arrangements, Official Journal of the European Union L11/44, 17.1.2015.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 711.
 • Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji - projekt z 09.10.2015 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/161376/161401/161402/dokument188619.pdf
 • Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku - doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla Poski, "Zeszyt BRE Bank-CASE", 2013, nr 124.
 • Deutsche Bundesbank, Europe's new recovery and resolution regime for credit institutions, Monthly Report June 2014.
 • Europejska Unia Bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2015.
 • Gordon J.N., Ringe W.G., Bank Resolution in Europe: the Unfinished Agenda of Structural Reform, "Law Working Paper", No. 282, 2015, European Corporate Governance Institute, January 2015.
 • BBVA Research, Regulation Outlook: Compendium on bank resolution regimes: from the FSB to the EU and US frameworks, Madrid, June 2014, https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2014/06/Regulation-Outlook.pdf
 • Centrum für Europäische Politik, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, "Dyrektywa UE: Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków - analiza z dnia 18 marca 2013 r.", https://www.for.org.pl/pl/d/d3c1d616b3b837ac1c91c8cf90045e39
 • Five Presidents' Report, Completing Europe's Economic and Monetary Union, 22 June 2015, http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/factsheet-completing-banking-union_en.pdf
 • Freshfields Bruckhaus Deringer, Key points from the EU Recovery and Resolution Directive, http://www.freshfields.com/uploadedFiles/SiteWide/News_Room/Insight/RRP/EU Directive key points.pdf
 • High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector chired by Erkki Liikanen, Final Report, Brussels, 2 October 2012, http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_en.pdf
 • International Association of Deposit Insurers, "IADI Annual Survey 2012", Basel 2013, http://www.iadi.org/di.aspx?id=173
 • PWC, EU Bank Recovery and Resolution Directive: Triumph or Tragedy?, January 2014, https://www.pwc.com/im/en/publications/assets/pwc_eu_bank_recovery_ and_resolution_directive_triumph_or_tragedy.pdf
 • Ramotowski J., Resolution zaczyna zbierać żniwo w Europie, "Obserwator Finansowy", sshttp://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/resolution-zaczyna-zbierac-zniwo-w-europie
 • Rawcliffe G., European Bank Resolution - Goodbye to Bail-Outs, Western Asset, https://www.westernasset.com/au/qe/research/whitepapers/european-bank-resolution-goodbye-to-bail-outs-2013-07.cfm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419944

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.