PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 9 | nr 4 | 7--15
Tytuł artykułu

Dziecko w rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Child in a Family According to the Teachings of John Paul II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecność dziecka w rodzinie jest ściśle związana z działaniem małżonków-rodziców, którzy wzajemnie się sobie oddają i przyjmują. Dziecko ma prawo przebywać wśród ludzi bezwzględnie je akceptujących, niezależnie od posiadanych cech związanych ze stanem zdrowia czy czasem pojawienia się na świecie. Dlatego od momentu poczęcia powinno zostać przyjęte do rodziny przez swoich najbliższych. Na żadnym etapie swojego życia dziecko nie jest niczyją własnością - nikt nie ma prawa decydowania o jego życiu. Osobami w największym stopniu odpowiedzialnymi za życie i rozwój dziecka są jego rodzice, którzy zobowiązani są do stworzenia bezpiecznej atmosfery rodzinnej sprzyjającej rozwojowi wszystkich członków wspólnoty. W nauczaniu Jana Pawła II obecne jest przeświadczenie o decydującym znaczeniu trwałej więzi małżonków-rodziców dla wychowania dziecka. Wychowanie dziecka w rodzinie odbywa się głównie poprzez codzienne budowanie wspólnoty opartej na wzajemnej służbie. (abstrakt oryginalny)
EN
The presence of the child in the family is closely related to acting of spouses - parents who give and receive themselves to each other. The child has the right to live among people who accept him/her absolutely, regardless his/her health characteristics or the time when s/he appears to the world. Therefore, from the moment of conception the child should be included in the family by the nearests. At no stage of his/her life does the child belong to anyone - no one has the right to decide about his/her life. The people bearing most of the responsibility for the child's life and development are the parents, whose duty it is to create a safe family atmosphere, enhancing the development of all members of the community. In John Paul II's teaching, there is a belief in decisive significance of the bonds between spouses - parents for raising a child. Raising a child in the family takes place mainly through daily building of the community based on mutual service. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
7--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Bibliografia
 • 1. Jan Paweł II (2000), Adhortacja apostolska "Fa- miliaris consortio" Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. TUM Wydawnictwo wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 • 2. Jan Paweł II (1996a), Audiencja generalna. 3.01.1979, W: R. Balkin, N. Bakalar (opracow.), Jan Paweł II naucza jak żyć. Wydawnictwo Amber, Warszawa, s. 42.
 • 3. Jan Paweł II (1982a), Celebracja życia. Homilia wygłoszona na Capitol Mall w Waszyngtonie, 7.10.1979, W: T. Żeleźnik (oprac.), Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, s. 228-234.
 • 4. Jan Paweł II (1985a), Chronić dzieciństwo dla dobra społeczeństwa. Przemówienie do dziennikarzy europejskich, Watykan, 13.01.1979, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s. 90-92.
 • 5. Jan Paweł II (1982b), Dwie wielkie prawdy o rodzinie. Homilia podczas Mszy św. dla rodzin, Braga-Monte Sameiro, 15.05.1982. "L'Osserva tore Romano" 1982, wyd. polskie, nr 5, s. 15-17.
 • 6. Jan Paweł II (1985b), Dziecko-nadzieja. Anioł Pański, Castel Gandolfo, 22.07.1979. W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s. 53-54.
 • 7. Jan Paweł II (2001), Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa. Przemówienie, 14.10.2000, W: Cz. Drążek (oprac.), Jan Paweł II wskazania na trzecie tysiąclecie. Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 315-319.
 • 8. Jan Paweł II (1999a), Dzieci w sercu Kościoła. Katecheza, 17.08.1994, W: Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Komputerowy zbiór dokumentów papieskich. Wydawnictwo M, Kraków.
 • 9. Jan Paweł II (1995), Encyklika "Evangelium vitae" Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Przedruk z "Libreria Editrice Vaticana". Katowice.
 • 10. Jan Paweł II (1997a), Homilia w czasie Mszy św. Nowy Targ, 8.06.1979, W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979,1983,1987,1991,1995, 1997. Przemówienia, homilie. Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 159-162.
 • 11. Jan Paweł II (1997b), Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla rodzin. Szczecin, 11.06.1987, W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979,1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie. Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 450-458.
 • 12. Jan Paweł II (1997c), Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku w Masłowie. Kielce, 3.06.1991. W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie. Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 613-619.
 • 13. Jan Paweł II (1985c), Jesteście naszą miłością. Orędzie Urbi et Orbi na Boże Narodzenie 1979, Watykan, 25.12.1979, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s.9-11.
 • 14. Jan Paweł II (1985d), Klimat sprzyjający wychowaniu. Przemówienie do III Międzynarodowego Kongresu do spraw Rodziny, 30.10.1978, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s. 61-62.
 • 15. Jan Paweł II (1999b), List apostolski Mulieris dignitatem Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety, W: Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Komputerowy zbiór dokumentów papieskich. Wydawnictwo M, Kraków.
 • 16. Jan Paweł II (1998), List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 • 17. Jan Paweł II (1982c), Miłość i życie - podstawowe wartości rodziny. Homilia w kościele księży Je- zuitów-Del Gesu w Rzymie w Uroczystość Świętej Rodziny, 31.12.1978, W: T. Żeleźnik (oprac.), Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, s.171-175.
 • 18. Jan Paweł II (1985e), Na straży daru życia. Do uczestniczek zjazdu położnych, Watykan, 26.01.1980, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s.33-34.
 • 19. Jan Paweł II (1985f), Na wzór Świętej Rodziny. Anioł Pański, Watykan, 26.12.1982, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s. 56-58.
 • 20. Jan Paweł II (1985g), Najpierw poszanowanie życia. Przemówienie do lekarzy z okazji zjazdu Światowego Towarzystwa Lekarskiego, Wenecja, 29.10.1983, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s.31-32.
 • 21. Jan Paweł II (1999c), Niezwykła wielkość macierzyństwa. Katecheza, 20.07.1994, W: Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Komputerowy zbiór dokumentów papieskich. Wydawnictwo M, Kraków.
 • 22. Jan Paweł II (1982d), Ochrona dzieciństwa. Przemówienie do Europejskiego Komitetu Dziennikarzy do spraw Praw Dziecka, 13.01.1979, W: T. Żeleźnik (oprac.), Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, s.185-188.
 • 23. Jan Paweł II (1999d), Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym. Przemówienie do uczestników Tygodnia Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. 27.08.1999. L'Osservatore Romano, wyd. polskie, nr 11, s. 11-13.
 • 24. Jan Paweł II (1985h), Ojcostwo znaczy odpowiedzialność za życie. W czasie mszy św. na stadionie Liberati w Terni, 19.03.1981., W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s.20-21.
 • 25. Jan Paweł II (1999e), Orędzie na Światowy Dzień Pokoju. 8.12.1997, W: Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Komputerowy zbiór dokumentów papieskich. Wydawnictwo M, Kraków.
 • 26. Jan Paweł II (1996b), Owocna i odpowiedzialna miłość. 1979, W: R. Balkin, N. Bakalar (oprac.), Jan Paweł II naucza jak żyć. Wydawnictwo Amber, Warszawa, s. 37.
 • 27. Jan Paweł II (1985i), Prawo dziecka do kochającej rodziny. Przemówienie do wiernych w Waszyngtonie, 7.10.1979, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s. 50.
 • 28. Jan Paweł II (1985j), Przekażcie im to, co macie najlepszego. Do uczestników światowego zgromadzenia Ruchu Focolari poświęconego rodzinie i miłości. Rzym, 3.05.1981, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s. 63.
 • 29. Jan Paweł II (1994), Przekroczyć próg nadziei. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • 30. Jan Paweł II (1985k), Rodzice, w miłości Boga znajdziecie siłę. W czasie mszy św. dla rodzin, York, 31.05.1982, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s. 54-56.
 • 31. Jan Paweł II (1982e), Rodzina wobec zadań wychowawczych. Przemówienie do uczestników III Międzynarodowego Kongresu Rodziny, 30.10.1978, W: T. Żeleźnik (oprac.), Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, s. 169-171.
 • 32. Jan Paweł II (1999f), Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, W: Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Komputerowy zbiór dokumentów papieskich. Wydawnictwo M, Kraków.
 • 33. Jan Paweł II (1999g), Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju! Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, W: Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Komputerowy zbiór dokumentów papieskich. Wydawnictwo M, Kraków.
 • 34. Kalicki P. (1991), O miłości, małżeństwie i rodzinie - od starożytności do Jana Pawła II. Dziennikarskie Stowarzyszenie Wydawniczo-Produkcyjne ROY, Warszawa.
 • 35. Sorkowicz A. (2014), Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419994

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.