PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 251--262
Tytuł artykułu

Morálne posudzovanie autostimulácie u osôb s mentálnym postihnutím

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Moral Assessment of Masturbation in Persons with Intellectual Disabilities
Języki publikacji
SK
Abstrakty
Špecifikom sexuality a jej prejavov u ľudí s mentálnym postihnutím je skutočnosť, že si s vlastnou sexualitou spravidla nevedia rady, nemajú príležitosť ju uspokojovať a často ani nevedia, ako by to mali urobiť. Táto potreba býva často saturovaná autostimuláciou (masturbáciou) - jedinec je schopný vzrušiť sa erotickými predstavami, dochádza u neho k pohlavnému vzrušeniu a uspokojeniu (orgazmu) tým, že sa sám dráždi na pohlavných orgánoch. V rámci psychosexuálneho vývinu je v niektorých teóriách sebaukájanie zvyčajne prejavom nezrelej sexuality - vymizne alebo sa výrazne obmedzí so začiatkom heterosexuálneho pohlavného života. V prípade nepriaznivých vnútorných a vonkajších okolností môže prísť k fixácií osobnostného I psychosexuálneho vývinu jednotlivca v nezrelom vývinovom období, čoho dôsledok môže byť uprednostňovanie masturbácie pred heterosexuálnym sty-kom a stane sa hlavným spôsobom uspokojovania sexuálnej motivácie.(fragment tekstu)
EN
The paper deals with saturation sexual needs in people with intellectual disabilities through masturbation. The authors present a partial research findings about masturbation clients in terms of professional social service workers in Slovakia, which indicate their acceptance and tolerance. With these expressions of culture through sex education and enlightenment, however, encountered only rarely. In terms of moral assessment, the au-thor further reflect on the appropriateness or inappropriateness of the behavior. Emphasize the necessity of advising persons with intellectual disabilities themselves and professionals working with these people.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
251--262
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove, Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre
 • Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove, Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre
Bibliografia
 • [1] Haka-Ikse, K., Mian, M. 1993. Sexuality in Children. In: Pediatrics in Review, 1993, vol. 14, no. 10, p. 401-407.
 • [2] Hilery, D. 1988. Sexuality and Mental Handicap. Cambridge: LDA, 1988. ISBN 0 905 114 566.
 • [3] Jůzl, M. 2012. Problémy sexuálního života žen ve vězení. In: Rodinné listy 10/12, s. 18-26. Praha: Havlíček Brain Team. ISSN 1805-0824.
 • [4] Kožnar, J. 1990. Postoje k masturbácii. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1990, roč. 25, č. 5, s. 463-469. ISSN 0555-5574.
 • [5] Kupper, L. et al. 1992. Sexuality Education For Children And Youth With Disabilities. In: NICHCY News Digest ND, 1992, vol. 17, no. 4, p. 67-89.
 • [6] Mandzáková, S. 2011. Zvyšovanie kvality sexuálneho a partnerského života osôb s ťažším mentálnym postihnutím. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. ISBN 978-80-555-0455-1.
 • [7] Mandzáková, S., Marková, D. 2011. Postihnutá sexualita alebo ľudské sexuálne príbehy? O sexualite a sexuálnej výchove osôb s mentálnym postihnutím. Nitra: Garmond, 2011. ISBN 978-80-89148-72-1.
 • [8] Mitelman, S. 2000. Teaching Sex Ed : Sex education for youth with disabilities. [online] [cit. 2009-13-09]. Dostupné na internete: http://www. sexual-ityandu.ca/teachers tools-10-1.aspx
 • [9] Novosad, L. 2002. Problematika zdravotního znevýhodnění či postižení v oblasti sexuálního života a zaměření preventívně-výchovných aktivit. In: Ochrana zdravotně postižených před sexuálním zneužívaním: Zdravotně výchov-ná publikace. Praha: Sdružení zdravotně postižených v ČR, 2002. s. 25-31.
 • [10] Štěrbová, D. 2007. Sexualita osob s mentálním postižením. Olomouc: Univer-zita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1389-2.
 • [11] Štěrbová, D. 2009. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením. Praha: SPRSV, 2009. ISBN 978-80-7415-005-0.
 • [12] Van Dyke, C., Dianne, M. D., Mcbrien, M., Sherbondy, A. 1995. Issues of Sexuality in Down Syndrome In: Down Syndrome Research and Practice, 1995, vol. 3, no. 2.
 • [13] Vágnerová, M. 2004. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3.
 • [14] Walker-Hirsch, L. 2007. The Facts of Life... and More : Sexuality and Intimacy for People with Intellectual Disabilities. Baltimore: Paul. H. Brookes Publish-ing, 2007. ISBN-10-1-55766-714-4.
 • [15] Walter, J. 1994. Sexualität und Geistige Behinderung. [online], 1994. [ci-tované 2011-08-11]. Dostupné na internete: http://bidok.uibk. ac.at/ li-brary/walter-sexualitaet.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171420154

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.