PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 335--351
Tytuł artykułu

Oswajanie się z "innym" - edukacja do dialogu - propozycje według teorii inkontrologii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accustoming with the "Other" - Education for a Dialogue - Propositions in Accordance with a Theory of Incontrology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The main problem is connected with a term of "the Other" as a problem of interdisci-plinary and multicultural dialogue. Then this question is considered in the context of selected points of philosophy, culture and education, even in the sphere of art education. My educational and pracitical propositions are understood as results of teaching, scientific research and education activity on the path of multicultural dialogue, also in the sphere of music. It is the way to improve the methods of education into making a dialogue with "the Other", accepting Him/Her in all complexity and diversity.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
335--351
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Muzyczna w Katowicach
Bibliografia
 • [1] Adamska-Staroń M., Pedagogia jako dziedzina kultury symbolicznej, w: Szkice o edukacji i kulturze, red. A. Pluta, Poznań 1999, s. 143-148.
 • [2] Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, Warszawa 2005.
 • [3] Al-Taee N., Representations of The Orient in Western Music. Violence and Sen-suality, Ashgate Publishing Ltd., 2010.
 • [4] Barska A., "Wdziełowstąpienie", dialog, spotkanie.W kręgu inkontrologicznej fi-lozofii kultury Andrzeja Nowickiego, Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Rocznik OO/2010, s. 279-288, http://publikacjeonline.wnhis.iq.pl/numery/II/AB.pdf.
 • [5] Bhabha H., The Location of Culture, London 1994.
 • [6] Bibler V., Myślenie jako dialog, Warszawa 1982.
 • [7] Burke P., Historia kulturowa. Wprowadzenie, tłum. J. Hunia, Kraków 2012.
 • [8] Burleigh M., Święta racja. "Świeckie religie" XX wieku. Od pierwszej wojny i
 • [9] dyktatur europejskich do Al-Kaidy, z angielskiego przełożył M. Jatczak, War-szawa 2011.
 • [10] Burszta W. J., Antropologia kultury, Poznań 1998.
 • [11] D'Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, przeł. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2005.
 • [12] Denizeau G., Le dialogue des arts. Architecture, peinture, sculpture, littérature, musique, Larousse 2008.
 • [13] Dialog kultur w edukacji, red. B. Myrdzik i M. Karwatowska, Lublin 2009.
 • [14] "Dzisiejsze czasy". Edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, red. W. Jakubowski, Kraków 2006.
 • [15] Eco U., Sztuka, tłum. P. Salwa, M. Salwa, Kraków 2008.
 • [16] Eco U., Wymyślanie wrogów i inne teksty okolicznościowe, przełożyli A. Gołębiowska i T. Kwiecień, Poznań 2012, s. 9-38.
 • [17] Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1995.
 • [18] Espagne M., L'histoire de l'art comme transfert culturel. L'itinaire d'Anton Springer, Paris 2009.
 • [19] Elias N., The Germans: Power Struggles and the Development of Habitus in the Nineteenth and Twentieth Century,New York 1996.
 • [20] Fulcher J.F., The Composer as Intellectual. Music and Ideology in France 1914-1940, Oxford 2005.
 • [21] Gadamer H. G., Dziedzictwo Europy, Warszawa 1992.
 • [22] Gadamer H. G., Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, Warszawa 2008.
 • [23] Geertz C., Intepretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M. Piechaczek, Kraków 2005.
 • [24] Gender and Conversational Interaction, red. D. Tannen, New York - Oxford 1993.
 • [25] Goody J., Kradzież historii, Warszawa 2009.
 • [26] Góralski A., Teoria twórczości, Warszawa 2003.
 • [27] Grzybowski P. P., Edukacja międzykulturowa - przewodnik. Pojęcia - literatura - adresy, Kraków 2011.
 • [28] Inglis F., Kultura, przeł. M. Stolarska, Warszawa 2007.
 • [29] Ja - Inny. Wokół Bachtina. Antologia, tom 1., red. D. Ulicka, Kraków 2009.
 • [30] Jedynak S., Kategorie kultury, Lublin 2011.
 • [31] Jesionek-Biskupska B., Żurek S. J., Ścieżki do Europy. Przewodniki metodyczny, Warszawa 2003.
 • [32] Kapuściński R., Ten Inny, Kraków 2006.
 • [33] Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdycyplinarnych interpretacji, red. A. Gaweł i B. Bogusława Bieszczada, Kraków 2011.
 • [34] Kerman J., Contemplating Music, Cambridge Massachusetts 1985.
 • [35] Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 2007.
 • [36] Krawczak E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2003.
 • [37] Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk, Białystok 2001, t. 1-2.
 • [38] Maj J., Emmanuela Lévinasa Paideia Innego jako propozycja dla pedagogiki nowoczesnej, w: "Dzisiejsze czasy". Edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, Kraków 2006, s. 73-86.
 • [39] Mazurkiewicz A., Interkulturowość w obiegu popularnym. Rekonesans, w: Dialog kultur w edukacji, red. B. Myrdzik i M. Karwatowska, Lublin 2009, s. 19-28.
 • [40] Morawska I., Dialog kultur jako wyzwanie edukacyjne, w: Dialog kultur w edukacji, red. B. Myrdzik i M. Karwatowska, Lublin 2009, s. 93-104.
 • [41] Myrdzik B., Dialog z Innym w przestrzeni kultury w wybranych koncepcjach, w: Dialog kultur w edukacji, red. B. Myrdzik i M. Karwatowska, Lublin 2009, s. 11-18.
 • [42] Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009.
 • [43] Pankowska K., Kultura - sztuka - edukacja w świecie zmian. Refleksje antropologiczno-pedagogiczne, Warszawa 2013.
 • [44] Nocoń J., Dialog z tradycją w pewnym typie zadań dydaktycznych, w: Dialog kultur w edukacji, red. B. Myrdzik i M. Karwatowska, Lublin 2009, s. 288-296.
 • [45] Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2008.
 • [46] Nowicki A., Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce, Lublin 1978.
 • [47] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2006.
 • [48] Sigva R. M., Kategoria stawania się w refleksji naukowej; konotacje pedagogiczne, w: Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji, red. A. Gaweł i B. Bieszczada, Kraków 2011, s. 33-44.
 • [49] Słownik filozofii, red. A. Aduszkiewicz, Warszawa 2009, s. 303-306.
 • [50] Smart B., Postmodernizm, tłum. M. Wasilewski, Poznań 1998.
 • [51] Stomma L., Historie niedocenione, Warszawa 2011a.
 • [52] Stomma L., Historie przecenione, Warszawa 2011b.
 • [53] Studia o Stanisławe Vincenzie, red. P. Nowaczyński, Lublin - Rzym 1994.
 • [54] Szkice o edukacji i kulturze, red A. Pluta, Poznań 1999.
 • [55] Szmidt K. J., Szkice do pedagogiki twórczości, Kraków 2001.
 • [56] Tatransky T., Inny czy obcy ? Możliwość przyswajania drugiego człowieka i próbarefleksji filozoficznej, w: "Inny" człowiek w "Innym" społeczeństwie ? Europejskie dyskursy, red. ks P. Mazurkiewicz, K. Wielecki, Warszawa 2008, s. 99-108.
 • [57] The Exotic in Western Music, ed. J. Bellman, Boston 1998.
 • [58] Tischner J., Levinasa Inny, "Znak" 2004, nr 1 (584), s. 16-29.
 • [59] Tomaszewski M., Muzyka w dialogu ze słowem, Kraków 2003.
 • [60] Vergo P., That Divine Order, London - New York 2005a.
 • [61] Vergo P., The Music of Painting. Music, Modernism and the Visual Arts from the Romantics to John Cage, London - New York 2010b.
 • [62] Warsztaty edukacji twórczej. Program interdyscyplinarny, red. E. Olinkiewicz, E. Repsch, Wrocław 2004.
 • [63] Zombirt J., Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 • [64] Żerańska-Kominek S., Symbole czasu i przestrzeni w muzyce Azji Centralnej, Warszawa 1987.
 • [65] Żerańska-Kominek S., Muzyka w kulturze. Wprowadzenie do etnomuzykologii, Warszawa 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171420214

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.