PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 12, cz. 1 Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji. Część I | 77--87
Tytuł artykułu

Model otwartych innowacji w działalności współczesnych przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Open Innovation Model in Nowadays Business Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacje są motorem napędowym współczesnej gospodarki. Postęp technologiczny powoduje daleko idące zmiany, które pozwalają na szybszą, tańszą i coraz lepszą produkcję dóbr i usług. Joseph Schumpeter [1995, s. 162] stanowczo twierdził, iż przedsiębiorcy będą dążyć do innowacyjności w celu zdobycia przewagi strategicznej. Porównał on innowacyjność do twórczej destrukcji, która stale poszukuje nowości, w wyniku czego stare reguły są unicestwiane i zastępowane nowymi, będącymi bogatymi źródłami zysków. Peter F. Drucker [1992, s. 41] uważa, iż innowacja ma wymiar nie tyle technologiczny, co zdecydowanie bardziej ekonomiczny i społeczny, jest ona świadomą i korzystną zmianą odpowiadającą na potrzeby i wynika z dogłębnie prowadzonych obserwacji. Innowacje postrzegane są także jako forma inwestycji, w których ponoszone koszta zwracają się po pewnym czasie, a decyzja o ich wdrożeniu musi być oparta na prognozach i przewidywaniach dotyczących przyszłości [Gomułka 1998, ss. 20-43](fragment tekstu)
EN
Both in theory and practice the important role of innovation in contemporary enterprises activity is recognized. They are recognized as one of the key conditions for success and development. Placed thesis is supported by a common interest in issues of innovation among both Polish and foreign scientists and entrepreneurs. More and more attention is given to the new models of innovation management. One of them is open innovation model, commonly referred to as the paradigm. The purpose of this paper is to identify opportunities for the use of open innovation in Polish enterprises. Ongoing research and statistics show its weak position in terms of innovation in comparison with other European Union countries. The solution to the problem of insufficient innovation of Polish economy may be a broadly introduction to the practice of making arrangements for open innovation, which are also one of the major priorities of the new Operational Programme-Intelligent Development, planned for new EU financial perspective 2014-2020(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Baranowska-Skimina A. (2012), Outsourcing w Polsce 2011-2012, www. egospodarka.pl/75866,Outsourcing-w-Polsce-2011-2012,8,39,1.html, [13 lipca 2013].
 • Bąkowski A., Mażewska M. (red.) (2012), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, PARP, Warszawa.
 • Chesbrough H.W. (2006), Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, New York.
 • Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 - uwarunkowania strategiczne, www.mrr.gov.pl/ fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/ Documents/uwarunkowania_strategiczne.pdf.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka z zasady, PWE, Warszawa.
 • Ebersberger B., Sverre J., Iversen E. i in. (2011), Analysis of innovation drivers and barriers in support of better policies. Economic and Market Intelligence on nnovation, PRO INNO Europe: INNO-Grips II report, Brussels: European Commission, DG Enterprise and Industry, Oslo.
 • Esko Aho (red.) (2006), Creating an Innovative Europe, www.europa.eu.int/investin-research [12 lipca 2013].
 • Eurostat (2012), Key Data on Education in Europe 2012, www.eacea.ec.europa.eu/education/eurydice [12 lipca 2013].
 • Fasnacht D. (2009), Open Innovation: The New Business Paradigm, Springer Berlin Heidelberg, Berlin.
 • Gomułka S. (1998), Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2010), Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela.
 • Lameras P., Hendrix M., Lengyel D. i in. (2012), Research Review on Open Innovation: Literature Review and Best Practices, OpEx, www.dropbox.com/s/jig4q0088cruii6/D6.1 FINAL .pdf.
 • Leśniewski Ł. (2010), Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa, www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=14298.
 • Łobejko S., Sosnowska A. (2011), Firma innowacyjna w sieci [w:] A. Zakrzewska- Bielawska (red.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje. Technologie. Kryzys, Difin, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2013), Stanowisko służb Komisji w sprawie opracowania umowy o partnerstwie i programów w POLSCE na lata 2014- 2020, http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/Documents/PL_ PP_26_PLtranslation.pdf.
 • Musiałkowska I. (2011), Wspieranie innowacyjności w polskich firmach dzięki środkom unijnym [w:] H. Mruk, R. Nestorowicz (red.), Uwarunkowania sprawności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • J.A. Schumpeter (1995), Socjalizm. Kapitalizm. Demokracja, PWN, Warszawa.
 • B. Sieniewska (2010), Otwarty model innowacji - nowe podejście do działalności badawczo-rozwojowej [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2., Knosala R. (red.), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Szultka S. (red.) (2012), Klastry w sektorach kreatywnych - motory rozwoju miast i regionów, PARP, Warszawa.
 • Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Zadura-Lichota P. (red.) (2013), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, PARP, Warszawa.
 • Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171420390

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.