PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 2426--2438
Tytuł artykułu

Układ sieciowy IT w zasilaniu obiektów służby zdrowia

Warianty tytułu
IT electrical power supply system of healthcare facilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono wybrane aspekty zastosowania układu zasilania IT w obiektach służby zdrowia. Zamieszczono uwarunkowania formalno - prawne w zakresie wymagań dotyczących instalacji w obiektach służby zdrowia oraz problematyce związanej z bezpieczeństwem elektrycznym. Omówiono szereg zagadnień związanych z oddziaływaniem prądu elektrycznego na organizm ludzki oraz zwrócono szczególną uwagą na podwyższoną podatność pacjentów na działanie zjawisk elektrycznych w placówkach medycznych. Z uwagi na różny poziom zagrożenia porażenia wynikający z odmiennych czynności, jakim pacjent jest poddawany oraz od warunków panujących w danym pomieszczeniu, zgodnie z obowiązującą normą dokonano podziału pomieszczeń na trzy grupy oraz przedstawiono dostępne środki ochrony bezpieczeństwa w pomieszczeniach medycznych. Gruntownie zobrazowano tu rolę układu sieci IT z nieuziemionym punktem neutralnym. Ponadto szczegółowo omówiono szereg zagadnień związanych z medyczną siecią IT, w tym: stałą kontrolę stanu izolacji, prądu obciążenia i temperatury uzwojeń transformatora medycznego IT. Praca obejmuje również szczegółowe zalecenia dotyczące zasilania i źródeł instalacji bezpieczeństwa pomieszczeń medycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents some aspects of the use of IT power system in healthcare facilities. Posted conditions - legal in the requirements for installation in buildings and health care issues related to electrical safety. Discussed a number of issues related to the impact of electricity on the human body, and paid special attention to the increased susceptibility of patients to the electrical phenomena in medical facilities. Due to the different levels of risk of electric resulting from the different activities which the patient is subjected to and the conditions in the room, in accordance with the applicable standard rooms were divided into three groups, and shows the available security measures to protect public health. Thoroughly illustrated here the role of the IT networks with ungrounded neutral. In addition, discussed in detail a number of issues related to medical IT network, including: continuous monitoring of the insulation, the load current and the temperature of the transformer windings medical IT Medical transformers. The work includes detailed recommendations on sources of supply and installation of medical safety.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2426--2438
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Radomski Szpital Specjalistyczny
Bibliografia
 • Aleksandrowicz D., Krzyszkowska I.: Resuscytacja tonących -logistyka postępowania według wytycznych ERC. Logistyka 4/2014.
 • Wołkowiński K.: Instalacje elektroenergetyczne. Zagadnienia wybrane, WNT, Warszawa 1972.
 • IEC 60479-1, TS, Ed. 4 (2005): Effects of current on human beings and livestock - Part.1: General aspects. Draft technical specification. 64/1427/DTS, 2005
 • Lejdy B. Fibrylacja komór serca jako skutek przepływu przemiennego prądu elektrycznego w organizmie człowieka - procesy normalizacji, Wiadomości Elektrotechniczne, 2008 nr 10.
 • PN-HD 60364-7-710: 2012E: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia medyczne
 • Karta katalogowa systemu RCMS460 firmy Bender
 • PN-EN 61557-8:2007E "Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000V i stałych do 1500V - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT".
 • MEDICS, "Inteligentny system kontroli , nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie", BENDER PRO - MAC, Łódź 2008.
 • ATICS, "Inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie", BENDER PRO - MAC, Łódź 2011
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Sałasiński M.: "Instalacje elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej", Verlag Dashofer Sp.z o.o., Warszawa 2006.
 • Sałasiński M. "Instalacje elektryczne w pomieszczeniach użytkowanych medycznie w myśl normy PN-HD 60364-7-710", Wiadomości elektrotechniczne, 2013 nr.4.
 • Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A.: Elementy liniowej logistyki stosowane w zabezpieczaniu obiektów zagrożonych wybuchem, Logistyka 4/2014, CD1, str. 572-580,
 • Kozyra J., Warchoł R.: Wykorzystanie energoelektronicznych systemów zasilania gwarantowanego AC w elektroenergetyce, Logistyka 6/2014,
 • Krajewska R., Łukasik Z., Alternatywne dostawy paliw dla rynku energetycznego w Polsce, TTS Technika Transportu Szynowego, nr 9/2012.
 • Łukasik Z, Nowakowski Waldemar, Kuśmińska-Fijałkowska A.: "Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej", Czasopismo Logistyka 4/2014,CD1, str. 758-763, ISSN 1231-5478
 • Bril J., Łukasik Z.: "Czujniki stosowane w pojazdach samochodowych - podział i rodzaje", Czasopismo Technika Transportu Szynowego 9/2012, ISSN 1232-3829.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171420452

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.