PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 11, cz. 1 Społeczne problemy zarządzania projektami Część I | 21--35
Tytuł artykułu

Międzykulturowe aspekty funkcjonowania zespołów projektowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Multicultural Aspects of Project Teams Functioning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach gospodarczych, prowadzących działalność biznesową w wymiarze ponadnarodowym, nabiera międzynarodowego charakteru. Kultura komplikuje szeroko rozumiany proces zarządzania [Sułkowski 2002], a wielokulturowość środowisk wewnętrznych oraz otoczenia podmiotów powoduje wiele specyficznych problemów społecznych (personalnych, kulturowych) i organizacyjnych, charakterystycznych dla tego rodzaju organizacji gospodarczych [Zając 2011, Grandys, Grandys 2011]. T. Listwan używa określenia "międzynarodowe zarządzanie kadrami" i definiuje je jako zbiór działań związanych z ludźmi, zorientowanych na osiągnięcie celów przedsiębiorstw międzynarodowych i zaspokojenie potrzeb pracowników tych przedsiębiorstw [Listwan 1995]. Międzynarodowe zarządzanie kadrami charakteryzują następujące cechy, odróżniające je od zarządzania ludźmi w podmiotach gospodarczych [Pocztowski 2002, ss. 20-25], funkcjonujących w wymiarze krajowym: •• większa liczba przedsięwzięć i zadań kadrowych, obejmujących m.in. przygotowanie menedżerów i pracowników delegowanych za granicę (ekspatriantów) do pracy w odmiennych warunkach kulturowych, budowanie relacji personalnych i instytucjonalnych w otoczeniu międzynarodowym, •• większa złożoność procesów i zadań, wynikająca z heterogeniczności zatrudnienia pracowników wywodzących się z różnych krajów i reprezentujących różne narodowości, •• silniejsza ingerencja pracodawcy w życie pozazawodowe pracowników. Dotyczy to zwłaszcza ekspatriantów, którzy najczęściej przeprowadzają się do pracy za granicę z całymi rodzinami, •• ważne znaczenie kontekstu kulturowego w rozstrzyganiu najważniejszych problemów, występujących we wszystkich fazach proces u zarządzania zasobami ludzkimi, •• większa liczba i złożoność czynników zewnętrznych i wewnętrznych, wywierających wpływ na podejmowanie decyzji kadrowych. Zwiększające się zróżnicowanie kulturowe w organizacjach skłania uczonych do badań nad podejmowaniem decyzji, kreatywnością czy rozwiązywaniem problemów przez członków wielokulturowych zespołów. Niestety, ze względu na wyraźne różnice kulturowe członków zespołu, pojawiają się problemy, a zespoły stają się dysfunkcyjne.(fragment tekstu)
EN
In today's global business environment, multicultural teams belong to one of the most valuable resources for obtaining competitive advantage. This subject has also attracted great interest from researchers. Research on the functioning of the teams have become one of the main topics of organizational research in recent years. This article raises the issues of functioning of cross-cultural teams. This article aims to develop a set of key dimensions concerning the functioning of cross-cultural teams. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Adler N. (2002), International dimensions of organizational behavior (4th ed.), Cincinnati, OH: South-Western, Thomson Learning.
 • Albercht T.L., Hall E. (1991), Facilitating talk about new ideas: The role of personal relationships in organizational innovation, "Communication Monographs", 58.
 • Beeber L.S., Schmitt M.H. (1986), Cohesiveness in groups: A concept in search of a definition, "Advances in Nursing Science", 8.
 • Byrne J.A. (1993), The horizontal corporation, "Business Week", 3351.
 • Campion M.A., Papper E M., Medsker G.H. (1996), Relations between work team characteristics and effectiveness: A replication and extension, "Personnel Psychology", 49.
 • Cartwright D., Zander A. (1968), Individual motives and group goals: Introduction [w:] D. Cartwright, A. Zander (red.), Group dynamics: Research and theory, 2nd ed.
 • Cox T., Blake S. (1991), Managing cultural diversity: Implications for organizational competitiveness, "Academy of Management Executive", 5(3).
 • Castka P., Bamber C.J., Sharp J.M. (2003), Measuring teamwork culture: The use of a modified EFQM model, "Journal of Management Development", 22(2).
 • Cohen S.G., Bailey D.E. (1997), What makes teams work: Group effectiveness research from the shop floor to the executive suite, "Journal of Management", 23(3).
 • Cox T., Blake S. (1991), Managing cultural diversity: Implications for organizational competitiveness, "Academy of Management Executive", 5(3).
 • De Dreu C.K.W., Weingart L.R. (2003), Task versus relationship conflict, team performance and team member satisfaction: A meta-analysis, "Journal of Applied Psychology", 2003, 88(4).
 • Devine D.J., Clayton L.D., Philips J.L., Dunford B.B., Meliner S.B. (1999), Teams in organizations: Prevalence, characteristics, and effectiveness, "Small Group Research".
 • Dooley R.S., Fryxell G.E. (1999), Attaining decision quality and commitment from dissent: The moderating effects of loyalty and competence in strategic decisionmaking teams, "Academy of Management Journal", 42.
 • Earley P.C. (1994), Self or group? Cultural effects of training on self-efficacy and performance, "Administrative Science Quarterly", 39.
 • Earley P.C. (1989), Social loafing and collectivism: A comparison of the United States and the People's Republic of China, "Administrative Science Quarterly", 34(4).
 • Earley P.C., Gibson C.B. (1998), Taking stock in our progress on individualism- collectivism: 100 years of solidarity and community, "Journal of Management", 24.
 • Earley P.C., Mosakowski E. (2000), Creating hybrid team cultures: An empirical test of transnational team functioning, "Academy of Management Journal".
 • Easely C.A. (2001), Developing, valuing, and managing diversity in the new millennium, "Organizational Development Journal", 19(4).
 • Eby L.T., Dobbins G.H. (1997), Collectivistic orientation in teams: An individual and group level analysis, "Journal of Organizational Behavior", 18.
 • Eisenhardt K.M., Schoonhoven C.B. (1990), Organizational growth: Linking founding team strategy, environment, and growth among U.S. semiconductor ventures, 1978- 1988, "Administrative Science Quarterly", 35.
 • Ferraro G. (1998), The culture dimension of international business, New York: Prentice Hall.
 • Gibson C.B. (1996), Do they do what they believe they can? Group efficacy beliefs and effectiveness across tasks and cultures, paper presented at the National Academy of Management Conference, Cincinnati, OH.
 • Gladstein D.L. (1984), Groups in context: A model of task group effectiveness, "Administrative Science Quarterly", 29.
 • Golding D. (1992), A Social and Programmatic History of Risk Research [w:] S. Krimsky, D. Golding (red.), Social Theories of Risk Red, Westoport-London 1992.
 • Grandys E., Grandys A. (2011), Transnational corporations and cross cultural management, OiK, Nr 5 (148).
 • Hackman J.R. (1992), Group influences on individuals in organizations [w:] M.D. Dunnette & L.M. Hough (red.), Handbook of industrial and organizational psychology, Vol. 3, 2nd ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 • Hackman J.R. (1976), The design of self-managing work groups (Technical Report 11).
 • New Haven, CT: Yale University, School of Organization and Management.
 • Hackman J. R., Morris C.G. (1975), Group tasks, group interaction process, and group performance effectiveness: A review and proposed integration [w:] L. Berkowitz (red.), Advances in Experimental Social Psychology: Vol. 8, New York: Academic Press.
 • Harrison D., Price K.H., Gavin J H., Florey A.T. (2002), Time, teams, and task performance: Changing effects of surface and deep-level diversity on group functioning, "Academy of Management Journal", 45.
 • Harrison D.A., Price K.H., Bell M.P. (1998), Beyond relational demography: Time and the effects of surface and deep-level diversity on work group cohesion, "Academy of Management Journal", 41.
 • Hofstede G. (1980), Culture's consequences: International differences in work-related values, Newbury Park, CA: Sage.
 • Hofstede G. (1991), Cultures and organizations: Software of the mind, London: McGraw-Hill.
 • House R.J., Hanges P.J., Javidan M., Dorfman P.W., Gupta V. (2004), Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Jackson S.E. (1996), The consequences of diversity in multidisciplinary work teams [w:] M.A. West (red.), The psychology of groups at work, Chichester, UK: John Wiley & Sons.
 • Jackson S.E., May K.E., Whitney K. (1995), Understanding the dynamics of diversity in decision-making teams [w:] R.A. Guzzo, E. Salas (red.), Team effectiveness and decision making in organizations, San Francisco: Jossey-Bass. Janis K.A. (1972), Victims of groupthink, Boston: Houghton Mifflin.
 • Jehn K.A., Bezrukova K. (2004), A field study of group diversity, group context, and performance, "Journal of Organizational Behavior", 25.
 • Jehn K.A., Chatwick, C., Thatcher S.M. B. (1997), To agree or not to agree: The effects of value congruence, individual demographic dissimilarity, and conflict on workgroup outcomes, International Journal of Conflict Management, 8.
 • Jehn K.A., Northcraft G. B., Neale M.A. (1999), Why differences make a difference: A field study of diversity, conflict, and performance in workgroups, Administrative Science Quarterly, 44.
 • Keck S.L. (1997), Top management team structure: Differential effects by environmental context, "Organization science", 8.
 • Kirkman B.L., Shapiro D.L. (2001), The impact of cultural values on job satisfaction and organizational commitment in self-managing work teams: The mediating role of employee resistance, "Academy of Management Journal", 44(3).
 • Kirkman B.L., Shapiro D.L. (1997), The impact of cultural values on employee resistance to teams: Toward a model of globalized self-managing work team effectiveness, "Academy of Management Review", 22.
 • Kochan T., Bezrukova K., Ely R., Jackson S., Joshi A., Jehn K., Leonard J., Levine D., Thomas D. (2003), The effect of diversity on business performance: Report of the diversity research network, "Human Resources Management", 42.
 • Kolodny H.F., Kiggundu M.N. (1980), Towards the development of a sociotechnical systems models in woodlands mechanical harvesting, "Human Relations", 33.
 • Listwan T. (1995), Funkcja personalna w odniesieniu do menedżerów: porównanie międzynarodowe [w:] Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej: materiały na międzynarodową konferencję naukową 16-17 XI 1994 r., Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Mann L. (1980), Cross-cultural studies of small groups [w:] H.C. Traindis, R.W. Brislin (red.), Handbook of cross-cultural psychology, Vol. 5, Boston, MA: Allyn and Bacon, 1980.
 • McDermott L., Waite B., Brawley N. (1999), Executive teamwork, "Executive Excellence", 16(5).
 • McGrath J.E. (1984), Groups: Interactions and performance, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Matveev A.V., Nelson P.E. (2004), Cross-cultural communication competence and multicultural team performance, International Journal of Cross Cultural Management, 4.
 • Michel J., Hambrick D. (1992), Diversification posture and the characteristics of the top management team, "Academy of Management Journal", 35.
 • Osterman P. (2000), Work reorganization in an era of restructuring: Trends in diffusion and effects on employee welfare, "Industrial & Labor Relations Review", 53(2).
 • Payne R. (1990), The effectiveness of research teams: A review [w:] M.A. West, J.L. Farr (red.), Innovation and creativity at work, Chichester, UK: Wiley.
 • Pocztowski A. (red.) (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna
 • Pelled L.H. (1996), Demographic diversity, conflict, and work group outcomes: An intervening process theory, "Organizational Science".
 • Randel A.E. (2003), The salience of culture in multinational teams and its relation to team citizenship behavior, "International Journal of Cross Cultural Management", 3(1).
 • Richard O., McMillan A., Chadwick K., Dwyer S. (2003), Employing an innovation strategy in racially diverse workforces: Effects on firm performance, "Group and Organization Management", 28.
 • Skrabec Q.R. (2002), The myth of teams, "Industrial Management", 44(5).
 • Smith K.G., Smith K.A., Olian J.D., Sims H.P., O'Bannon D.P., Scully J.A. (1994), Top management team demography and process: The role of social integration and communication, "Administrative Science Quarterly", 39.
 • Steiner I.D. (1972), Group process and productivity, New York: Academic Press.
 • Stone-Romero E.F., Stone D.L. (2002), Cross-cultural differences in responses to feedback: Implications for individual, group, and organizational effectiveness [w:] G.R. Ferris (red.), Research in personnel and human resources management, Vol. 21.
 • Stamford, CT: JAI Press. Sułkowski Ł. (2002), Czy kultury organizacyjne zmierzają do unifikacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi".
 • Sundstrom E., de Meuse K.P., Futrell D. (1990), Work teams: Applications and effectiveness, "American Psychologist", 45.
 • Tata J., Prasad S. (2004), Team self-management, organizational structure, and judgments of team effectiveness, "Journal of Managerial Issues", 2004, 16(2).
 • Tjosvold D., Hui C., Ding D.Z., Hu J. (2003), Conflict values and team relationships: Conflict's contribution to team effectiveness and citizenship in China, "Journal of Organizational Behavior", 24.
 • Triandis H.C. (1980), Values, attitudes, and interpersonal behavior [w:] H.E. Howe (red.), Nebraska symposium on motivation 1979, Vol. 27, Lincoln: University of Nebraska Press.
 • Triandis H.C. (1989), The self and social behavior in differing cultural contexts, "Psychological Review", 96.
 • Triandis H.C. (1990), Cross-cultural studies of individualism and collectivism [w:] J.J. Berman (red.), Nebraska symposium on motivation 1989, Vol. 37. Lincoln: University of Nebraska Press.
 • Triandis H.C. (1995), Individualism and collectivism, Boulder, CO: Westview Press.
 • Trist E.L., Bamforth K.W. (1951), Some social and psychological consequences of the longwall method of coalgetting, "Human Relations", 4.
 • Van Knippenberg D., De Dreu C.K., Homan A. (2004), Work group diversity and group performance: An integrative model and research agenda, "Journal of Applied Psychology", 89.
 • Wagner J.A. (1995), Studies of individualism-collectivism: Effects on cooperation in groups, "Academy of Management Journal", 38.
 • Williams K.Y., O'Reilly C.A. (1998), Demography and diversity in organizations [w:] B.M. Staw, R.M. Sutton (red.), "Research in organizational behavior", Vol. 20, Stamford, CT: JAI.
 • Wiersema M., Bantel K. (1992), Top management team demography and corporate strategic change, "Academy of Management Journal", 35.
 • Zając C. (2011), Kulturowy kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, "Problemy Zarządzania", vol. 9, nr 4 (34).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171420504

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.