PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 11--19
Tytuł artykułu

Badanie sondażowe jako metoda identyfikacji potrzeb inwestycyjnych w kontekście rewitalizacji obszarów funkcjonalno-przestrzennych dawnych miast przemysłowych regionu wschodniego

Warianty tytułu
Survey Research as a Method for Identification of Investment Needs in the Context of Revitalization of Functional Areas of Former Industrial Cities in the Eastern Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizowane na terenie miast inwestycje często nie są wystarczające dla stale rosnących wymagań społeczności miejskich. Wykorzystując badanie sondażowe (przeprowadzone techniką ankiety) postanowiono sprawdzić, które typy terenów miejskich wymagają - zdaniem mieszkańców 26 dawnych miast przemysłowych Regionu Wschodniego - największego doinwestowania. Respondenci (ponad 2,5 tys. osób) dokonali identyfikacji potrzeb inwestycyjnych w kontekście rewitalizacji obszarów funkcjonalno-przestrzennych poszczególnych miast. Zastosowane postępowanie badawcze może zostać wykorzystane jako uzupełniająca (weryfikująca) metoda identyfikacji potrzeb inwestycyjnych na etapie diagnozowania stanu miasta oraz w celu monitorowania procesu rewitalizacji dowolnego ośrodka miejskiego. Badanie sondażowe, w fazie konsultacji społecznych projektów rewitalizacyjnych, pozwala na realizację założeń Krajowej Polityki Miejskiej, iż w pierwszej kolejności powinny być zrealizowane te etapy inwestycji, które przyniosą najbardziej odczuwalne dla mieszkańców korzyści. Odpowiednio przygotowane narzędzie badawcze dostarcza jednocześnie wielu informacji, które mogą być pomocne przy likwidowaniu barier rozwoju lokalnego (np. niewystarczającej dostępności, jakości, estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni miejskich). (abstrakt oryginalny)
EN
Investments made in the area of cities/towns are oft en not enough for constantly increasing requirements of urban communities. Due to survey research, it was verified which types of urban areas require the largest number of additional investments in the opinion of inhabitants of 26 former industrial cities/towns in the Eastern Region. Respondents (over 2.500) identified investment needs in the context of revitalisation of functional areas in individual cities. The applied research procedure may be used as a supplementary (verifying) method for identification of investment cities/towns in the Eastern Region. Respondents (over 2.500) identified investment needs in the context of revitalisation of functional areas in individual cities. The applied research procedure may be used as a supplementary (verifying) method for identification of investment A well-prepared research tool provides, at the same time, much information that may be useful when eliminating barriers of local development (e.g. insufficient availability and quality, aesthetics and security of urban space). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobosz M., 2001, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 • Domański B., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - specyfika wyzwań i instrumentów, [w:] Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, t. 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Harańczyk A., 2011, Rewitalizacja zespołów miejskich, [w:] Harańczyk A. (red.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Studia KPZK PAN, t. CXL, cz. I, Warszawa.
 • Huculak M., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy, [w:] Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, t. 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Kubejko-Polańska E., 2011, Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast w Regionie Wschodnim, [w:] Fedan R., Szara K. (red.), Przedsiębiorstwo i region. Uwarunkowania wykorzystania funduszy unijnych w regionie, nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Kubejko-Polańska E., 2013, Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast monofunkcyjnych Regionu Wschodniego, praca doktorska. maszynopis, t. I. s. 336, t. II. s. 87, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Mynarski S., 2006, Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu EXCEL, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Nowak S., 1985, Metodologia badań społecznych, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Rutkowska-Gurak A., 2011, Miasto jako środowisko lokalizacyjne przedsiębiorstwa, [w:] Kuciński K. (red.), Miasto jako analog przedsiębiorstwa, Inspiracje dydaktyczne i badawcze, Ofi cyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Sagan A., 2004, Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Sawiński Z., 2005, Metody doboru respondentów, [w:] Sztabiński P.B., Sawiński Z., Sztabiński F. (red.), Fieldwork jest sztuką: jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Silverman D., 2008, Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sobczyk M., 2001, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171420518

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.