PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 3903--3908
Tytuł artykułu

Modele regresji wielorakiej dla powiadomień alarmowych w systemie RASFF wobec żywności z krajów zachodniej i wschodniej Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The multiple regression models for alert notifications in the RASFF notified to food from Western and Eastern European Union countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System RASFF (The Rapid Alert System for Food and Feed, czyli System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Środkach Żywienia Zwierząt) jest narzędziem do szybkiej wymiany informacji na temat zagrożeń w żywności pomiędzy państwami Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii. Celem artykułu było zbadanie wpływu wybranych zmiennych niezależnych na ilość powiadomień alarmowych w systemie RASFF w krajach zachodniej UE, wschodniej UE i krajach UE. W początkowo przyjętych modelach regresji wielorakiej zastosowano osiem zmiennych niezależnych: czas, przeciętna populacja całkowita, wartość całkowitej produkcji żywności w rolnictwie, ilość urzędowych kontroli żywności na rynku, ilość auditów żywności, wartość importu żywności, napojów i tytoniu, ilość odrzuceń na granicy UE oraz ilość krajów zgłaszających powiadomienia alarmowe w systemie RASFF. Następnie ograniczono ilość zmiennych do trzech - czas, ilość urzędowych kontroli żywności na rynku oraz ilość odrzuceń na granicy UE, aby uzyskać istotność statystyczną każdej z tych zmiennych. Wartość skorygowanego współczynnika determinacji 2 R w przypadku każdej grupy krajów (zachodniej UE, wschodniej UE i krajów UE) przekroczyła 0,9. Prognoza wskazała na 30%-owy wzrost w roku 2015 ilości powiadomień alarmowych w systemie RASFF w krajach zachodniej UE i krajach UE i 15%-owy wzrost w krajach wschodniej UE. Dalsze badania w tym zakresie powinny być prowadzone oddzielnie dla każdego kraju UE oraz w ramach poszczególnych kategorii produktów i kategorii zagrożeń w systemie RASFF. (abstrakt oryginalny)
EN
The RASFF (The Rapid Alert System for Food and Feed) is a tool for rapid exchange of information on hazards in food among the countries of the European Union, Norway, Iceland, Liechtenstein and Switzerland. The purpose of the article was to investigate the influence of selected variables on the number of alert notifications in the RASFF in the Western EU, Eastern EU and EU countries. In the multiple regression models which was initially adopted, eight independent variables were used: time, the average total population, the value of total agricultural production of food, the number of official controls on food on the market, the number of food audits, the value of imports of food, beverages and tobacco, the number of the border rejections of the EU and the number of countries reporting the alert notifications in the RASFF. Then limited number of variables to three - time, the number of official controls on food on the market and the number of border rejections of the EU to obtain the statistical significance of each of these variables. The value of the adjusted determination coefficient 2 R for each group of countries (Western EU, Eastern EU and EU) exceeded 0.9. The prediction indicated the 30% increase of number of alert notifications in the Western EU and EU countries and 15% increase in the Eastern EU countries. The further research in this area should be carried out separately for each EU country and within each product category and hazard category in the RASFF. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3903--3908
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Aczel A., Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • . Crewson P., Applied statistics handbook, AcaStat Software, Leesburg 2008.
 • . Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Komisja Europejska, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. Data dostępu: 4.02.2015.
 • Komisja Europejska, Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO), http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm. Data dostępu: 2.01.2015.
 • Komisja Europejska, System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF), http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm. Data dostępu: 16.01.2015.
 • Kot S. M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka. Difin, Warszawa 2007.
 • Maleszka A., Europejski system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności RASFF w latach 2002- 2007. Problemy Jakości 2009, nr 9, s. 11-15.
 • Maleszka A., Matuszak L., Funkcjonowanie systemu RASFF w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Świderski A. (red.), Jakość - problemy i rozwiązania, Materiały z VIII Konferencji naukowo-technicznej "Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE". Centrum Certyfikacji Jakości, Warszawa 2008, s. 93-102.
 • Matuszak L., More is better - assessment of RASFF (2007 data review). Towaroznawcze Problemy Jakości 2010, nr 1, s. 9-13.
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Faostat, http://faostat3.fao.org/download/q/qv/e. Data dostępu: 30.01.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171420570

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.