PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (3) | 7--21
Tytuł artykułu

Nieekonomiczne zachowanie inwestorów instytucjonalnych na przykładzie utrzymywania rezerwy obowiązkowej przez banki działające w Polsce, w okresach rezerwowych 06.2014-01.2015

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Noneconomic Behavior of Institutional Investors on the Example of Maintaining Minimum Reserves to Be Held by Banks Functioning in Poland in the Reserve Periods of 06.2014-01.2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W podejściu reprezentowanym przez finanse behawioralne przyjmuje się, że nieracjonalne zachowania inwestorów z punktu widzenia klasycznej teorii ekonomii są raczej domeną inwestorów indywidualnych niż instytucjonalnych. Ta ostatnia grupa, podejmując decyzje inwestycyjne, zdecydowanie częściej wykorzystuje podejście racjonalne niż emocje. Jednak w kilku przypadkach można udowodnić, że zachowanie inwestorów instytucjonalnych może uwzględniać inne czynniki niż wynikające z klasycznej teorii ekonomii. Tego typu próby zostały już wcześniej wykazane w pracach innych autorów.W artykule udowodniono, że w wypadku banków działających w polskim systemie finansowym w okresach rezerwowych od czerwca 2014 do stycznia 2015 średnia wartość utrzymywanych przez nie środków na rachunku bieżącym w NBP, w wielu przypadkach była wyższa od średniej wielkości rezerwy obowiązkowej, do której utrzymywania był on zobowiązany. Świadczy to o nieekonomicznym postępowaniu pewnej grupy banków w myśl reguł wynikających z ekonomii klasycznej. Bank bowiem jako doskonały przykład inwestora instytucjonalnego, kierując się optymalizacją zysków, powinien utrzymywać na swoim rachunku w NBP wartość środków równą średniej wielkości rezerwy obowiązkowej. Nadwyżkę bowiem mógłby ulokować na rynku międzybankowym lub też złożyć na lokacie w NBP według stawki depozytowej. Jedną z możliwych przyczyn takiego postępowania określonej grupy banków komercyjnych, może być obawa wynikająca z ryzyka utraty pożyczonych innemu bankowi środków, spowodowana niewypłacalnością kontrahenta transakcji na rynku międzybankowym. (abstrakt oryginalny)
EN
It is assumed by the approach represented by behavioral finance that the irrational investors'behavior, from the point of view of classical economic theory, is rather than the domain of individual than institutional investors. This latter group, in the process of taking investmentdecisions use more frequently rational than emotional approach. However, in somecases, it can also be shown that the behavior of institutional investors may consider otherfactors than those of classical economic theory. These behaviors have already been shown inother studies.This article has demonstrated that in the case of banks operating in the Polish financialsystem, the average value held by them in their current accounts in the National Bank of Poland,in reserve periods from June 2014 to January 2015, in many cases was higher than theaverage size of the reserve requirement, the banks were obliged to maintain. This factdemonstrates the ineffective proceedings of a group of banks in accordance with the rulesresulting from classical economicsBank, as a perfect example of an institutional investor, optimizing its profits shouldmaintain on its account at the NBP, funds equal to the average reserve requirement. Thesurplus could be located on the interbank market or as a deposit in the National Bank of Polandat the deposit rate. One of the possible reasons for such behavior of defined group ofcommercial banks, may be apprehension of potential loss of lent funds to another bank onthe interbank market, due to the counterparty insolvency. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
7--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Allais P., The behavior of rational man in risk situations - a critique of the axioms and postulatesof the American School, "Econometrica" 1953/21, s. 503-546.
 • [2] Becker G., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 • [3] Blaug M., The methodology of economics, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 • [4] DeLong B., Schleifer A., Summers L., Waldmann R., Noise trader risk in financial markets,"Journal of Political Economy" 1990/98, s. 703-738.
 • [5] DeLong B., Schleifer A., Summers L., Waldmann R., The survival of noise traders in financial markets, "Journal of Business" 1991/64, s. 1-19.
 • [6] Dzik B., Tyszka T., Problem racjonalności podmiotów ekonomicznych, [w:] Psychologiaekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • [7] Ellsberg D., Risk, ambiguity, and savage axioms, "Quarterly Journal of Economics" 1961/75, s. 643-669.
 • [8] Elton E., Gruber M., Das S., Hlavka M., Efficiency with costly information; a reinterpretation of evidence from managed portfolios, "Review of Financial Studies" 1993/6, s. 1-22.
 • [9] Garvey R., Murphy A., Are professional traders too slow to realize their losses, "Financial Analyst Journal" 2004/60, s. 35-43.
 • [10] Lakonishok J., Shleifer A., Thaler R., Vishny R., Window dressing by pension fund managers, "American Economic Review" 1992/81, s. 23-43.
 • [11] Lynch A., Mendenhall R., New evidence on stock price effects associated with changes in theS&P 500 index, "Journal of Business" 1997/70, s. 351-383.
 • [12] Shleifer A., Inefficient markets. An introduction to behavioral finance, Oxford UniversityPress, Oxford 2000.
 • [13] Schleifer A., Summers L., The noise trader approach to finance, "Journal of Economic Perspectives" 1990/4, s. 19-33.
 • [14] Sen A., Rational fools: a critique of the behavioral foundations of economic theory, "Philosophyand Public Affairs" 1977/6, s. 317-344.
 • [15] Shleifer A., Vishny R., The limits of arbitrage, "Journal of Finance" 1997/52, s. 35-55.
 • [16] Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954, cyt.za: Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • [17] Szyszka A., Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • [18] Tyszka T., Decyzje: perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Scholar, Warszawa 2010.
 • [19] Wilkinson N., An introduction to behavioral economics, Palgrave Macmillan, New York 2008.
 • [20] Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • [21] Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (DzU 2013 poz. 908 i 1036).
 • [22] Uchwała nr 42/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171420592

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.