PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 2515--2524
Tytuł artykułu

Eksperymentalna ocena sztywności i nośności pewnej klasy zaczepów belek nośnych w statycznych systemach składowania o zmiennej konfiguracji. Podsumowanie wstępnego etapu prac badawczych.

Warianty tytułu
Experimental stiffness and strength evaluation of the certain type of beam end connectors in adjustable static storage system. A summary of the initial stage of research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podsumowano pewien etap kompleksowych badań eksperymentalnych w skali naturalnej, których celem było określenie sztywności obrotowej, wytrzymałości na zginanie oraz wytrzymałości na ścinanie zaczepów belek nośnych stosowanych w stalowych statycznych systemach składowania o zmiennej konfiguracji. Pełna znajomość charakterystyk węzłów jest niezbędna dla w pełni wiarygodnej oceny stateczności ogólnej konstrukcji w kierunku wzdłuż drogi transportowej, zarówno przy pomocy analitycznych procedur normowych, jak i w przypadku analiz przestrzennych ustrojów nośnych z wykorzystaniem numerycznych systemów obliczeniowych. W pracy w sposób syntetyczny omówiono uzyskane wyniki, w wybranych miejscach odnosząc je do rezultatów zaczerpniętych z dostępnych źródeł literaturowych. Dokonano porównania zachowania węzłów jednostronnych oraz dwustronnych, które w rzeczywistości dominują w typowych układach nośnych regałów paletowych. Zaprezentowane rezultaty i wnioski z przeprowadzonych analiz dotyczą jednego przykładowego rozwiązania systemowego tego typu konstrukcji i nie mogą być uogólnione na inne rozwiązania. Podjęta tematyka badawcza dobrze wpisuje się w bieżące oczekiwania dynamicznie rozwijającego się sektora transportu i logistyki, w pełni odpowiada na jego najpilniejsze potrzeby, co uzasadnia potrzebę kontynuacji prac nad zagadnieniem.(abstrakt oryginalny)
EN
The article summarizes some stage of the comprehensive experimental research performed in the natural scale in which the main objective was to determine the rotational stiffness, the bending strength and shear strength of the beam end connectors, used in adjustable steel static storage systems. Full knowledge of the characteristics of the nodes is essential for a fully reliable assessment of the overall stability of the structure in the down-aisle direction, either by means of analytical procedures of codes, or as in the case of 3D analysis of superstructures using numerical computing. The paper discusses the outcomes obtained by the Authors, relating and comparing them to the results drawn from the available literature sources, where applies. a comparison of the behavior of one-sided joints and double-sided joints that actually dominate in the typical adjustable pallet racking systems is done. The final outcomes, comments and conclusions of the analyzes relate to one exemplary embodiment of this type of construction system only and cannot be generalized to other solutions. Taken research topic fits well in current expectations of dynamically developing transport and logistics sector, fully responds to their most urgent needs, which justifies the need to continue work on the issue.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2515--2524
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
  • Bródka J., Kozłowski A.: Sztywność i nośność węzłów podatnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Białystok - Rzeszów 1996.
  • IL-B-001:1998, Bezpieczeństwo urządzeń techniki magazynowania. Regały magazynowe wolno stojące. Wymagania podstawowe, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
  • Kozłowski A., Ślęczka L.: Experimental analysis of beam-to-column joints in steel storage pallet racks, Eurosteel Coimbra 2002, s.897-906.
  • Król P.A., Papadopoulos-Woźniak M., Wójt J.: Badania podatnych węzłów zaczepowych rygiel-słup w stalowych regałach magazynowych wysokiego składowania; Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture), kwartalnik, tom XXX, zeszyt 60 (nr 2/2013), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, s. 153-174.
  • Król P.A., Papadopoulos-Woźniak M., Wójt J.: Experimental Investigation on Shear Strength of Hooking-Type Beam-to-Column Joints, Applied in One of High Storage Pallet Racking Systems; Procedia Engineering, Elsevier BV, vol. 91, 2014, s. 232-237, DOI:10.1016/j.proeng.2014.12.052
  • Król P.A., Papadopoulos-Woźniak M., Wójt J.: Experimental Tests on Semi-Rigid, Hooking-Type Beam-to-Column Double-Sided Joints in Sway-Frame Structural Pallet Racking Systems; Procedia Engineering, Elsevier BV, vol. 91, 2014, s. 238-243, DOI:10.1016/j.proeng.2014.12.053
  • PN-EN 15512:2011 - Stalowe statyczne systemy składowania - Regały paletowe o zmiennej konfiguracji - Zasady projektowania konstrukcji, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171420700

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.