PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 2539--2549
Tytuł artykułu

Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe (cześć 1)

Warianty tytułu
Analysis of demand for maritime transport and inland waterway services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W warunkach polskiej gospodarki i polskiego systemu transportowego najważniejsze znaczenie w przewozach towarów mają transport drogowy, transport kolejowy, transport morski i transport lotniczy. Proces transportowy to zarówno przewóz ładunków jak i organizacja tego przewozu na odcinku od nadawcy (producenta lub eksportera) do odbiorcy (importera), polegający przede wszystkim na przygotowaniu samej koncepcji przemieszczenia, udzielaniu zleceń podmiotom wykonującym określone czynności na rzecz tego ładunku, koordynacji i monitorowaniu ich działań oraz na przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Transport morski jest gałęzią, która w zależności od źródeł, przewozi od 75 do 80% towarów stanowiących przedmiot handlu światowego. Porty i transport morski odgrywają ważną rolę w rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. O jakości usług portowych świadczy bezpieczeństwo, szybkość i niezawodność, co znacznie obniża koszty przeładunku, a tym samym ma wpływ na globalne koszty logistyczne. W pracy przedstawiono analizę popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe. Opisana została istota procesu transportowego oraz znaczenie transportu morskiego w działalności transportowej i handlu. Opisane zostało znaczenie portów morskich i ich wpływ na usługi transportowo-handlowe. Zostały przedstawione główne czynniki wpływające na popyt przewozów transportowych drogą morską i wodną śródlądową.(abstrakt oryginalny)
EN
Under the conditions of the Polish economy and Polish transport system of paramount importance in transport of goods has a road transport, rail, shipping and air transport. The transport process it is the both cargo carriage and organization of transport section of the sender (the producer or exporter) to the recipient (importer), relies mainly on preparing the same concept of displacement, awarding contracts to entities performing certain actions in favor of cargo, coordination and monitoring of their activities and the preparation of necessary documents. Maritime transport is a branch, which, depending on the sources carries from 75 to 80% of the goods which are the subject of global trade. Ports and maritime transport plays an important role in the development of the trans-European transport network. The quality of port services provides security, speed and reliability, which significantly lowers the costs of handling, and thus has an impact on the global logistics costs. The paper presents an analysis of the demand for transport services and inland marine. Describes the nature of the transport process and the importance of maritime transport activities and trade. Described the importance of seaports and their impact on trade and transport services. Sets out the key factors affecting the demand for freight transport by sea and inland waterway.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2539--2549
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategia obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
 • Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009.
 • Gołembska E., Szymczak M., Logistyka międzynarodowa. PWE, Warszawa 2004.
 • http://logistyka.infor.pl/transport/artykuly/544289, jak-wyslac-towar-w-kontenerze-droga-morska.html.
 • Jubileuszowa Konferencja Naukowa, Badania i rozwój szansą polskiego przemysłu okrętowego - Jurata 2001.
 • Kubicki J., Urbanyi-Popiołek I., Miklińska J., Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe. Wyd. AM, Gdynia 2002.
 • Neider J., Marciniak-Nider D., Transport multimodalny w Europie. Wyd. UG. Gdańsk 2006.
 • Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2012, www.stat.gov.pl.
 • Rudasz Z., Transport w działalności logistycznej, www.ekonom.ug.edu.pl.
 • Strategia rozwoju transportu do 2020r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.
 • Szwankowski S., Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Wyd. UG, Gdańsk 2000.
 • Szwankowski S., Lądowo-morskie łańcuchy transportowe. Wyd. UG, Gdańsk 1998.
 • Transport-Wyniki działalności w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2011.
 • Urząd Statystyczny w Gdańsku, Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2013r., Gdańsk 2014.
 • Wąsowicz A., Porty morskie jako ogniwo łańcucha logistycznego w motoryzacji, Logistyka 5/2011.
 • Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Gus-Puszczewicz A, Analiza popytu na przewozy ładunków i pasażerów drogą wodną E-70, Sopot 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171420708

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.