PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4 | 55--66
Tytuł artykułu

Infrastruktura rowerowa w strukturach zurbanizowanych w świetle badań sondażowych i przepisów prawa

Autorzy
Warianty tytułu
Cycling Infrastructure in Urban Structures, in the Light of Surveys and Legal Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca ujmuje problematykę transportu rowerowego na terenach wybranych miast Polski, szczególnie ważną w dobie szybko postępującej urbanizacji i globalizacji. Wszechobecne zatłoczenie ulic spowodowane ruchem samochodów, zanieczyszczenie środowiska, brak infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi) w centrach dużych miast, zmuszają do działań zmierzających do ograniczenia ruchu samochodowego. Zła jakość i wieloletnie niedoinwestowanie tej części infrastruktury miejskiej zniechęca wielu mieszkańców do korzystania z roweru jako środka komunikacji codziennej (dojazdy do pracy, szkoły). Innym skutkiem zaniedbań jest niski poziom komfortu i bezpieczeństwa korzystania z tego środka lokomocji. Zaletą korzystania z rowerów jest szybkość poruszania się w strukturach zurbanizowanych i możliwość dotarcia bezpośrednio do celu podróży oraz niewielka ilość miejsca potrzebnego do zaparkowania. Analizy przedstawione w pracy obejmują sondaż ankietowy przeprowadzony w latach 2008-2010 w sześciu miastach północnej i wschodniej Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
This study concerns the cycling transport issues on the areas of selected Polish cities, which are especially important in the period of fast urbanizaation and globalization processes. General traffic congestion casued by cars, environmental pollution, and the shortage of accompanying transport infrastructure (e.g. parking lots) in the centres of large cities force us to take actions intended to limit car traffic. Poor quality and underinvestment in such urban infrastructure discourages many city dwellers to use bicycles on a daily basis (for commuting to work or schools). Other consequences of the neglect result from low comfort and safety when using bicycles. However, what is the benefit is the speed of moving around urban structures and the possibility to reach the target place directly, as well as small space required for cycle parking. The analyses presented in this paper include a survey conducted in six cities of northern and eastern Poland in 2008-2010. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--66
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Beim M., Rakower R., Rychlewski J., 2006. Ograniczenia prawne rozwoju infrastruktury rowerowej, Polski Kongres Drogowy, 04-06.10.2006, Warszawa.
 • Brzezicka J., 2010, Opracowanie koncepcji infrastruktury rowerowej w strukturach zurbanizowanych na przykładzie Augustowa, maszynopis, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie.
 • Hyła M., 2005, Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia, Pracownia Edukacji, Kraków.
 • Kopta T., Rudnicki A., 1996, Planistyczno-realizacyjne aspekty komunikacji rowerowej, Transport Miejski 5-6/1996.
 • Kopta T., 1999, Przesłanki planowania urządzeń transportu rowerowego, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji "Drogi rowerowe - ważny element układu komunikacyjnego regionów, miast i gmin", Poznań 09-10.03.1999, Wydawnictwo Obrys.
 • Kowszyk S., 2009, Opracowanie koncepcji infrastruktury rowerowej w strukturach zurbanizowanych na przykładzie miasta Torunia, maszynopis, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.
 • Pawlak E., 2010, Opracowanie koncepcji infrastruktury rowerowej w strukturach zurbanizowanych na przykładzie gminy Giżycko, maszynopis, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie.
 • Rogowska A., 2009, Opracowanie koncepcji infrastruktury rowerowej w strukturach zurbanizowanych na przykładzie miasta Ełk, maszynopis, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 nr 32 poz. 262).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).
 • Senetra A., Cieślak I., 2004, Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Słonka K., 2010, Opracowanie koncepcji infrastruktury rowerowej w strukturach zurbanizowanych na przykładzie miasta Lębork, maszynopis, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie.
 • TERM 2001, Indicators tracking transport and environment integration In the EU, Draft for review, European Environment Agency, Kopenhaga.
 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 (Dz. U. z 1997 r. nr 98, poz. 602).
 • Zalewski A., 2005, Drogi rowerowe i strefy ruchu uspokojonego w Warszawie Międzynarodowa Konferencja "Transport publiczny w Warszawie kluczem harmonijnego rozwoju stolicy Polski", Warszawa, 10-11.10.2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171420856

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.