PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 | 17--25
Tytuł artykułu

Długość terminów na dochodzenie przez pracownika roszczeń z tytułu rozwiązania umowy o pracę a zasada proporcjonalności

Autorzy
Warianty tytułu
The Short Time Limits for Appealing by the Employee Against Termination of nn Employment Contract and the Principle of Proportionality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka stawia tezę, że krótkie terminy (7 i 14 dni) na złożenie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia, rozwiązania i wygaśnięcia umowy o pracę (art. 264 k.p.) naruszają konstytucyjną zasadę proporcjonalności. Argumentuje, iż wówczas gdy były one ustanawiane obowiązywał znacznie różniący się od obecnego model rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy. Uregulowanie długości omawianych terminów jest anachroniczne i całkowicie nie przystaje do innych aktualnych realiów wyznaczonych zarówno przez obowiązujące przepisy, które systemowo ściśle wiążą się z omawianą problematyką, jak i realną długością postępowań sądowych w sprawach pracowniczych oraz współczesnymi uwarunkowaniami na rynku pracy. Stopień dolegliwości tych terminów dla pracownika jest obecnie tak duży, że nie równoważą go wystarczająco racje, które przemawiały za ich wprowadzeniem. Dlatego nie tracąc z pola widzenia konieczności ograniczenia terminów na zgłoszenie przez pracownika roszczeń z tytułu wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, autorka postuluje ich wydłużenie w odniesieniu do roszczeń restytucyjnych i zniesienie w odniesieniu do roszczenia o odszkodowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
The Author puts forward a thesis that short time limits (7 and 14 days) for appealing by the employee to the court against termination with notice, termination or expiration of an employment contract (Article 264 of the Labour Code) violate the constitutional principle of proportionality. The Author argues that they were enacted at the time when a significantly different model of hearing labour law cases than the current one was in force. The regulations with respect to the length of the time limits discussed in this article are obsolete and are not consistent with the current and new reality which is determined by both the provisions of law currently in force and being systematically closely related to the issues discussed and the actual duration of judicial proceedings in employee cases and contemporary labour market conditions. The degree of inconvenience caused by these time limits for the employee is now so great that it is not sufficiently balanced by the rationale underlying their enactment. Therefore, without losing sight of the need to restrict the time limits for appealing by the employee against termination with notice, termination or expiration of an employment contract, the Author proposes their extension in relation to restitution claims, and their abolition in relation to claims for damages. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Sąd Najwyższy
Bibliografia
 • Alexy, R. (1985). Theorie der Grundrechte. Baden-Baden.
 • Błachowska, B. (1979). Społeczne organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy i z ubezpieczeń społecznych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).
 • Bröl, J. (1975). Rozstrzyganie sporów pracowniczych według kodeksu pracy. Państwo i Prawo, (4).
 • Duda, D. (2007). Przedawnienie roszczeń w prawie. pracy. Warszawa.
 • Ereciński, T. (2012). W. T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, Tom I. Warszawa.
 • Garlicki, L. (2014). Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego za 2014 r. Przegląd Sądowy, (9).
 • Gujski, W. (2014). Kodeks pracy - nagląca potrzeba zmian, Palestra, (9).
 • Kijowski, A. (1975). System rozstrzygania sporów pracowniczych. W: W. Jaśkiewicz (red.), Studia nad kodeksem pracy. Poznań.
 • Longchamps de Berier, R. (1939). Polskie prawo cywilne. Podręcznik systematyczny, t. II. Zobowiązania. Lwów.
 • Mędrala, M. (2011). Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy. Warszawa.
 • Radwański, Z. (2007). Prawo cywilne - część ogólna. Warszawa.
 • Rafacz-Krzyżanowska, M. (1980). Rozstrzyganie sporów pracowników o roszczenia ze stosunku pracy. Warszawa.
 • Sadlik, R. (2012). Znaczenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia urnowy o pracę. Monitor Prawa Pracy, (3).
 • Schneider, H. (1976). Zur Verhltnismigkeits - Kontrolle inbesondere bei Gesetzen. W: Ch. Starek (red.), Bundesverfassungsgerich und Grundgesetz. Cz. II. Tbingen.
 • Stępień-Sporek, A. Sporek, F. (2009). Przedawnienie i terminy zawite. Warszawa.
 • Zieliński, T. (1975). Problem terminów zawitych po kodyfikacji prawa pracy w PRL, Studia Prawnicze, (4).
 • Zieliński, T. (1979). Przedawnienie i terminy zawite w prawie pracy jako problem kodyfikacyjny. Państwo i Prawo (8-9).
 • Zieliński, T. (1986). Prawo pracy. Zarys systemu. Część III. Warszawa-Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171420972

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.